TÄIENDATUD! EKRE juhatus arvas erakonnast välja jämedalt põhikirja rikkunud Kaljuste ja Derkuni

Eesti,
- Updated

Konservatiivse Rahvaerakonna juhatus arvas tänasel 31.03 koosolekul erakonnast välja Maria Kaljuste ja Jüri Derkuni.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatus arvas erakonnast välja Maria Kaljuste ja Jüri Derkuni seoses erakonna maine tõsise kahjustamise ja heade tavade rikkumisega.

Järgneb Google reklaam. Uute uudiste toimetus ei vastuta Google algoritmide poolt personaalselt teile suunatud reklaamide sisu eest. Soovitame usaldada ainult tuntud ja usaldusväärseid kaubamärke.

“Vastavalt põhikirjale kohustub iga erakonna liige olema eetiline, käituma väärikalt ja hoiduma erakonda kahjustavast tegevusest,” ütles erakonna aseesimees ja juhatuse liige Jaak Madison. “Kaljuste ja Derkun on oma tegevusega aga neid põhimõtteid korduvalt jämedalt rikkunud.”

Madisoni sõnul ei ole tegemist püüdega teisimõtlejale päitseid pähe panna. “Ent inimesed, kes pühendavad kogu oma energia avalikule sõdimisele erakonnaga, on eksinud erakonnaga. Erakonna siseprobleeme arutakse erakonna sees, mitte ei viida neid tabloidmeediasse.”

UU

NB! Täiendatud! 2.04.17

Toome ära Mart Helme selgitused nimetatud kahe isiku väljaarvamise põhjuste ja tausta kohta tema kirjas erakonnale

Lugupeetud erakonnakaaslased,

eilsel juhatuse istungil otsustati, et seoses süstemaatilise mainekahju tekitamisega erakonnale ja terve rea põhikirja punktide vastu eksimisega arvatakse erakonna liikmete hulgast välja Saaremaa ringkonna esinaine Maria Kaljuste ja endine Viimsi osakonna juhataja Jüri Derkun.

Kuna nimetatud isikute poolt meediale antud ja lekitatud informatsiooni põhjal on avalikkuses loodud pooltõdedest ja täielikest valedest moonutatud pilt ning püütud asjaosalistest tekitada kuvandit, nagu oleks tegemist teisitimõtlejate represseerimisega, siis pean vajalikuks jagada täiendavat informatsiooni.

Kõigepealt. Jüri Derkuni ja Maria Kaljuste vastutöötamine erakonna juhtidele ei alanud sugugi paar nädalat tagasi. Juba ligemale pool aastat on mõlemad teinud sotsiaalmeedias erakonna ja selle juhtide aadressil halvustavaid märkusi, levitanud valeväiteid ja külvanud tülisid. Kõige selle üheks tulemuseks oli, et näiteks FB kogukonna Ekre sõprade klubi moderaatorid palusid tal seal oma destruktiivne tegevus lõpetada. Selle peale lahkus solvunud Kaljuste Ekre sõprade klubist. Nüüd väidab ta, nagu oleks ta sealt Monika Helme poolt välja visatud. See väide ei vasta tõele. Nagu ei vasta tõele ka väide, nagu oleks tema selle grupi asutaja. Grupi asutajaks oli Neeme Sihv. Seega on ajakirjanduses levitatud väited, mis tuginevad vaid Kaljuste sõnadele, valed ja mingist perevägivallast nimetatud FB grupis pole juttugi. Samas: vastab tõele, et kommuuni moderaatorid jälgivad liiklust leheküljel tähelepanelikult ja arvavad grupist tõepoolest välja kõik need, kes kasutavad seal lubamatut keelepruuki, norivad sihiteadlikult tüli või püüavad esitada rassistlikke ja muid seesuguseid seisukohti, mida saab inkrimineerida erakonnale, et selle mainet kahjustada.

