Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kadri Vilba: kõigil on õigus valimisi vaadelda!

-
20.02.2023
Kadri Vilba on EKRE kandidaat Riigikogusse.
© UU

Head sõbrad ja mõttekaaslased! Tuletan meelde, et kõigil on õigus minna valimisjaoskondadesse valimisprotsessi vaatlema, mitte kedagi ei tohi selles takistada! Selleks, et olla vaatleja, tuleb kaasa võtta ID-kaart, tutvustada ennast komisjoni esimehele ning öelda, et soovitakse valimisjaoskonnas vaadelda.

Vaatlejaid võib jaoskonnas olla ka rohkem kui üks ja vaadelda võib igal ajal, sh häälte lugemist. Ainus tingimus on, et vaatleja ei tohi komisjoni tööd ega hääletamist segada. NB! Jaoskonnas pildistamine on lubatud, komisjoni liikmed võivad tahta seda keelata, aga tegelikult keelamiseks alust ei ole. Pildistada ei tohi isikuandmeid, nt ID-kaardi numbrit ega valikut hääletussedelil.

Vaatlejal on õigus jälgida kõike jaoskonnas toimuvat, v.a minna hääletajaga koos hääletuskabiini. Vaatleja võib kaasa minna ka koduhääletustele, kuid transport tuleb tal selleks endal leida. Koduhääletuste vaatlemisel tuleb arvestada, et kui hääletaja ei luba vaatlejal oma koju siseneda, siis seda teha ei tohi.

Kui vaatleja tuvastab valimisjaoskonnas rikkumise, siis esimese meetmena tuleb rikkumisele tähelepanu juhtida ning enesekindlalt nõuda rikkumise lõpetamist. Enamasti sellisest reageeringust piisab, tihti on rikkumised kas teadmatusest või kogemata. Kui suusõnalise tähelepanujuhtimise peale ei reageerita, tuleb viivitamatult ühendust võtta valimisteenistusega, kontakt Aarne Koitmäe (valimisteenistuse juht), tel +372 6316543. Kui olukord on ohtlik, vaatlejat ähvardatakse või muutub konflikt füüsiliseks, tuleb viivitamatult kohale kutsuda politsei.

Riigikogu valimise seadus RT I 2002, 57, 355
§ 194. Valimiste vaatlemine
(1) Igaühel on õigus vaadelda Vabariigi Valimiskomisjoni ja valimiste korraldajate tegevust ja toiminguid.
(2) Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end esitlema.
(3) Vaatlejal on õigus kirjutada üles valimisvahendite pitseerimisel kasutatud turvavahendite numbrid.
(4) Vaatleja ei või segada valija hääletamist ega Vabariigi Valimiskomisjoni või valimiste korraldaja tööd ega osaleda valimiskomisjoni või valimiste korraldaja pädevuses olevates toimingutes.
(5) Vaatlejal ei ole õigust tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsuse kontrollimiseks.
(6) Kui ruumipuudusel ei ole võimalik tagada kõigile vaatlejatele võrdseid tingimusi toimingute jälgimiseks, toimub vaatlemine Vabariigi Valimiskomisjoni või valimiste korraldaja korralduste kohaselt.

Kadri Vilba, Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni nõunik