Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee
 

EKRE Otepää osakond taotleb kõrgendatud avaliku huviga alade majandamist üksnes püsimetsana

-
29.05.2023
Ruuben Kaalep
© UU

EKRE Otepää osakond esitas möödunud nädalal enda ettepanekud Otepää vallas toimuvale üldplaneeringu avalikule väljapanekule. Otepää valla rahvuskonservatiivid leiavad, et vallavalitsuse koostatud üldplaneeringu eelnõus on olulisi puudusi, mis takistavad looduskaitset ja kultuuripärandi säilitamist.

Muuhulgas peab EKRE Otepää osakond vajalikuks kirjutada üldplaneeringusse põhimõte, et RMK kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alasid tuleks majandada üksnes püsimetsanduse meetodeid kasutades ning lõppsõna sealsete metsatööde planeerimisel peaks alati jääma kohalikele elanikele. See puudutab mitmeid piirkondi, kus RMK on kohalike elanike soovidega varem vastuollu läinud: näiteks Tartu maratoni radade ümbrust ning Apteekrimäe ja Kullalaane ala.

Otepää rahvuskonservatiivid näevad inimest osana loodusest ning peavad seetõttu väga tähtsaks ka pärandmaastike ja traditsioonilise arhitektuuri kaitset. Otepää linnas teeb EKRE ettepaneku kirjutada üldplaneeringusse selged stiilinõuded uusehitistele, mis tagaks arhitektuurilise järjepidevuse ja takistaks ajalooliselt sobimatu rämpsarhitektuuri levikut.

“Meie eesmärk on kaitsta Otepää valla loodust, pärandit ja kohalike elanike huve,” kinnitab Otepää EKRE aseesimees Ruuben Kaalep. “Selleks tuleb üldplaneeringu eelnõu kindlasti muuta. Suur osa meie esitatud ettepanekuid ei ole uued, vaid neile on elanikud ja kodanikuühendused tähelepanu juhtinud juba aastaid. Paljud on mures, et Otepää looduspark ei suuda enam kaitsta siinset elukeskkonda rüüstamise ja finantshuvide eest. Seepärast kutsun Otepää rahvast ühinema rahvuskonservatiividega, et seista vastu ebaõiglusele ja hoida meie maastike ilu.”

Teised EKRE ettepanekud puudutavad teede säilitamist ja rekonstrueerimist, elanike kaasamist ning üraskitõrjet. Otepää valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikud arutelud toimuvad juuni lõpus ja juuli alguses.