Teine teema, mida andud kaasuse puhul pidevalt kilbile tõstetakse ja mis justnagu ongi praeguse konflikti põhjustajaks, on väide, nagu oleksin mina ebaeetiliselt ja jõuga üle võtnud Viimsi osakonna, sundides erakonna juhatust eelnevalt vastu võtma seitseteist uut liiget. Siin on otseste valeväidete esitajaks Viimsi osakonna endine juht Jüri Derkun. Kõigepealt. Uusi liikmeid hakati Viimsi osakonda vastu võtma juba varem ning kuus neist – teiste hulgas ka Viimsi osakonna uueks juhiks valitud Mihkel Saretok ja aseesimeheks valitud Toivo Urva võetigi vastu Harju-Rapla ringkonna juhatuse poolt ning nende vastuvõtmisega oli nõus juhatuse istungil ka Jüri Derkun. Ülejäänud avaldused laekusid kokkuleppel Harju-Rapla ringkonna esimehe Siim Pohlakuga otse erakonna juhatusse, kuna kandidaatide vastuvõtmiseks enne Viimsi osakonna koosolekut ja sellele järgnenud Harju-Rapla ringkonna koosolekut poleks jätkunud lihtsalt aega. Erakonna juhatuse koosolekul viibisid ka Siim Pohlak, Harju-Rapla aseesimees Paul Puustusmaa ja juhatuse liige Henn Põlluaas, kes kõik uute liikmete vastuvõtmise heaks kiitsid. Eelnevalt oli Siim Pohlak saanud uute liitujate nimekirja, millest teavitas ka Jüri Derkunit. Rääkida siin millestki ebaeetilisest, jõuga ülevõtmisest ja muust seesugusest on lihtsalt vassimine. Seda enam, et põhikiri sätestab, et erakonna juhatus otsustab liikmete vastuvõtmise, kui avaldused pole saadetud ringkonda. Ka väide, nagu poleks uued liikmed tohtinud kohe koosolekul hääletada on juba oma põhiolemuselt väär. Iga liikme õigused ja kohustused algavad hetkest, mil ta on erakonda vastu võetud.

Muide, Viimsi koosoleku tulemusi Jüri Derkun ei protestinud, vaid allkirjastas prorokolli vastuväideteta. Kui keegi püüab aga öelda, et erakonna esimees ei tohi käia erakonna koosolekutel ja erakond ei tohi vastu võtta uusi liikmeid, siis on ta millestki küll valesti aru saanud. Tahan siinkohal rõhutada: Viimsi on ligi kahekümne tuhande elanikuga omavalitsus (võrreldav Viljandiga) ja loomulikult soovime me seal valimistel kaasa lüüa ja tulemuse saavutada. Uute liikmete juurdetulv annab meile selleks võimaluse, senise olukorra jätkudes poleks meil oma nimekirjaga välja minna olnud aga mingit lootust.

Paar sõna ka meedias poriga üle valatud Saretokkidest. Viimsi vallas on juba aastaid käinud halastamatu võitlus erinevate poliitiliste jõudude vahel. Üheks võitluse objektiks on muidugi maa. Reformierakonna plaanid Viimsi staadionile käpp peale panna nurjati just Madis Saretoki poolt. Loomulikult süüdistati teda selle järel omakasus ja püüti algatada tema vastu kriminaalasja. Minu käsutuses on aga prokuratuuri vastus hagejatele, kus kõik Madis Saretoki vastu tõstatatud süüdistused ümber lükatakse. Samuti on naeruväärne, kui tema puhul on tsiviilasi selle eest, et ta oma autol valimisreklaami kasutas taunitav, Artur Talviku puhul aga heaks kiidetav. Ent ammugi ei peaks isa pattusid nuhtlema poja kaela.

Viimsiga seoses tahan eriliselt esile tõsta meie noorliiget Rain Pärnastet, kes on toonud erakonda terve hulga oma koolivendi ja sõpru. Muide, Viimsi osakonda on lisandunud uusi liikmeid ka pärast eelpool mainitud koosolekuid ja praeguseks on osakond maha pidanud juba mitu nõupidamist, kus arutatud nii valimistele minemist, nimekirja moodustamist kui reklaamiga seotut. See, mitte aga oma kibestumuse välja valamine ongi meie eesmärk poliitikas.

