Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

EKRE arupärimine välisministrile: miks sekkub Eesti suursaadik välisministeeriumi nõudel ja diplomaatia reegleid rikkudes Ungari siseasjadesse?

-
11.09.2023
Ungari valitsuse otsused homoagenda osas on riigi siseasi, kui rea välisriikide diplomaadid sekkuvad küüniliselt selle riigi siseasjadesse, osaledes ka valitsusvastastel meeleavaldustel. Pildil on USA saatkond ja suursaadik David Pressman.
© Scanpix

EKRE fraktsiooni saadik Varro Vooglaid esitas esmaspäeval välisminister Margus Tsahknale arupärimise selle kohta, miks sekkub Eesti diplomaatia reegleid rikkudes oma suursaadiku kaudu Ungari siseasjadesse ja miks sunnib välisministeerium diplomaate osalema LGBT paraadil võõras riigis, kui Viini konventsiooni kohaselt peavad nood hoopis teenima lähetaja- ja asukohariigi sõbralike suhete edendamise eesmärki.

“14. juulil 2023 avaldas USA suursaatkond Ungaris oma kodulehel üleskutse, millega kritiseeriti Ungari valitsuse perepoliitikat ning avaldati survet väidetavalt nn seksuaalvähemusi diskrimineerivate (laste ja noorte seas homo- ja sooideoloogilise propaganda tegemist keelustavate) seaduste tühistamiseks.[1] Lisaks USA suursaadikule kirjutasid üleskutsele alla 37 riigi saatkonnad[2] ja muud diplomaatilised esindused, teiste hulgas ka Eesti Vabariigi suursaatkond, mida esindab suursaadik hr Raul Toomas.

Järgneval päeval ehk 15. juulil 2023 osalesid terve rea riikide suursaadikud jällegi USA avalikust homoseksuaalist suursaadiku David Pressmani eestvedamisel Budapest Pride nime kandval paraadil. Teiste seas oli Ungari ühiskonnas homo- ja sooideoloogia propageerimiseks ning Ungari valitsuse poolt selle ideoloogilise programmi heakskiitmisele survestamiseks korraldatud üritusel jällegi esindatud ka Eesti Vabariigi suursaadik Ungaris.

Tähelepanuväärselt kinnitas hr Toomas 1. septembril 2023 Budapestis asuvas Eesti Vabariigi suursaatkonnas Riigikogu Eesti-Ungari parlamendirühma visiidi raames Riigikogu liikmetega kohtudes, et suunis eelnevalt osutatud üleskutse allkirjastamiseks ja ka Budapest Pride’il osalemiseks laekus talle Teilt kui Eesti Vabariigi välisministrilt.

Samal päeval, 1. septembril 2023 toimus Budapestis, Ungari välisministeeriumis nimetatud parlamendirühma visiidi raames Riigikogu liikmete kohtumine Ungari välisministri hr Péter Szijjártóga, kes väljendas eelnevalt kirjeldatud sündmuste suhtes ühemõttelist hukkamõistu.

Hr Szijjártó toonitas, et Ungari valitsus käsitleb niisugust diplomaatide poolset ideoloogilist ja poliitilist aktivismi lubamatu sekkumisena Ungari siseasjadesse, mis on vastuolus elementaarsete diplomaatiliste tavadega ja kujutab endast riikide vahelisi suhteid rikkuvat lugupidamatuse väljendust.

Seejuures rõhutas Ungari välisminister, et Ungari diplomaatidel on rangelt keelatud igasugused sammud, mida asukohariigid võivad käsitleda oma siseasjadesse sekkumisena, mistõttu ta vallandaks päevapealt kõik Ungari suursaadikud, kes allkirjastavad asukohariigi valitsuse survestamiseks poliitilisi või ideoloogilisi deklaratsioone või osaleksid avalikel miitingutel. Diplomaatide asi ei ole hakata asukohariiki õpetama, kuidas oma ühiskonnas elu korraldada, nende survestamisest rääkimata, rõhutas hr Szijjártó.

