Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kas järgmine Nursipalu tuleb otse Tallinnasse?

17.03.2023
Järjekordne projekt ähvardab kinnistuomanikke. Pilt on illustratiivne.
© UU

Uute Uudiste toimetusse laekus kiri Kesklinna Keldrimäe asumis elavalt inimeselt, kes on suures mures, sest teda kui kinnistu omanikku hoiatatakse ühe suure projekti eest, mis võib sarnaselt Nursipaluga jätta inimesed ilma kodudest, ja seda lausa pealinna regioonis.

“Edastan Rahandusministeeriumi teavituse küllap salastatud plaanist lõhkuda ära Tallinna kesklinn, Viimsi tipuni välja, ja seda siis nn RINGraudtee nime all. Kiri algab valega, et justkui gmail-aadressid polevat seni kirja saanud – läbipaistva vale abil õigustus, et 2023.a. jaanuari otsusest teatatakse mitte jaanuaris, vaid koheselt pärast e-võltsitud valimisi.

Miks pole kuulda olnud RailB-ga võrdsest või seda isegi ületavast, Eestile täielikult ebavajalikust lõhkumisplaanist? Kelle rahahunnikute abil tehti Rahandusministeeriumis need 636 ruutkilomeetrit Eesti pinda lõhkumisaluseks? Rahandusministeeriumil pole isegi mitte häbi esitada mingi udune, proportsioonidest väljas plaanitaoline käkerdis – eriplaneeringu pähe!” pahandab kirja autor.

Kiri ise näeb välja järgnev.

Hea kinnistu omanik

Tegemist on korduskirjaga, kuna paljudele gmail.com omanikele esimene e-kiri tehnilistel põhjustele kohale ei jõudnud.

Teavitame Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest.

Planeerimisseaduse (PlanS) § 28 lg 7 alusel informeerime Teid kui planeeringualale jääva kinnistu omanikku/kasutajat, et Vabariigi Valitsus algatas 26.01.2023 korraldusega nr 36 Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Hetkel ei ole teada, kuhu täpselt ringraudtee kavandatakse ning seetõttu teavitatakse planeeringu alale jäävaid kinnistu omanikke/kasutajaid. Tegemist on teavitusega, millele vastama ei pea.

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada avalik elektrifitseeritud raudtee, et luua võimalus Paldiski suunaliste kaubavedude ümbersuunamiseks Tallinna kesklinnast (sh Kopli kaubajaamast). Samuti on eesmärgiks võimaluste loomine reisirongiliikluse täiendavaks arendamiseks tulevasest Ülemiste reisiterminalist Paldiski/Turba (perspektiivis Haapsalu/Rohuküla) suunal ning efektiivsema reisirongiliikluse korraldamine kesklinna (Balti jaama) vältivate kiirete otseühenduste loomine.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 636 km2 ja see hõlmab Harju maakonna järgmisi kohaliku omavalitsuse üksusi: Tallinna linna, Jõelähtme valda, Raasiku valda, Rae valda, Kiili valda, Saku valda, Harku valda, Saue valda, Keila linna, Lääne-Harju valda ning Rapla maakonnas Kohila valda ja Rapla valda. Planeeringuala on valitud piisava ulatusega, mis võimaldab analüüsida ringraudtee alternatiivseid paiknemisi ja erinevaid tehnilisi aspekte (sh pöörded, ühendusraudteed, ristumised jm) ning loob eeldused täpsemaks keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks.

Riigi eriplaneeringu tulemusel koostatakse terviklik ruumilahendus Tallinna ringraudtee ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks. Planeeritakse eeldatavalt järgnevad ehitised: raudtee, jaamateed, meldepunkti rajatised, reisi- või kaubaplatvormid, ülekäigu- ja ülesõidukohad, raudtee ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus- või energiarajatised või tehnorajatised, raudtee kaitserajatised, muud raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud rajatised.

Avalikkust kaasatakse planeerimisprotsessi planeerimisseaduses sätestatud üldsusele suunatud teadete kaudu (ajalehe teated, veebi postitused jm).

Riigi eriplaneeringu algatamise korralduse (Vabariigi Valitsuse 26.01.2023 korraldus nr 36) ning ajakohase planeeringu infoga on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel.

Rahandusministeeriumi veebilehelt võib projekti tõesti leida, ja see näib hirmutav. Tallinna ja selle ümbruse inimestel tasub valvel olla, et järjekordset teerulli ei tuleks.

Uued Uudised