Paar sõna ka aukohtust ja selle otsusest. Ma ei saa paraku teisiti, kui olla aukohtu istungi ja sealt tulnud otsuse suhtes kriitiline. Esiteks ei vastanud aukohus Jaak Madisoni poolt aukohtule esitatud küsimustele, kus ta soovis saada hinnangut, kas Jüri Derkun ja Maria Kaljuste on eksinud põhikirja punktide vastu, mis nõuavad soliidset käitumist ja ei luba oma tegevusega erakonda kahjustada. Neile küsimustele jättis aukohus vastamata, teatades hoopis, et ei näe põhjust Derkuni ja Kaljuste välja arvamiseks erakonnast. Aukohus kohtus küll Derkuni ja Kaljustega, ei kohtunud ega kuulanud ära aga teist poolt ehk Jaak Madisoni. Seepärast võttis erakonna juhatus aukohtu seisukoha küll teadmiseks, ei pidanud seda asjaolusid arvestades aga pädevaks ning reserveeris lõpliku otsuse langetamise õiguse endale.

Milles me Derkunit ja Kaljustet lõppkokkuvõttes siis süüdistasime? Ei enamas ega vähemas, kui erakonna kahjustamises. Ei saa olla nii, et kui midagi erakonnas ei meeldi, joostakse kohe ajakirjanikele kaebama, tehes seda kõigele lisaks pooltõdesid ja valesid kasutades. Just seda Derkun ja Kaljuste aga tegid. Sealjuures tasub rõhutada: erakonna juhatuse ja volikogu liikmena olid Maria Kaljustel kõik võimalused, et eriarvamusi erakonna sees klaarida. Sama võib öelda kuni viimase ajani Harju-Rapla ringkonna juhatusse kuulunud Jüri Derkuni kohta. Millegi pärast nad seda ei teinud, eelistades alustada sissisõda sotsiaalmeedias ning minna seejärel oma musta pesuga juba peavoolu meediasse.  On sealjuures märgiline, et ajakirjandusse lekkis süstemaatiliselt ka Derkunit ja Kaljustet puudutav informatsioon, millest olid teadlikud vaid vähesed inimesed, nende hulgas asjaosalised. Kui võtta veel arvesse, et mõlemad lubasid oma püha võitlust erakonna vastu jätkata, ei jäänudki juhatusel üle muud, kui Kaljuste ja Derkun erakonnast välja arvata.

Lugupeetud erakonnakaaslased, on äärmiselt oluline, et kõik mõistaksid: me oleme astunud uude valimistsüklisse. Me soovime saavutada edu nii kohalikel kui järgmistel riigikogu valimistel. Me teame, et meie konkurendid (ja peavoolu meedia) ei tee meile seda kergeks.

Inimene õpib, kuni elab. Antud juhtumist õppisime, et erakonna vaidlusi lahendatakse üksnes erakonna sees. Selleks on meil põhikiri, osakondade juhatused, ringkondade juhatused, volikogu ja erakonna juhatus. Kes neid kasutada ei taha ja oma erakonna peale meediasse kituma läheb, ületab punase joone. Derkun ja Kaljuste ületasid selle mitmekordselt ning seepärast oli ka erakonna juhatuse otsus, kui üks vastuhääl välja arvata, üksmeelne.

Me ei lase ennast oma missioonis väärata. Ilma meie erakonnata oleksid kooseluseaduse rakendusaktid riigikogus juba vastu võetud, Eesti oleks nõustunud massiimmigratsiooniga, piirilepingu ratifitseerimine käiks täie hooga, Kadriorus istuks reformierakondlane, Rail Balticu ümber hädaldaks vaid igasuguse administratiivse suutlikkuseta kodanikuühiskonna tegelased ning kartellierakonnad õitseksid enesega rahulolus nagu enne meie tulekutki.

Aga meil on veel väga palju teha. Me peame ära muutma senise presidendivalimise korra, muutma valimiskorda tervikuna, kaotama e-valimised, taastama Eesti suveräänsuse, viima läbi meie elu takistavate eurodirektiivide kriitilise auditi, astuma pikki ja otsustavaid samme meie kaitsevõime tõstmiseks, tõkestama vasakvalitsuse venestamispoliitika, tõstma ausse inglise- ja vene keele eest nurka visatud keeleseaduse, aitama uuele kasvurajale meie maaelu, taastama rahvusliku lisaväärtust tootva majanduse, tooma tagasi kõik koju tahtvad, kuid praegu võõrsil elavad eestlased, tooma tagasi õigluse mõiste meie kohtusüsteemi jne., jne., jne.

