Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Juudi kogukonna arvates ei tohi rahvusmeelne eestlane integratsiooniga tegeleda?

10.01.2023
Eesti rahvuslased toetasid juudi rahvuslasi, kui USA avas oma saatkonna Iisraeli ajaloolises pealinnas Jeruusalemmas. Pilt on illustratiivne.
© Scanpix

Mõni aeg tagasi kirjutati ajakirjanduses sellest, kuidas Suurbritannia kõrgkoolides ei võeta rassismivastastesse ühendustesse valgeid tudengeid. Nüüd selgub, et ühe rahvusvähemuse arvates ei tohi ka Eestis lõimumisega tegeleda rahvusmeelsed inimesed – ilmselt soovib juudi kogukond, et integreerijad oleks “minimaalselt” maailmakodanikud.

“Meie hinnangul on fondi tegevus, mis aitab säilitada rahvuslikku identiteeti ja tagada selle seost Eesti kultuuriga, meie riigi, kui mitmekesise ja paljurahvuselise riigi arengu jaoks väga oluline. Sellega seoses leiame, et avalikult oma rahvuslikke, sealhulgas ka antisemiitlikke vaateid väljendava isiku määramine nõukogusse ei ole sobilik, see ei vasta sihtasutuse eesmärkidele ning on meie ühiskonna jaoks vale signaal,” kirjutas Eesti Juudi Kogukonna juhatuse esimees Alla Jakobson kultuuriminister Piret Hartmanile (SDE) saadetud pöördumisel. Jutt käib Integratsiooni Sihtasutuse nõukogusse määratud Ruuben Kaalepist, kes lubas kaitsta eestlust.

“Ehk Eesti Vabariigis ei saa juutide arvates integratsiooniga tegeleda eestlane, rahvuslane, intellektuaal, kes väljendab oma rahvuslikke vaateid. Absurd. Antisemitist? Kas te ei arva, et teie poolt väljaöeldu pigem suurendab antisemiitlikke vaateid? Tundub, et juudi kogukond ei ole tutvunud meie põhiseadusega, kus paragrahv 12 sätestab: “Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu”. Kuid just loetletud tunnuste põhjal juudi kogukond väidabki, et Kaalep ei sobi ametisse,” kirjutab EKRE poliitik Roland Mere sotsiaalmeedias.

“…avalikult oma rahvuslikke /…/ vaateid väljendava isiku määramine nõukogusse ei ole sobilik” – sellise arvamusega loodab Eesti Juudi Kogukonna juhatuse esimees Alla Jakobson pälvida siinse põlisrahva poolehoiu? Tundub, et see kogukond lähtub oma poliitikas tugevasti Kremli “analüüsidest”, kes räägib ikka koos venelaste “diskrimineerimisega” ka teiste kogukondade ahistamisest “natsionalistide” poolt. Hetkel haakub Alla Jakobsoni tegevus pigem idanaabri sõnumitega “diskrimineerimistest” Eestis.

Juudi kogukond unustab ühe asja: EKRE on Eestis ainus erakond, kes toetas USA-d saatkonna üleviimisel juutide ajaloolisesse pealinna Jeruusalemma ning toetab ka Eesti saatkonna uut asukohta Pühas Linnas. Kõik liberaalid ja vasakpoolsed on rohkem palestiinlaste poolel. Kui siinne kogukond üldse hoolib oma ajaloolisest kodumaast – eestlaste omast nad ju ei hooli (põhiseaduse preambul).

Juutide kodumaa võitleb praegu islamist ja araablastest ümbritsetuna oma rahvusriigi säilitamise eest, seda lausa relvaga käes. Eesti Juudi Kogukond aga ei näi toetavat eestlaste soovi rahvuslikku omariiklust hoida.

Uued Uudised