Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee
 

Ettevõtlusminister Tiit Riisalo levitas taas linnalegendi tippspetsialistide puudusest, mis tegelikult varjab odavtööjõuihalust

-
10.04.2024
Tiit Riisalo
© UU

Kolmapäevases infotunnis rääkis ettevõtlusminister Tiit Riisalo linnalegendi tasemel juttu, et sisserände piirarvu tõstmist on vaja tippspetsialistide sissetoomiseks. Tööjõu sisserände suurendamise probleem algas mäletatavasti ajal, mil EKRE oli valitsuses ja pani käe ette sõjaeelsele ukrainlaste sisseveole, vallandades nn maasikasõja – ja neid ukrainlasi vajati maasikapõldudele, mitte arvutite taha.

IT-spetsialistid võivad olla küll mureks, kuid mitte nende pärast ei lahjendata sisserändereegleid, vaid just odavtööjõu sisseveo sooviga – praegu tuuakse Eestisse ja mujale EL-i idatiiba usbekke. Mis puutub spetsialistidesse, siis nende kohta kirjutab ametlik info: “Sisserände piirarvu alt on välja arvatud nii info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialal töötajad kui iduettevõttes töötavad ja iduettevõtlusega tegelevad välismaalased. Samuti ei kuulu piirarvu alla pere- ja õpiränne, õppejõuna tööle asumine, suurinvestorina tegutsemine ning töötamine tippspetsialistina ehk välismaalane, kellele tööandja maksab vähemalt Eesti aasta keskmise brutokuupalga ja koefitsiendi 1,5 korrutisega võrdset töötasu ja välismaalased, kellele antakse tähtajaline elamisluba lühiajaliseks töötamiseks või töötamiseks kasvuettevõttes. Piirarvu arvestusse ei kuulu ka Euroopa Liidu kodanikud ja nende perekonnaliikmed, Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja Jaapani kodanikud ega rahvusvahelise kaitse taotlejad.”

Kui nende erandite alt ka ei leita vajalikku tööjõudu, siis on häda ilmselt Kaja Kallase valitsuse majanduspoliitikas, sealhulgas kõrgetes energiahindades, suures maksukoormuses, garantiide puudumises kriisiolukorras ning ka sõjahüsteerias, mille “sõjaprintsess” vallandas – ettevõtjad ja spetsialistid üksikult võetuna lihtsalt ei taha nii ebaturvalisse riiki tulla. Ilmselt pole e-riik Eesti ka palgataseme poolest just meelitav – kuigi Uutel Uudistel pole täpseid andmeid, saab programmeerija Soomes väidetavalt 2,5 korda kõrgemat palka kui Eestis samal töökohal. Kuna sisserände piirarv reguleerib nn kolmandatest maadest tulijaid, siis tahab Eesti ilmselt siia näiteks Indiast pärit spetsialiste ja kuna Lääne-Euroopas on palgad ja elatustase kõrgemad, siis suunduvad parimad sinna, Eesti näguripalga peale tulevad kehvemad või ei tulda üldse.

Tippspetsialistide jutt käib ka selleks, et varjata sisserändega kaasnevate probleemide teket ehk nagu ütles küsimuse esitanud saadik: “Massiline sisseränne toob ühiskonnale tulevikus mitmesuguseid harali probleeme, millega on silmitsi Rootsi, teised riigid, Saksamaa ja need probleemid ulatuvad tõepoolest kõigisse valdkondadesse, julgeolekuni välja.” Riisalo-sugused rõhuvadki seega väidetavatele “ajudele”, justkui üritades tõestada, et ega haritud inimesed ometi radikaliseeruma hakka. Hakkavad küll – Pariisi politsei peakorteris toimunud terroriakti sooritajaks oli sisserändetaustaga ametnik ja üks Prantsuse terroristidest oli ka keskkodanluse klassi kuuluv migranditaustaga mees.

Sisserände piirarv ei ole kindlaks määratud mitte selle alusel, et seda muuta vastavalt tööjõuvajadusele, vaid see on demograafiline piirang, vältimaks eestlaste muutumist vähemuseks. Kui Eestisse lubada piiramatul hulgal võõraid, siis oleme varsti olukorras, kus kogu areng, milleks on väidetavalt vaja ka spetsialiste, hakkabki kasu tooma mitte eestlastele, vaid siia elama asunud migrantidele. Miks me peaksime olema edukad, kui see põlisrahvast enam ei teeni?

Tänu arvukatele eranditele sisserännet reguleerivates seadustes on Eestist saanud odavtööjõuriik, mis ei lähe kuidagi kokku meie digiriigi kuvandiga ning on kaasa toonud venestumise koos riigikeele kõrvaletõrjumisega.

Uued Uudised