Mind süüdistatakse isikukultuses ja erakonnale püütakse lüüa templit Helmete erakond. Absurd! Meid on 8200. Meie pink pikeneb aeglaselt, kuid kindlalt ja kohalikud valimised ning  veel enam riigikogu valimised toovad meie ridadesse kindlasti väärikaid ja Eestile pühendunud inimesi. Aga ma tahan kõigile kinnitada: jah, ma olen kindla käega juht. Jah, ma olen täielikult meie erakonna eesmärkidele pühendunud juht. Jah, ma olen veendunud rahvuslane ja näen Eestit ka 21. ja 22. sajandil meie rahvuskodu ja eestlaste rahvusriigina. Väikesed ja oma minale keskendunud inimesed ei saa ei mind ega meie erakonda tervikuna meie missioonis takistada. Me läheme provokaatorite ja peavoolu meedia tõejärgse propaganda kiuste edasi. Sest meie teenime oma rahvast, nemad teenivad võõraid peremehi.

15 commentsOn TÄIENDATUD! EKRE juhatus arvas erakonnast välja jämedalt põhikirja rikkunud Kaljuste ja Derkuni

 • Avatar

  Loen seda artiklit ja neid kommentaare nii ja naapidi, aga mitte ei saa aru, milles see uba on ? Milles see ebaõiglus seisneb ?
  Inimesed, tulge mõistusele !! Enne kui hakkate EKRE kallal näägutama, saavutage VALIMISSEADUSE ÜMBERTEGEMINE, et me ei peaks enam järgima pättide enditehtud reegleid ja kõigil soovijail oleks võrdne võimalus pääseda parlamenti…, või vähemalt otsedemokraatia võimaluski…, et meil oleks mingitki alternatiivi, sest … Olgem ausad, meil, eestlastel, on omal maal SEADUSITEGEVAS kogus ainult 7 inimest (sajast !), pluss mõned hajusad hääled teatud küsimustes teistest parteidest… Nii et enne, kui hakkate kriiskama, mõelge. Siinkirjutatu põhjal ainuõige otsus Mart Helmelt, kogu oma lugupidamise juures Maria Kaljuste vastu (niipalju, kui olen temast varem kuulnud).

 • Avatar
  Enriko Erkmann

  Muhe Taat ülalpool kirjutas: “Kui piirkondade liikmed oleksid leidnud,et kõnesolevate isikute ideed kuhugi ei kõlba,siis oleksid piirkonnad hakanud neid ümber veenma.Praegusel juhul tundub,aga et piirkonnad pigem toetasid neid.Ladvik pelgas aga oma ainuvõimu kõigutamist.” See mõttekäik sunnib mind esitama kõige tõenäolisema hüpoteesi. Vabandan, kui järgnev mõttekäik mõjub häirivalt! Nimelt on arvamusuuringutest sageli järeldatud, et EKRE-t toetavad reeglina ‘matsid maalt’. Viimsi aura (edukus, jõukus, elitaarus, pealinnakesksus) eeldab pigem reformierakonna meelsust. Kujutagem nüüd ette, et liberastidel on tõsine valu EKRE-t torpedeerida. Mäletate, millise triki korraldasid nad Vao pagulaskeskust väisanud motoparaadile? – viisid migrandid samaks päevaks bussidega lilli nuusutama. Stiililt sama ülbe oleks luua liberastliiku kallakuga (ja enamuses) liberastidest koosnev EKRE filiaal, lastes lambamaskides hundid lammaste sekka. Sama demokraatilkku vabadust kasutavad ju praegu moslemid Euroopas, upitades araablasi linnapeadeks. Juriidiliselt on kõik JOKK… aga, kui Eesti kommunistid-komsomoliaktivistid 1980/90-tel märkasid, et punavõim enam leiba lauale ei too, hakkasid nemadki tasapisi värvi vahetama. Esiteks registreerusid EW kodanikeks. SIis imbusid ‘spetsialistide’ ning ‘tasakaalukate poliitikute’ sildi all valitsusstruktuuridesse. Ning ühel hetkel avastas eesti rahvas end samasugusest Brüsseli orjusest nagu omal ajal ägati Moskva all! Aga jah, muutus toimus pealtnäha demokraatlikult. Mida peaks siis tegema üks tark parteijuht, kes protsessi alguse läbi hammustab? Kas ta püüaks muteerumist peatada? Jah! Kas ta paiskaks kogu taustainfo massimeediasse (mis allub pealegi vaenlasele)? Ei! Nii et oodakem veid Helmete hukkamõistmisega. Issanda veskid jahvatavad aeglaselt.

