Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

EKRE esitas Pärnu linnapeale Romek Kosenkraniusele umbusaldusavalduse

-
15.09.2022
Agnes Pulk ja Helle Kullerkupp Pärnu volikogust

Neljapäevane Pärnu linnavolikogu istung algas Pärnu linnapeale Romek Kosenkraniusele kahe umbusaldusavalduse esitamisega, neist ühe esitas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni juht ja teise volikogu esimees Andrei Korobeinik.

EKRE fraktsiooni juht Agnes Pulk esitas 15 volikogu liikme allkirjastatud umbusaldusavalduse linnapeale Romek Kosenkraniusele. Volinikud heidavad linnapeale ette pikema aja jooksul valetamist, seaduste rikkumist ja korruptsiooni soosivat linnajuhtimist, mille tõttu linn on saanud rahalist ja mainelist kahju.

„Õiguskantsler saatis linnale noomituskirja, et linn ei ole elanikele vastanud korrektselt, mitmele avaldusele on jätnud üldse vastamata,” luges tõi Pulk näite. Lisaks heidavad saadikud Kosenkraniusele ette, et ta ei vabastanud töölt võltsimises süüdistatud linnaametnikku, kelle suhtes prokuratuur lõpetas oportuniteedi alusel kriminaalmenetluse.

 

EKRE esitatud umbusaldusavalduse täistekst:

Käesolevaga soovime avaldada umbusaldust Pärnu linnapea Romek Kosenkraniusele. Umbusaldamise ajendiks on pikema aja jooksul valetamist, seaduste rikkumist ja korruptsiooni soosiv linnavalitsuse juhtimine, mistõttu on Pärnu linn saanud nii otsest rahalist kui ka mainelist kahju.

Alljärgnevalt toome esile vaid mõned, kuid kaalukad näited halvast linna juhtimisest ja sellest tulenevast kahjust Pärnu linnale:

Ihna detailplaneering – linnavalitsus on esitanud volikogule kinnitamiseks eelnõu, millega püütakse seadustada seadusevastaselt ehitatud teed Pärnu linna maale. Tee ehitati detailplaneeringu väliselt Jõe puhkealale 2018. aastal, kui Kosenkranius oli juba Pärnu linnapea ja Siim Suursild oli abilinnapea. Antud tee ehitati ilma planeeringuta, ilma ehitus- ja kaeveloata ning ilma kooskõlastusteta, kasutades selleks inna raha.

Romek Kosenkraniuse poolt juhitud linnavalitsus esitas volikokku eelnõu, millega lubati Toomas Kivimägil otsustuskorras võõranda krunt, mis on vaid osa tema poolt tegelikult kasutatavast krundist, Linna huvides oleks tulnud nii majaalune maa-ala (suurusega 663m2) kui ka grillmaja ja tema kasutuses olev aia alune maa (suurusega 400m2) liita ning alles siis võõrandada. Ja veelgi õiglasem, kui seda oleks tehtud avalikul enampakkumisel. Linnakassasse jäi nüüd seetõttu laekumata raha, mis oleks saadud terve krundi müümisest.

Ametnike üleoleva, ebasobiva ja ebaseadusliku käitumise tolereerimine.

Käesoleva aasta juunikuus saatis EV õiguskantsler Pärnu linnapeale noomituskirja, kus leidis, et Pärnu Linnavalitsus ei ole elanike avaldustele vastanud korrektselt, sisuliselt ega tähtaegselt, mitmele avaldusele on üldse vastamata jäetud. On häbiväärne, et linnakodanikud on sunnitud abi ja õigluse saamiseks pööörduma EV õigluskantsleri poole.

Käesoleva aasta augusti viimasel nädalal suhtles Pärnu linna pressiesindaja Teet Roosaar Pärnu linna ametlikul sotsiaalmeediakontol linnakodanikega alkoholipiirangute kehtestamise teemal ning väljendus väga ebaviisakalt, minnes oma kommentaaridega Pärnu elanike suhtes isiklikuks ja solvavaks. Ametnik kasutas mitmeti mõistetavat keelepruuki ning kahjustas sellega oluliselt Pärnu linna mainet. Linna pressiesindaja käitumine peegeldab linnavalitsuses laialt levinud avalikkusega üleolevat suhtumist ja hoiakut.

2019. aastal võltsis Pärnu linna ametnik R.H. dokumenti, kirjutades originaalkirjal isiku nime ja meiliaadressi asemele teise nime ja meiliaadressi. Prokuratuur alustas kriminaalasja, mis lõpetati oportuniteedi põhimõttel. Linnapea Romek Krosenkranius ei vabastanud dokumenti võltsinud ametnikku ametist, kuigi oleks pidanud andma sellekohase käskkirja kooskõlas ATS § 95 lõikega 1, mille kohaselt ametnik vabastatakse teenistusest, kui ilmnevad või tekivad asjaolud, mis välistaksid tema teenistusse võtmise tulenevalt ATS §-st 15 lõige 2.

Eespool toodud asjaolusid arvesse võttes teeme ettepaneku Pärnu linna mainet ja linna rahaliste vahendite väärkasutamist toetanud Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ametist vabastada. Linnapea käitumine oleks riigimehelik, kui ta ise ametist tagasi astuks.