Sellega seoses on meil Teile järgmised küsimused:

1. Kas välisministeeriumist saatkonnale antud suunis hr Toomasele allkirjastada USA saatkonna poolt algatatud ja 14. juulil 2023 avaldatud üleskutse nn seksuaalvähemuste toetuseks ning osaleda 15. juulil 2023 Budapest Pride’i nime kandnud rongkäigul tuli Teilt kui ministrilt või saatis selle suunise välja keegi teine. Kes nimeliselt?

2. Kuidas on Eesti Vabariigi Välisministeeriumist väljastatud suunised Teie hinnangul ühitatavad diplomaatiliste suhete Viini konventsioonis[3] (edaspidi Viini konventsioon) kodifitseeritud diplomaatiliste suhete ühe alustavaga, mille kohaselt ei tohi diplomaadid sekkuda asukohariigi siseasjadesse (vt artikkel 41 lõige 1)?

3. Ühelt poolt peavad diplomaatilised suhted Viini konventsiooni kohaselt (vt artikkel 3 lõige 1) teenima lähetaja- ja asukohariigi sõbralike suhete edendamise eesmärki, teiselt poolt aga käsitleb Ungari valitsus niisuguseid aktsioone ühemõtteliselt Ungari siseasjadesse sekkumise ja sellisena riikide vahelisi suhteid mürgitava vaenuliku aktina. Kas Te peate ka edaspidi võimalikuks mitte ainult lubada, vaid koguni soosida Eesti Vabariigi suursaadikute poolt kirjeldatud aktsioonides osalemist Ungaris või mõnes teises konservatiivse valitsusega riigis?

4. Kas olete välisministrina (isiklikult või oma alluvate kaudu) andnud sarnaseid suuniseid (st suuniseid allkirjastada nn seksuaalvähemuste toetuseks üleskutseid, osaleda nn seksuaalvähemuste paraadidel või heisata nn seksuaalvähemuste lippe) ka teistele Eesti Vabariigi diplomaatilistele esindustele? Kui olete, siis millistele, millal ja millises vormis?

5. Kas Eesti Vabariigi diplomaatidel on oma südametunnistusele (moraalsetele tõekspidamistele) truuks jäämiseks võimalik keelduda järgimast suunist hakata asukohariigis Eesti Vabariigi esindajana nn seksuaalvähemuste huvide eestkõnelejaks? Kui selline võimalus on olemas, siis kas olete seda selgesõnaliselt diplomaatidele selgitanud? Kui jah, siis palun esitage tõendid, mis seda kinnitaks.

6. Kas Ungari demokraatlikult valitud valitsusel on Teie hinnangul (temaatilisel rahvahääletusel saadud ülekaalukale toetusele tuginedes[4]) õigus võtta vastu seadus, millega keelatakse lasteaedades, koolides ja mujal lastele ja noortele homo- ja sooideoloogiliste seisukohtade propageerimine (sh nende tutvustamise loosungi all), ilma et see kujutaks endast teiste riikide sekkumist õigustava inimõiguste rikkumisena?

7. Kuidas suhtuksite välisministrina sellesse, kui teiste riikide suursaadikud allkirjastaksid Ungaris toimunuga sarnast lähenemist praktiseerides avaliku pöördumise, millega kutsutakse Eesti Vabariigi valitsust üles loobuma praegusest lubamatult läbipaistmatust, kontrollimatust ja mitte kusagil mujal Euroopas sellisena kasutatavast e-valimiste süsteemist ning kaasama poliitiliste otsuste langetamisse rohkem rahvast, korraldades senisest rohkem referendumeid, mida pole Eestis teatavasti 20 aasta jooksul tehtud kordagi? Kas oleksite nõus sellise praktika heaks kiitma, kui seda tehtaks väidetavalt mitte Eesti Vabariigi siseasjadesse sekkumiseks, vaid demokraatia põhimõtete ja euroopalike väärtuste edendamiseks?”

[1]      Vt https://hu.usembassy.gov/news-joint-statement-on-the-occasion-of-the-28th-budapest-pride-festival/
[2]      Vt https://www.err.ee/1609035005/eesti-koos-37-riigiga-kutsus-ungarit-loobuma-seksuaalvahemuste-diskrimineerimisest
[3]      Vt https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf
[4]      Vt https://objektiiv.ee/ungari-referendumil-toetati-ulekaalukalt-laste-kaitsmist-soomuutmise-ja-lgbt-ajupesu-eest/