 • Avatar
  Hilja Koorep

  Vastus lp.T.Puidetile.
  Viitan oma kommentaaris lausele,et olukorrad tuleb lahendada juhtidega koos,erakonna sees. Ega me ju Eesti riigi siseasju ka ei lähe Brüsselisse lahendama,need tuleb ikkagi siin eestis ära lahendada. Väitsin ka,et erak.st võib välja astuda,kui vaated nii kardinaalselt erinevad. Ja kui mõni liige hakkab ilmselgelt rumalat juttu ajama,siis on juhatusel õigus sekkuda ja vastavad abinõud tarvitusele võtta.

 • Avatar
  Hilja Koorep

  Üldiselt peaks ikka nii olema,et sellesse organisatsiooni kuhu kuulutakse, on juhid autoriteedid ja juhtkonnale tuleb alistuda.
  Kui ei meeldi midagi siis lahendatakse olukorrad juhtidega koos.
  Ja kui erimeelsused on nii suured,siis astugu erakonnast välja.
  Ekre juhid tahavad ilmselt,et erakonnas valitseks distsipliin,mitte korratus ,sest korratusest tekib kaos ja mäss
  Ka demokraatias on vajalik kord. See ei tähenda,et kellelgi pole sõnaõigust vaid,et ei oleks isetegevust.
  Ma ei tea kas mul on õigus,aga tunnetan Ekre-s praegu seda ,et
  neil toimub kasvamine igas heas mõttes ja kes on ustavad ja sõnakuulelikud,need saavad ka edutatud,nii nagu see olema peakski. Eksamid ongi ustavus ja sõnakuulelikuus.
  Lõpetuseks kokkuvõteks,et eriti kui tegu on ausa ja tõde armastava erakonnaga,siis seda enam tuleb olla sõnakuulelik.

  • Avatar

   “sellesse organisatsiooni kuhu kuulutakse, on juhid autoriteedid ja juhtkonnale tuleb alistuda.”

   Austet Hilja Koorep, eesti rahvas on juhtkonnale alistunud juba vähemalt sellest ajast kui päts ja pekk diktatuuri kehtestasid. Juhtkonnad on küll vahetatud aga alistu(a)mine kestab. Tingimusteta allumine on iseloomulik sõjaväelisele organisatsioonile mitte kodanikeühendusele. Küsimus on selles kas erakond vajab liikmeid või sõdureid. Kui sõdureid siis tuleb see ka avalikult välja öelda. Vastasel korral on tegemist kodanike petmisega. Seisukohtade eest mida EKRE praguseni on esindanud võiks sõdida küll. Kas aga erakonna juhtide eest see sõltub juba neist endist.

  • Avatar

   Hilja,ütled et: “kes on ustavad ja sõnakuulelikud,need saavad ka edutatud”.
   See on ju kartelliparteide põhimõte,et kuulekamad pääsevad toiduahelasse ja niisuguste söögikünade kaudu parteiladvikud kindlustavadki oma võimu.Põhimõttelagedad karjeristid ainult niisugusest “edutamisest” unistavadki.Nad seavad alati omaenese kitsad huvid kõrgemale ühiskonna huvidest.Karjeristide pärast ongi meie elu ummikusse jooksnud.Et ummikust välja tulla,selleks tuleb asjad ümber pöörata.
   Helme on kirja pannud rida asju,mida oleks tarvis teha.Väga sümpaatsed asjad,aga need on siiski alles loosungid.Et midagi muutuks,tuleb need ideed eesti seaduste muutmise kaudu ellu viia.See ei ole ühesuunaline protsess.Üldpõhimõte on,et kui ühes nurgas midagi paremaks teha,tekib teises nurgas midagi ebasoovitavat.Tuleb väga teraselt mitu käiku ette mõelda,et kasu ületaks võimaliku kahju.Ühiskond on liiga keeruline süsteem,et erinevate muudatuste tagajärgi saaks 100% ette ennustada.Sellepärast on võimalikud ka vead ja neid peab tunnistama,et uuesti ja paremini proovida.Kahtlemata on EKRE juhtkonnas targad poliitikud,aga kui nad hakkavad endid kõige targemateks pidama,siis läheb asi uppi.Aegajalt on mõtet oma piiratust tunnistada ja parteikaaslastelt nõu küsida.Sõnakuulelikelt alluvatelt aga head nõu ei saa-nemad on kõigega nõus.On vana tõde,et ainult ahelatest vabastatud inimene on looja.Sellepärast on tähtis parteis isemõtlejaid hoida.Nagunii on Rahvaliidult päranduseks saadud kuuetuhandest liikmest enamus passiivsed.Võibolla on EKRE-s hetkel ainult mõnisada aktiivselt kaasamõtlevat liiget ja kui erakond tahab tõesti eesti elu uueks luua,peab oskama seda potentsiaali ära kasutada.Praegune juhtkond toimetab aga ainult iseenese tarkusest ja see on oht erakonnale.
   Niisiis Hilja,erakonna lihtliikmed ei pea alluma juhatusele,vaid juhatus peab neid teenima!

