Inimõiguste Keskuse tahtmatu paljastus: rändepakti aluseks olev New Yorgi deklaratsioon räägib riikide kohustustest

Rändepakti ilmselge eesmärk on liikvele läinud inimesed jõukamatesse riikidesse laiali paigutada.

Eestlastel on mitmeid vanasõnu ja kõnekäände sellest, kuidas valel on lühikesed jalad ning tõde tõuseb ja vale vaob.

Vasakpoolse valitsuse ja sealhulgas sotside ühe vale paljastab ei keegi muu, kui nende liitlane ja riigilt toetust saav globalismi ja multikultuursuspropaganda tööriist Inimõiguste Keskus.

Nimelt on nende kodulehel uudis 19. septembrist 2016: “Võeti vastu ajalooline New Yorgi deklaratsioon”. Seal kirjutatakse: “Täna, 19. septembril 2016 võeti New Yorgis toimunud pagulas- ja rändekonverentsil vastu ajalooline New Yorgi deklaratsioon. Sellega võtavad riigid endale kohustuse… (toimetuse rõhutus).

Teiste punktide seas leiab: “Alustada läbirääkimisi, mis viivad 2018. aastal rahvusvahelise konverentsi ja ülemaailmse kokkuleppeni turvalise ja korrapärase rände osas. Kokkulepe tähendab, et rännet korraldatakse esmakordselt ülemaailmselt ühiste põhimõtete ja lähenemiste alusel.” Lahti seletatult – kõik, kes kohale lähevad, hakkavadki rändeleppejärgselt tegutsema.

“Saavutada võrdsem koormuse ja vastutuse jagunemine maailma pagulaste vastuvõtmise ja toetamise osas võttes vastu ülemaailmne kokkulepe pagulaste kohta 2018. aastal.” Taas – me võtame kohustuse “koormuse jaotamiseks”.

“Eestit esindasid New Yorgis Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ja välisminister Jürgen Ligi.” Viimane üritab tõestada, et oli puu otsas, kui pauk käis.

Ilmselgelt on kõik rändepakti ümber toimuv kohustuslik, mida selle läbisurujad ja eesti rahva hukutajad üritavad peita kõlavate sõnade taha “mittesidususest”!

Kommentaarid