Kalle Grünthal: Keskerakond korraldab Paides hangete läbiviimisel jõuvõtteid

Kalle Grünthal on EKRE Järva-ja Viljandimaa ringkonna aseesimees.

EKRE Järva-ja Viljandimaa ringkonna aseesimees ja Paide linna eelarvekomisjoni liige Kalle Grünthal  annab edasi ühe kummalise juhtumise Paide linnas, mis Keskerakonda haaranud korruptsioonisüüdistuste taustal ei tundugi eriti uskumatu, eriti kui sellest jooksevad läbi märksõnad “Paide linnavalitsus”, “Kersti Sarapuu” ja “Priit Toobal”.

“Möödunud aasta mais avaldati Ärilehes analüüs viimastel aastatel avalikkuse ette jõudnud ja eri viisidel tõendatud korruptsioonijuhtumitest Tallinna Linnavalitsuses. Kuna süüdi mõistetute nimekiri on pikk, ei hakka nende nimesid siin kohal üles loetlema. Kel asja vastu huvi, võib nendega ise tutvuda. Nimekiri ei ole muidugi lõplik, sest peaaegu aasta möödudes on korruptsioonikahtlustusega keskerakondlaste nimistu pikenenud.

Esialgselt tundub, et see, mis toimub Tallinnas, on justkui mõne kauge planeedi kuma, millest võime lugeda vaid uudistes, kuid praegusest hetkest on selgunud, et tegemist ei olegi nii väga suure astronoomilise vahekaugusega. Järgneva looga ei süüdista ma kedagi, vaid esitan lugejale lihtsalt küsimuse — kas Teie peate sellist sündmuste arengut normaalseks?

1995. aastal asutati Paides Hillar Kasemetsa poolt ettevõte Paide Tava, mis hakkas osutama matuseteenust. Uudne oli see, et esimesena Eestis hakkas ta leinajate murekoorma kergendamiseks pakkuma klientidele täisteenust, alates lahkunu äraviimisest kuni mulda sängitamiseni välja. Et asi oli seda väärt, käidi Kasemetsa juures kogemusi saamas üle Eesti. 2014. aastal lõpetas Paide Tava seoses tegevjuhi Hillar Kasemetsa pensionile siirdumisega oma tegevuse ning edasiselt korraldas ja pakkus tavanditeenust juba uus ettevõte, Paide Tavand, Aleksander Parmani juhtimisel.

Platsi ilmus Priit Toobal

Kuni möödunud aasta oktoobrini, oligi Paide Tavand ainuke matuseteenuse pakkuja Paides ja seda selle hetkeni, kuni konkurentsi lisandus uus matusebüroo, kelle omanikuks oli Priit Toobal. Laiem avalikkus teab teda kui endist Keskerakonna peasekretäri, kes mõisteti süüdi eraviisilisele jälitustegevusele kihutamises ja ametialases võltsimises. Oma tulekut siinsele Paide turule reklaamis Toobal ka möödunud aasta 24. oktoobri Järva Teatajas, kus tema töötaja kirjeldas edasisi plaane, märkides muuhulgas, et peielaua korraldamise teenust hakatakse pakkuma koostöös Kuldkrooni restoraniga, kelle omanike ringi kuulub teatavasti keskerakondlane ja endine Paide linnapea Kersti Sarapuu. Kuni selle hetkeni pole mitte midagi kellegile ette heita, sest igaüks valib ju omale äripartnerid ise ja miks mitte juba tuttavate erakonnakaaslaste seast.

Edasine sündmuste jada aga muutub siinkirjutaja jaoks müstiliseks. Seoses kalmistute haldamisega seotud ülesannete täitmisega oli Paide Linnavalitsuse ja Paide Tavandi vahel eelnevalt sõlmitud kuni 2017. aasta lõpuni haldusleping. Kuna lepingu lõpptähtaeg oli lähenemas, otsustas Paide Linnavalitsus välja kuulutada uue hanke, selgitamaks välja odavaim pakkuja aastaks 2018. Pakkumuse esitamise tähtajaks määrati linnavalitsuse poolt 24. november 2017. Aleksander Parman saatis oma pakkumuse ära 23. novembril ning kontrollimaks, kas kiri on ikka kohale jõudnud, helistas linnavalitsusse. Sealt saadud suulise info põhjal selgus, et pakkumuste tähtaega on ilma ühegi ametliku dokumendita pikendatud 27. novembrini. Parman oli üllatunud, sest teda kui pakkumusest osavõtjat polnud tähtaja pikendamisest mitte keegi informeerinud. 30. novembril teavitas linnavalitsus pakkumuste tulemustest ka Parmani.

