Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kert Kingo: ajal, mil Ukraina vajab oma arste, tahetakse need hüvedega Eestisse kinnistada

-
12.09.2022
Ajal, mil Ukraina õpetab kiirkorras välja uusi meedikuid, võtab Eesti riik need hüvede kinkimisega omale.
© Scanpix

Eestis on juba pikemat aega käimas poliitikas, kus ukraina sõjapõgenike abistamise sildi all kahjustatakse hoopis Ukraina tulevikku, võttes neilt ära vajalikud inimesed. Lisaks tehakse ukrainlastele eelistusi põlisrahva arvelt.

Esmaspäeval toimus Riigikogu suures saalis riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu teine lugemine, mille põhimõtteks on Ukraina päritolu tervishoiutöötajate vabastamine riigilõivust ehk nagu selgitas ettekandja, sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt: “See kehtib kõigile rahvusvahelise kaitse saajatele ja nad vabastatakse üheks aastaks riigilõivu tasumise kohustusest Terviseameti registris registreerimisel ja kutsekvalifikatsiooni läbiviimisel. Põhjus, miks selle eelnõuga on tulnud, on eelkõige Ukraina sõda ja need suur hulk sõjapõgenikke ja selle eelnõuga luuakse sõjapõgenikele võimalus jätkata oma erialase tööga ja vältida olukordi, kui see võib takerduda rahapuuduse taha. Sest praegu hetkel peab välisriigis omandatud kutse tervishoiutöötaja, proviisor või farmatseut tasuma registreerimise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 195 eurot.”

EKRE saadik Kert Kingo tegi ettepaneku eelnõu lugemine katkestada, tuues põhjuseks alljärgneva:

“Me oleme Eesti Vabariik ja meie valitsuse esmane ülesanne on seista eelkõige oma inimeste eest, nende heaolu ja hakkamasaamise tagamise eest, selle eest, et Eestis oleks kõigil hea elada, selle eest, et keegi ei peaks lahkuma oma kodumaalt seetõttu, et siin ei saa tööd, mille eest makstaks väärilist tasu, sellist töötasu, et saaks maksta esmavajaduste eest, nagu toit, riided ja soe tuba, ja võimaldada endale näiteks hambaravi või lastele huvialaringe. Eestis kehtib põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt teostatakse riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel.

Vaatame selle eelnõu sisse. Tsitaat seletuskirjast: “Eelnõu peamine eesmärk on Ukrainas puhkenud sõjaga seonduvalt toetada Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgenikest tervishoiutöötajate kiiremat integreerimist Eesti tervishoiusüsteemi ning leevendada tervishoiusüsteemis valitsevat tööjõupuudust.” Ehk siis eelnõu kohaselt vabastatakse ukraina – siin on silmas peetud rahvust – sõjapõgenikest tervishoiutöötajad, farmatseudid ja proviisorid riigilõivu tasumise kohustusest Terviseameti registrisse registreerimisel ja kutsekvalifikatsiooni läbivaatamisel.

Meie põhiseaduse § 12 kohaselt on kõik seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida muu hulgas rahvuse ja sotsiaalse seisundi tõttu. Ja nüüd on meil siin laual eelnõu, mis konkreetselt on vastuolus põhiseadusega ehk rikub põhiseadust, seades ühe rahvuse esindajad, antud juhul ukrainlased, kohalikega ehk eestlastega võrreldes eelisseisundisse. [See on] eelnõu, mis diskrimineerib oma ehk kohalikke inimesi.

Mul pole küll täpseid andmeid, aga olen veendunud, et on palju eestlasi, kes on omandanud tervishoiualase või meditsiinilise hariduse väljaspool Eestit, mõnes teises riigis. Miks nemad peavad jätkuvalt tasuma riigilõivu, eriti olukorras, kus meil on tervishoiutöötajate puudus? Liiatigi on paljud meie tervishoiutöötajad olnud sunnitud lahkuma oma kodumaalt ja asunud elama teistes riikides, et võimaldada endale elamisväärset elu. Selle asemel, et lahkunud tervishoiu- ja meditsiinitöötajaid asendada teisest riigist saabunutega, küsin mina, mida on valitsus teinud selleks, et meie enda inimesed tuleksid tagasi kodumaale, Eestisse, tagasi oma perede, vanemate ja vanavanemate juurde.

Loen eelnõu seletuskirjast, et muudatus avaldab positiivset mõju sõjapõgenikele, kes tõenäoliselt vajavad tulevikus arstiabi ning kellel on edaspidi suurem tõenäosus saada tervishoiuteenuseid oma emakeeles. Kuhu jääb eelnõus väljatoodud kiirem integreerimine? Kuidas see saab toimida, kui ukrainlased hakkavad kõike saama oma emakeeles?

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 6 ütleb, et Eesti riigikeel on eesti keel. Kas see on jälle sujuvalt unustatud, järjekordne põhiseadusega vastuolus olev eesmärk ja seda soovitakse seadusega kinnistada? Seletuskirjas järgneb tekst: “[E]eldatavasti ei toimu sihtrühma käitumises erilisi muutusi ning muudatuste tagajärgedega ei ole tarvis kohaneda.” Seega ei olnud eelmise ja pole ka praeguse valitsuse jaoks üldse oluline Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamine, pole oluline ka põhiseadus, meie riigi jaoks ülim seadus.

Kuidas saab selline asi õigusriigis, millest nüüdseks teistkordne peaminister Kaja Kallas pidevalt räägib ja mille usutavust ja usaldust selle vastu on ta ise korduvalt rikkunud, olla võimalik? See kõik on lihtsalt häbiväärne. Häbi peaks olema ka nendel saadikutel, kes kõik sellele kaasa aitavad ja seda toetavad.

Viimasena tooksin välja ühe olulise aspekti Ukraina riigi vaatevinklist. Nimelt, praegusel Ukrainale raskel ajal, ajal, mil nende riik on sõjas, vajab Ukraina väga oma tervishoiutöötajaid, vajab neid aitama ja ravima oma kodumaad kaitsnud vapraid ja viga saanud võitlejaid. Meil Eestis, Eestil pole õige sellises olukorras meelitada erinevate hüvedega nende tervishoiutöötajaid siia. See ei ole eetiline, see ei ole ilus. Kõige eeltoodu tõttu teeb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ettepaneku nimetatud eelnõu ehk eelnõu nr 598 lugemine katkestada.”

Katkestamise ettepaneku poolt oli 19 saadikut, vastu 42, erapooletuid ei olnud. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu menetlemine jätkub.

Allikas: Riigikogu stenogrammid