 • Avatar
  Rein Õunapuu

  Kirjutage siis seda ka, et kui ei ole teie partei liige, siis kommentaare kah ei avalikustata.

  • Avatar
   Rein Õunapuu

   Tore, aga kuhu kadus minu esimene kommentaar, milles ma küsisin, et mida siis väljavisatud täpselt korda saatsid, et näiteks kui kellegi kohta öeldakse mõrvar, siis peaks ikka oskama öelda, kelle, millal ja mis vahenditega ta on tapnud? Vastust pole ikka saanud.

 • Avatar
  Enriko Erkmann

  Kuigi ühtki konkreetset, kõrvaltseisijale arusaadavat põhjust kõnealuste liikmete väljaviskamise kohta pole avaldatud, ei tõtta ma Helmetes pettuma nagu ülalpool kommenteerinud facebook’lased. Üks asi on JOKK, teine asi tegelik elu. Kuni Helmete poliitika püsib üheselt eestlust ja elukeskkonda eelistaval kursil, olgu nad pigem ’diktaatorid’ kui lõputuisse sisevaidlustesse uppuvad ’demokraadid’. Üks asi on selge: surve EKRE elimineerimiseks on liberastide poolt ülitugev. Iga peajoont rikkuv, pidurdav või segadust tekitav ekrelane on neile kui taeva kingitus. Lõputute (eestlaslike?) vaidluste ja osakondade isetegevuse demokraatiat võib mängida alles Tuhandeaastases rahuriigis.

  • Avatar

   Demokraatia ongi üks kahtlane teema ja seda demokraatiat ei vaja tegelikult keegi, eriti võimulolijad. Selleks leiutataksegi sellele demokraatiale igasuguseid huvitavaid eesliiteid. Kõige parem variant on siiski “üks rahvas, üks riik, üks juht” aga katsu seda kellelegi selgeks teha! Kui aga on kokku lepitud demokraatlikes protseduurides siis tuleb neid ka järgida. See ongi üks põhilisi asju mida saab ette heita kõigile senistele võimu- ja ka opositsioonierakondadele. Just nagu peaks olema demokraatlik riik aga päriselt nagu ei ole kah. Nendele probleemidele on tähelepanu juhtinud just EKRE ja see on kiiduväärt. Samas tekitavad salajased susserdamised erakonna sees õigustatud kahtlusi, et võimule saades jätkab erakond sarnase näiliku demokraatia kursil nagu praegu võimul olevad NLKP õigusjärglased. Kui EKRE deklareeriks, et võimule saades jätkavad küll praeguse poliitikaga aga muudavad riigi monarhistlikuks siis mina oleks ilmselt isegi poolt. Parem avalik monarhia kui näiline demokraatia.

   • Avatar

    Tsahkna juba soovib monarhiks kandideerida, võtke veel Siim ja Edkar ka punti siis on täiskomplekt.

 • Avatar

  Kahju EKRE-st! On täiesti normaalne, et erakondade liikmete lahkarvamusi ja tülisid lahatakse just nimelt avalikkuse ees kuna tegemist pole mingite salaühingutega vaid kodanike ühendustega millised pretendeerivad valijate häältele ja riigi juhtimisele. Mina kui senine EKRE valija soovin küll teada mis erakonnas toimub ja kas ma saan seda erakonda ka edaspidi usaldada.