Null euroga pakkumine lükati tagasi

Saabunud teatest selgus, et pakkumuses osales kaks ettevõtet, Priit Toobalile kuulunud OÜ Kildu Grupp, kes oli nõus kalmistuid haldama 394,80 euro eest kuus ja Aleksander Parmanile kuuluv Paide Tavand, kes seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga otsustas teha kingituse Paide linnale ning osales pakkumisel null euroga. Samas tegi Parman linnale ka omapoolse ettepaneku teostada kokkuhoitud raha eest Sillaotsa kabelis remont. Muide Parmani pakkumuse pealt, võrreldes Toobali pakkumusega, oleks Paide linn hoidnud kokku 4737,60 eurot aastas. Saadud tulemuste põhjal võiski Parman olla arvamusel, et ta on pakkumuse võitjaks tunnistatud, sest linnavalitsuse hanketingimuste punkti 6.8. järgi pidi võitjaks olema kõige odavaim pakkumine. Aga võta näpust, asi hakkas millegipärast hoopis venima.

Alles 06. veebruaril 2018 kutsuti Parman linnavalitsusse, aga mitte selleks, et hankeleping sõlmida, vaid kokkusaamisele, milles peale tema ja Paide Linnavalitsuse osales ka endine OÜ Kildu Grupi omanik Priit Toobal. Endine seetõttu, et vahepeal on Toobal OÜ Kildu Grupi osalusest ja juhatuse liikmelisusest loobunud. Vaatamata õigusliku staatuse puudumisele, ei takistanud keegi tal koosolekul osalemast ega OÜ Kildu Grupi nimel esinemast ja avaldusi tegemast. Muude asjaolude kõrval märkis Toobal ka seda, et OÜ Kildu Grupp ei ole seaduses ettenähtud korras vaidlustanud Paide Linnavalitsuse poolt väljakuulutatud hanke tulemust, mille järgi osutus võitjaks Paide Tavand.

Nüüd aga alles üllatused algavad. 27. veebruaril 2018 teavitas Paide Linnavalitsus Parmani, et seoses hanke tähtaja lõppemisega loeb linnavalitsus lõppenuks 2017. aasta novembris algatatud pakkumusmenetluse ja kuna menetlus lõppes ilma lepingut sõlmimiseta, peab teenusepakkuja leidmiseks korraldama uue hanke, mille tähtajaks on 06. märts 2018. Parmani teabenõudele, mille ta saatis Paide linnavalitsusele 02. märtsil 2018 ning milles ta soovis teada, miks kuulutatakse välja uus hange, kuigi võitjaks osutus tema poolt juhitud ettevõte Paide Tavand, linnavalitsus seaduses ettenähtud korras ei vastanud.

Võitjaks nihverdati “oma poiss”

Vastus muidugi tuli, kuid alles 30. aprillil, peale teise hanke tulemuste väljakuulutamist. Ja uskuge või mitte, põhjuseks toodi välja asjaolu, et esimese hanke jõusoleku aja jooksul ei jõudnud (?) Paide Linnavalitsus lepingut sõlmida, kuid konkurentsi tagamiseks oli lisaaeg pigem õigustatud ja seda ei saa lugeda läbiviimise veaks. Nüüd ka siis väljakuulutatud teise hanke tulemustest. Võitjaks osutus Toobalile kuulunud OÜ Kildu Grupp, kelle pakkumine 0,000001 eurot osutus odavaimaks. Müts maha ka Paide Linnavalitsuse kiiruse ees asja vormistamisel, sest juba 03. maiks nõuti Paide Tavandilt kalmistutega seonduva dokumentatsiooni ja kabelite võtmete üle andmist.

Kuna tegemist on arvamuslooga jääb mulle arusaamatuks, kuidas osutub võimalikuks, et pärast esimese hanke tulemuste teadasaamist, ei jõua (loe: ei taha) Paide Linnavalitsus kahe kuu jooksul hankelepingut sõlmida. Või siis, millised on ikkagi need varjatud jõud, kes suudavad läbiviidud hanke tulemused nurjata, ilma et selleks oleks kasutatud seaduses ette nähtud võimalusi. Tahaks küsida, kes tegelikult juhib Paide linna, kui keskerakondlik kuuluvus on piisavaks tagatiseks endale meelepäraste otsuste saamisel ning miks ikkagi Paide Linnavalitsus teostab haldusmenetlust viisil, mis ei kannata kriitikat. Kas see on ongi demokraatia Paide moodi või tuleb Paide ja Tallinna Linnavalitsuste vahele panna võrdusmärk?”

Kommentaarid