Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kalle Grünthal: valimiskomisjon on asunud võimaliku valimispettuse varjamiseks tõendeid hävitama

-
18.03.2023
VABARIIGI VALIMISKOMISJON

Esitasin 15. märtsil, kolmapäeva viimastel tundidel Riigikohtule kaebuse, milles palusin tühistada Vabariigi Valimiskomisjoni otsus, millega minu kaebus jäeti rahuldamata ning teha uus otsus, tunnistada hääletamistulemused riigis elektroonilise hääletamise tulemuse osas täies ulatuses kehtetuks.

Oma kaebuse ettevalmistamise käigus esitasin muuhulgas Vabariigi Valimiskomisjonile ka taotluse, paludes edastada mulle viivitamatult toimunud koosoleku protokoll selle kohta, mille alusel Vabariigi Valimiskomisjon jättis minu kaebuse rahuldamata.

Inimene, kes pole menetlustega enne kokku puutunud, võib muidugi õigustatult küsida, milleks oli selline taotlus vajalik. Asi nimelt selles, et olles üle 25 aasta kokku puutunud erinevate menetlustega, nii tsiviil-, haldus-, väärteo- ning kriminaalasjades, teadsin kui oluline on tõend alamas astmes toimunud asja arutamise käigu kajastamine protokollis. Kohtumenetluses on nii, et kui menetluses osalev isik ei nõustu protokollis kirjeldatuga, siia võib ta esitada isegi omapoolsed vastuväited ning nõuda protokollis  paranduste sisseviimist, sest just suulises menetluses poolte antud ütlused ja selgitused võivad kummutada ükskõik kui hästi ette valmistatud kirjalikke tõendeid ning aitavad tegelikku tõde välja selgitada. Seega omab protokoll asja menetlemisel ülisuurt tähtsust, sest see peab kajastama menetlustoimingu olulist käiku ja muud asja lahendamise või võimaliku edasikaebamise seisukohalt olulist informatsiooni.

Vabariigi Valimiskomisjon rahuldaski minu taotluse, kuid see, mis dokumendist vastu vaatas, ületas isegi kurikuulsa NKVD taseme otsuste langetamisel, mille alusel inimesi surma ja GULAG-i vangilaagritesse aastateks virelema saadeti. Annan edasi minu kaebuse arutamise protokolli sõna sõnalt.

Väljavõte protokollist:

3. KALLE GRÜNTHALI kaebuse lahendamine

KALLE GRÜNTHAL esitas enda selgitused.

ARNE KOITMÄE esitas riigi valimisteenistuse selgitused.

Komisjon kuulas selgitused ära, esitas küsimusi ja arutas antud kaebuse teemal.

Konsensuse alusel komisjon

OTSUSTAS:

võtta vastu Vabariigi Valimiskomisjoni korraldus nr 58 „ KALLE GRÜNTHALI KAEBUSE LAHENDAMINE“.

Aga see ei ole veel kõik!

Kuna osalesin minu kaebuse arutelul elektroonilisel teel, siis nägin, et kogu asja arutamise käik salvestatakse.

Suur oli aga üllatus, kui lugesin Vabariigi Valimiskomisjoni Riigikohtule saadetud arvamust minu kaebuse kohta. Jällegi sõna sõnalt.

KOMISJONI KOOSOLEKUST TEHAKSE SALVESTUS VAID PROTOKOLLIMISE EESMÄRGIL, MIDA SÄILITATAKSE VAID KUNI PROTOKOLLI ALLKIRJASTAMISENI

Allakirjutanud Oliver Kask Vabariigi valimiskomisjoni esimees.

Mida see kokkuvõttes tähendab?

See tähendab seda, et koosolekust tehtud salvestuse hävitamise ilmseks eesmärgiks oli takistada kuriteona karistatava tõendamiseseme asjaolude tuvastamist ehk peita avalikkuse eest võimalikku valimiste tulemuste kindlakstegemist takistamist, valimiste võltsimist või valimispettust.

 

Kalle Grünthal

 

Vaata siit:

_Kaebuse edastamine