 • Avatar
  Andres Leet

  Tere Ööd!
  Väga kummalised arengud on tekkinud Ekre’s?
  Erakonda võetakse seltsimehi Saretok Madis, kelle renomee e iole kõige puhtam, mõne mehe sokid on ka puhtamad, ei mõista miks ei tehta tausta uuringuid inimestele…….internett on olemas guugeldage ja juba sellest täitsa piisab!
  Milleks ja miks on Ekre’le vaja sellise taustaga seltsimeest, nagu SARETOK…..paljudele viimsilastele on SARETOKI nimi nagu punane rätik härjale! Minu jaoks on see suur mõistatus?
  Mõelge, kas on vaja rikkuda enda renomeed mingi endise reformierakondlasega……..
  Teine asi on nüüd selles, mille pärast visati Maria Kaljuste ja Jüri Derkun erakonnast välja….., et erakonna sisetüli viidi õukonnameediasse! “musta pesu” pesti DELFI seinal, seda ma ei pea õigeks. Delfi sein ei ole erakonna sisetüli lahendamiseks, niipallju peaks ikka aega ja tahtmist ole ma, et siseringis asjad sirgeks rääkida, aga kahjuks ei tea ju kõike ja võib olla ongi parem, et ei tea.
  Ja veel,lugesin sotsiaalmeediat, siis lihtinimestes on erakonna juhatuse tänane otsus tekitanud ikka paraja tormi veeklaasis, nii mõnigi valija on otsustanud Ekre’le selja keerata, vot sellised asjad teevad väga kurvaks!
  Ja üks küsimus (tegelikult ootaks sellele ka vastust)
  EKRE AUKOHUS OTSUSTAS MARIA KALJUSTET MITTE VÄLJAARVA ERAKONNAST, AG ERAKONNA JUHATUS EIRAS AUKOHTU OTSUST? MIKS ON ERAKONNAS, SIIS AUKOHUS?
  Jälgin väga tähelepanelikult, mis Ekre’s toimub, kui arengud lähevad samasugust rada nagu kartelli erakondades, siis polegi enam ühtegi poliitilist erakonda, kes seisaks Eesti eest!
  Mõelge Ekre juhtivad poliitikud, kas otsused on teile endile vajalikud või on Eesti rahavale vajalikud!

  • Avatar
   Andres Leet

   Tere!
   Ootan siiani enda esitatus küsimusele vastust, aga parku seda vist(?) ei tulegi (Tuletan meelde küsimuse!)
   MIKS ON ERAKONNAS, SIIS AUKOHUS?
   Tore et see kiri avaldati!
   Selles kirjas on muutatus tehtud või pole julgetud originaal teksti panna Uuteuudiste avaldatud lõik on siis selline, tsitaat….”Lugupeetud erakonnakaaslased, on äärmiselt oluline, et kõik mõistaksid: me oleme astunud uude valimistsüklisse. Me soovime saavutada edu nii kohalikel kui järgmistel riigikogu valimistel. Me teame, et meie konkurendid (ja peavoolu meedia) ei tee meile seda kergeks.”
   Originaalis on veel selline lause tsitaat…”Seepärast ei saa me takerduda mingisse lõputusse meediasõtta kuskilt välja ilmunud roheliste mehikestega. Me laseme nad maha.”
   Kas see lause on emotsiooni pealt tulistatud või?
   Pidasin Mart Helmet ikka väga tugevaks inimeseks(tegelikult näitab, et inimene on nõrk), sellised puusalt tulistatud laused ei tee ühelegi erakonna esimehele au!
   Miks ma selle siia panin on see, et viisakas oleks olnud kirja avaldamise juures ära märkida, et kirja sisu on MUUDETUD!
   Nii lihtne see ongi
   Rohkem ei tülita!

 • Avatar

  Ei tunne selle teema üksikasju kuid olen lugenud soome meediast temast,tundus väga meeldiv,julge ja aus. Plusspunkte see erakonnale juurde ei too. Kahju!

Kommentaarid on keelatud

Tähelepanu!

Kuna küberrünnakud aina sagenevad ning Facebook ei ole spämmi tõkestamiseks juba pika aja jooksul midagi ette võtnud, siis olime sunnitud Facebooki kaudu artiklite kommenteerimist piirama.

Anonüümse kommentaari lisamise võimaluse jätsime avatuks.

Täname teid jätkuva toe ja mõistmise eest!
Uute uudiste toimetus.

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused