Kaks kvoodipõgenikku on taas Eestist eeldatavalt parematele jahimaadele siirdunud

pagulased

Eelmisel nädalal täitus kahel Euroopa Liidu rändekava raames Eestisse saabunud kvoodiimmigrandil väljaspool Eestit viibimise tähtaeg.

Jaanuari alguses täitus 90 päeva kahel süürlasel, kes saabusid Eestisse 2016. aasta juunis Kreekast, ütles sotsiaalministeeriumi pressiesindaja BNS-ile. Praeguse seisuga on väljaspool Eestit viibimise tähtaja ületanud kokku 87 inimest.

Eestist on ametlikult lahkunud üks Iraagist pärit perekond, kes sõitis vabatahtlikult tagasi kodumaale. Saabudes oli perekonnas viis liiget – kaks vanemat ning kolm last. Eestis viibimise ajal sündis perre veel üks laps. Pere pöördus tagasi kodumaale rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni IOM programmi Varre kaudu.

Seega on Eestist lahkunud kokku 92 siia saabunud kvoodiimmigranti. Euroopa Liidu rändekava raames on praeguseks Eestisse ümber paigutatud ja asustatud kokku 188 inimest. Kahe Eestisse toodud Süüria pere puhul on mehe vastu algatatud kriminaalasi abikaasa süütamise või sellega ähvardamise pärast ning üks süürlane on ka pikaks ajaks vangi mõistetud.

Rahvusvahelise kaitse saajatel on õigus 180 päeva jooksul Euroopa Liidus reisida kuni 90 päeva. Selle ületamisel peatatakse peretoetuste maksmine. Samas pole neil teistes liikmesriikides võimalik töötada või toetuseid saada. Eestisse naasmisel on neil jätkuvalt õigus tugiisiku teenusele ning võimalus jätkata keeleõppega.

Soome näite varal on avalikkuse ette jõudnud fakt, et mitmedki väidetavalt sõja ja repressioonide eest põgenenud immigrandid on neid 90 päeva kasutanud kodumaa külastamiseks, eriti Iraagist ja Afganistanist pärit inimesed.

Kuna üüriturult pole sobivaid kortereid leida, on sotsiaalministeerium viimaselt ajal pannud Eestisse saabunud kvoodipagulased elama Vao ja Vägeva pagulaskeskustesse. Ministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik Kaisa Üprus-Tali ütles BNS-ile, et viimasel poolaastal on elamispindade leidmine kujunenud oodatust keerulisemaks ning üüriturult pole leitud sobilikke kortereid. Kuna seaduse järgi on rahvusvahelise kaitse saajat võimalik paigutada sobiva elamispinna leidmiseni Vao või Vägeva keskusesse, siis seda on ministeerium ka teinud.

Kommentaarid