Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee
 

Kert Kingo: ERJK peab lisaks sõltumatule toimimisele ka näima sõltumatu, kuid praegu ta nendele põhimõtetele ei vasta 

-
02.06.2020
Sotsiaaldemokraatide kontor
© Uued Uudised

Õiguskomisjoni liige Kert Kingo esitas esmaspäeval Riigikogule eelnõu erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ülesannete andmiseks riigikontrollile, öeldes, et selle eesmägiks on muuta erakondade, valimisliidu ja üksikkandidaadi rahastamise kontroll professionaalsemaks ning tagada otsuste sõltumatus, mis praegu on kahtluse all.

“Erakondade rahastamise põhimõtteid käesoleva eelnõuga ei muudeta. Jätkuvalt lähtutakse Veneetsia komisjoni juhistest ja raportist erakondade rahastamisest, erakondade hea halduse tavast ning Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee poolt 8. aprillil 2003 vastu võetud soovitusest liikmesriikidele ühistest korruptsioonivastastest eeskirjadest erakondade ja valimiskampaaniate rahastamisel,” selgitas ettekandja. “OSCE/ODHIR ja Veneetsia komisjoni juhiste kohaselt peavad riigid õigusloomes ja praktikas võtma kasutusele tõhusad meetmed, et oleks tagatud järelevalvet teostava organi erapooletus ning poliitilisest mõjust sõltumatus.”

“Järelevalveorgan peab lisaks sõltumatule toimimisele ka näima sõltumatu. Lisaks sõltumatuse nõudele peavad järelevalveorgani liikmed omana head erialast ettevalmistust, mis on vältimatult vajalik nõuetekohase kontrolli tagamiseks. ERJK liikmete suhtes ei ole sätestatud nõudeid, mis tagaksid valdkondliku ekspertteadmise ja vajaliku professionaalsuse olemasolu komisjonis,” täiendas Kert Kingo.

Praegune ERJK ei vasta Kingo sõnul sõltumatuse põhimõtetele ja on politiseeritud, sest ERJK liikmeteks on ka erakondade esindajad. Seevastu Riigikontroll on sõltumatu institutsioon. Põhiseaduse § 132 järgi on Riigikontroll oma tegevuses sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan.

“Komisjon teostab järelevalvet erakondade rahastamise üle. On olukord, kus teostatakse järelevalvet iseenda tegevuse üle. Ehk siis komisjonis on viis liiget, kes on ise huvitatud pool, et asjad oleksid võimalikult pehmed. See tähendab seda, et siin ei saagi sõltumatusest juttu olla. Selle seadusemuudatuse mõte ongi viia see tegevus täiesti sõltumatusse asutusse üle,” sõnas Kingo.

Kingo tõi näiteks, et ERJK-d juhib sotsiaaldemokraat Liisa Oviir ja aseesimees on sotsidega lähedastes suhetes olev Kaarel Tarand, kelle isa on sotsiaaldemokraat Andres Tarand ja vend sotside nimekirjas riigikokku kandideerinud Indrek Tarand.

Seejuures on Kaarel Tarand ja Liisa Oviir ka vägagi aktiivsed ühe kindla maailmavaate propageerijad, mida Tarand teeb mitmetes väljaannetes pidevalt. Selliste inimeste erapooletust ei saa komisjoni töös kuidagi tagada.

Riigikogu lükkas valitsuskoalitsiooni häältega tagasi Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ettepaneku arvata riigikogu menetlusest välja erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) likvideeriv eelnõu. Ettepaneku poolt hääletas 46 ja vastu 53 saadikut ning sellega lõpetati eelnõu esimene lugemine ja see jäi riigikogu menetlusse.