Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

EKRE eesmärk on suurendada alaealiste kaitset seksuaalse kuritarvitamise eest

-
15.04.2021
Anti Poolamets
© Uued Uudised

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu eilsel esimesel lugemisel ütles algatajate nimel ettekande teinud Anti Poolamets, et seaduse muutmise eesmärk on suurendada alaealiste kaitset seksuaalse kuritarvitamise eest. Riigikogu EKRE eelnõud tagasi ei lükanud, vaid see läheb edasi arutusele komisjonis.

Poolamets: „Eesti on hetkel kehtiva karistusseadustiku alusel Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas vähemuses, kus täiskasvanud isik võib olla seksuaalsuhtes vähemalt 14-aastase alaealisega. Arvestades alaealiste vastaste seksuaalkuritegude hulka kõigist seksuaalkuritegudest, on vajalik suurendada alaealiste kaitset kuritegevuse liigi eest, mis avaldab pikaajalist mõju laste arengule ja psüühikale.

Alaealisi kahjustavad seksuaalkuriteod on moodustanud stabiilselt valdava osa, see on umbes 85%–90% kõikidest registreeritud seksuaalkuritegudest. 2020. aastal pandi alaealiste vastu toime 222 seksuaalkuritegu. Käesoleva aasta esimeses kvartalis pandi alaealiste vastu toime juba 70 seksuaalkuritegu.

Karistusseadustiku § 145 muutmisega ei tohi vähemalt 21-aastane isik olla suguühtes või panna toime muud sugulise iseloomuga tegu noorema kui 16-aastase isikuga. Muudatuse eesmärk on suurendada nooremate kui 16-aastaste laste kaitset seksuaalkuritegude eest. Kehtiva seaduse kohaselt on aktsepteeritav näiteks 50-aastase mehe või naise suguühe 15-aastase lapsega, kui see toimub mõlema poole nõusolekul. Paraku ei saa pidada seda talutavaks, arvestades laste mõjutatavust, manipuleeritavust täiskasvanute poolt, haavatavust. Värske näitena, jalgpalliklubi Nõmme Kalju treeneri Getuliu Aurelio Fredo põhjendused alla 14-aastasega suhtes olemisest jahmatasid Eesti ühiskonda. Tänaseks on tema suhtes esitatud ka kuriteokahtlustus. Paraku on selliseid juhtumeid ajakirjanduses olnud järjepanu, kui tuletada meelde 2020. aasta augustis esitatud kahtlustust Ihaste ratsakooli treenerile.

Lähtuvalt mitmest teisest piirangust, mis kehtestavad miinimumvanuse 21 eluaasta peale, on mõistlik ka antud küsimuses sätestada miinimumvanuseks 21, olemaks vahekorras noorema kui 16-aastasega. Eesti naaberriikidest on seksuaalse enesemääramise vanusepiiriks 16 eluaastat Soomes, Lätis, Leedus. Lisaks nendele kehtib sama vanusepiir Hispaanias, Suurbritannias, Norras, Belgias, Hollandis. Ameerika Ühendriikides on vanusepiiriks 16 eluaastat valdavas enamikus osariikides. Seitsmes osariigis on miinimumvanuseks 17 eluaastat ja kaheteistkümnes  osariigis 18 eluaastat.

Karistusseadustiku § 178 muutmisega ei tohi nooremat kui 16-aastast isikut kasutada pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või reproduktsiooni valmistamisel, omandamisel või hoidmisel, teisele isikule üleandmisel, näitamisel või muul viisil kättesaadavaks tegemisel. Ka selles paragrahvis on kehtiva seaduse alusel alampiiriks 14 eluaastat. Ent eeltoodud põhjustel on mõistlik tõsta vanuse alampiir 16 aastale.

Praeguse seaduse kohaselt on maksimaalseks karistusmääraks seal kolm aastat vangistust, mis ei ole proportsionaalne kuriteo tõsidusega. Sellest tulenevalt on mõistlik laiendada karistuse maksimummäära kümne aasta vangistuseni. Näiteks Lätis on sarnase kuriteo toimepanemise maksimaalseks karistusmääraks 15 aastat vangistust.

Karistusseadustiku muudatustega muudetakse karistatavaks nooremale kui 16-aastasele isikule kohtumisettepaneku tegemine või temaga kohtumiskokkuleppe sõlmimine ning kohtumist ettevalmistava teo tegemine. Muudatustega kehtestatakse maksimaalseks karistusmääraks 10 aastat. On mõistlik korduva kuriteo toimepanekul vanglakaristust tõsta. Meil on eesmärgiks kohtusüsteemile anda suurem kaalutlusõigus vajadusel määrata pikemaajalist vanglakaristust.

Ja mis on karistuse eesmärk? Mõistagi õigluse taastamine ja samas ka eesmärk on kuritegude hulga vähendamine. Ja mul on väga hea meel, et praegu on tekkinud erakondadeülene konsensus liikuda eapiiri muutmisega edasi.“