Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee
 

EKRE küsib Pevkurilt: miks tehti ajateenijatele homopropaganda kohustuslikuks?

-
31.08.2022
Hanno Pevkur

Tänasel riigikogu erakorralisel istungil andis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond üle hulk arupärimisi ja eelnõusid, mis puudutavad nii elektri hinda, eesti keele kaitset kui ka metsasid.

Erakonna esimees Martin Helme andis üle arupärimise kaitseminister Hanno Pevkurile seoses kohustuslikus korras toimunud homopropagandaga ajateenijatele:

„Portaali „Objektiiv“ andmetel toimus 17. augustil Ämari lennuväebaasis kohustuslikus korras kõigile staabi- ja sidepataljonis olevatele ajateenijatele Peeter Rebase homoerootilise filmi “Tulilind” esitamine. Tegemist on üheselt homosuhteid propageeriva filmiga, mis kõigele lisaks annab nooremale vaatajaskonnale edasi täiesti väändunud käsitlust Nõukogude okupatsiooni tingimustest Eestis.

Staabi- ja sidepataljoni ülema kolonelleitnant Taavi Otsalaineni kinnitusel toimus filmi näitamine ajateenijate soovil ja kellelegi ei surutud peale filmis nähtud homoerootilisi hoiakuid. Ühtlasi pidas nimetatud kõrgem ohvitser filmi näitamist ajateenijate väljaõppe rikastamiseks ning silmaringi avardamiseks, mis kasvatab ühtekuuluvustunnet ning edendab ühistegevusi. Kuigi kolonelleitnant eitab filmi vaatamise toimumist kohustuslikus korras, kinnitavad ajateenijad, et väeosas anti vaatamiseks vastav korraldus ehk käsk.

Seoses sellega on meil järgmised küsimused:

1. Kuidas toimub ajateenijatele näidatavate filmide valiku tegemine? Kes (ametikoht/auaste) lõpliku valiku otsustab ja kinnitab?

2. Kes konkreetses väeosas otsustab ajateenijatele korraldatavate ühiste filmivaatamiste sisu üle? Kas ja kellega toimub kooskõlastamine?

3. Kas kõnealuse filmi näitamine ajateenijatele oli kooskõlastatud väeosa ülemaga ja saanud temalt heakskiidu?

4. Kas kaitseministri hinnangul on ajateenijatele ebaloomulike, marginaalsete või äärmuslike seksuaalpraktikate ilustamine Eesti riigikaitse väärtustega kooskõlas?

5. Kas kaitsevägi on korraldanud ajateenijatele ka heteroerootiliste filmide vaatamist kohustuslikus korras? Kui jah, siis palun nimetage need filmid ning millistes väeosades ja mis ajal need on toimunud?

6. Kõrge moraal on kaitsetahte jaoks ülioluline. Millist eesmärki teenib ajateenijatele sõjaväelaste vahelise homoerootilise filmi näitamine ajateenijate moraali tugevdamisel?

7. Palun selgitage, kuidas konkreetselt rikastab homoerootilise sisuga film ajateenijate väljaõpet? Kuidas aitab kaasa kaitsetahte ja moraali tõusule?

8. Mida täpselt on silmas peetud selgitusega, et homoerootika avardab ajateenijate silmaringi? Kuidas toetab homoseksuaalsete suhete põhjalikuma tundmise kaudu silmaringi avardumine ajateenistuse tegelikku eesmärki?

9. Millist ühtekuuluvustunnet soovitakse läbi homoerootilise sisuga filmi ajateenijates kasvatada, mida mõne rahvusliku sisuga või ajaloolise sisuga filmidega ei ole võimalik?

10. Milliseid ühistegevusi aitab kõnealune homoerootilisega sisuga film edendada, mida ilma seda filmi vaatamata ei oleks olnud ajateenijatega võimalik läbi viia?

11. Homosuhted ei ole Eestis kriminaliseeritud, kuid arvestatava osa ühiskonna jaoks on tegemist sügavalt ebamoraalse praktikaga, mis ei ole vastuvõetav ja millesse suhtutakse kas hukkamõistvalt või tõrjuvalt. Tegemist on ülimalt teravat ühiskondlikku vastasseisu tekitava teemaga. Kas Kaitseminister peab õigeks, et sedavõrd konfliktsel teemal surutakse ajateenistuses viibivatele noortele meestele peale LGBTQ+ ideoloogiat ehk paljudele vastuvõetamatuid väärtusi olukorras, kus nad on põhiseadusega kohustatud koormise ehk ajateenistuse ajal riigi tugeva voli all?

12. Kuidas kavatseb kaitseminister lahendada olukorrad, kus kutsealused keelduvad ajateenistusest süümepõhiselt, viidates, et ajateenistuse käigus üritatakse neile suruda peale vastuvõetamatuid väärtushoiakuid? Kas kaitseminister peab sellist võimalust riigikaitset pigem nõrgestavaks või hoopis tugevdavaks?

13. Kas kaitseminister peaks lubatavaks kohustada ajateenijaid vaatama väeosades ka näiteks Vene Föderatsiooni sõjaväge heroiseerivaid või näiteks Eesti okupatsiooni ilustavaid linateoseid, kui ajateenijad selleks samuti soovi avaldavad? Kui ei, siis miks mitte?

14. Kaitseväe kodulehel on kirjas organisatsiooni väärtused. Nendena loetletakse: ausus, vaprus, asjatundlikkus, ustavus, koostöövalmidus, avatus. Avatuse mõistet kirjeldatakse kui valmidust suhelda, võimekust hinnata ja omaks võtta erinevaid ideid, seisukohti, lahendusi ning kohandada oma käitumist vastavalt. Kas homoerootilise filmi näitamine sõjaväelaste omavahelistest suhetest peab teenima eesmärki võtta omaks erinevaid ideid ja lahendusi ning kohandada oma väärtusi vastavalt? Milliseid muid seksuaalpraktikaid, -ideid ja -lahendusi kavatseb kaitsevägi ajateenijatele organisatsiooni väärtuse „avatus“ raames veel tutvustada, et ajateenijad oma käitumist vastavalt kohandaks ning kuidas see aitab tugevdada Eesti kaitsevõimet?

15. Kuidas on taoline väärtuste peale surumine kooskõlas põhiseaduses sätestatud südametunnistusvabaduse põhimõttega?“