ERR-i raskuspunkt Soome vägistamiste kajastamises on tugevalt nihkes

Oulu jõudis maailma kaardile migrantide lastevägistamiste kaudu.

ERR on muutumas tõeliseks poliitkorrektseks saastakanaliks, mis levitab maksumaksja raha eest väärinfot.

Jutt käib konkreetsest reedesest uudisest “Soome välisministeerium vaatab üle rännet käsitlevad lepped ja selgitab välja, kas neid muutes on võimalik migratsioonipoliitikat senisest paremini hallata.”

“Otsuste taustal on Oulu ja ka Helsingi piirkonnas viimasel ajal ilmsiks tulnud juhtumid, kus välismaist päritolu mehed, kes on tihti saabunud riiki varjupaigataotlejatena ja kes sageli isegi soome keelt ei oska, meelitavad endast selgelt nooremaid alaealisi tütarlapsi endaga suhtlema. Halvimal juhul on sellised suhted toonud kaasa kahtlustused rasketes seksuaalkuritegudes,” kirjutab ERR uudise taustana.

Uudises jääb kohe silma rõhuasetus, nagu oleks probleem vaid vanemate võõramaiste meeste huvis noorte tüdrukute vastu – hallooo, ERR, kas te tõesti uudiseid enam ei jälgi, või siis teete tegelikult poliitkorrektset varjamist? Soome riigivõimu otsuse taga pole mingi noorte tütarlaste suhtlusele meelitamine (see on esimene osa protsessist) – selle taga on rängad ja pikaajalised vägistamised Helsingis ja Oulus, millest üks lõppes ohvri surmaga.

Kogu ERR-i uudis mõjub mõnitamisena: “Halvimal juhul on sellised suhted toonud kaasa kahtlustused rasketes seksuaalkuritegudes…” – need on alati kuritegudeni jõudnud, sest lõunamaa mehed ei otsi alaealistega romantilist suhet! Paraku üritatakse jätta muljet, nagu peamine probleem oleks vaid noorte tütarlaste meelitamine, mis mõnel juhul võiks ränga kuriteoga lõppeda, kuid ei pruugi. Tegelikkus on ju vastupidine – tutvuma meelitatakse just kindla eesmärgiga tüdrukud seksile sundida ja alati see nii ka lõpeb.

Kogu skandaal ei alanud sugugi mitte sellest, et välismaised mehed esinevad kommionudena – seda on alati olnud – vaid seetõttu, et päevavalgele ujusid arvukad vägistamisjuhtumid, mille panid toime moslemid, kelle kodumaal see pole mingi kuritegu ja kes seetõttu Euroopas massiliselt vägistamist harrastama on asunud. Meelitamine on alguspunkt moslemite vägistamiskultuurile, mida ERR ilmselt kunagi jutuks ei võtaks.

ERR-i rõhuasetus kommionude suhtlemismeelitustele ja vägistamiste mainimine nagu muuseas, ühe halvima, kuid justkui harvaesineva variandina, on küüniline. Võtkem selle kokku nii: kui vanemad mehed meelitaksid verinoori tüdrukuid lihtsalt suhtlema, nagu ERR raskuspunkti on kirjeldanud, oleks tegu ebaeetilise ja kuritegeliku perverssusega; kuna aga seda tehakse teadlikult ja kindla eesmärgiga need tüdrukud kas jõu või uimastamisega seksile sundida, on see ränk naiste- ja lastevastane kuritegu. Kahju, et ERR selles vahet ei näe.

Kommentaarid