Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kert Kingo: valitsus käitub vaktsineerimispassi nõudes põhiseadusevastaselt

-
12.08.2021
Põhiseadus
© UU

Juristiharidusega Riigikogu EKRE fraktsiooni liige Kert Kingo kirjutab, et kuigi meil on peaminister, kes üleolevalt rõhutab, et on omandanud Tartu ülikoolis juristi hariduse ja on advokatuuri liige, siis just tema juhitud valitsus on see, kes kõige jultunumalt rikub meie Põhiseadust ja sellest tulenevaid põhiõigusi.

„Kogu Kaja Kallase juhitud valitsus teeb kõike seda teadlikult ja tahtlikult lootes inimeste teadmatusele ja pimesi järgimisele,“ ütleb Kingo.

Ta toob välja Eesti Vabariigi Põhiseaduses sätestatud olulisemad õigused, mida keegi ei saa meilt ära võtta ja mille austamist või järgimist meil on õigus nõuda:

§ 12 Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida muuhulgas ka tema veendumuste tõttu. Diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.

Kert Kingo: „Diskrimineerimine on isikute põhjendamatu ebavõrdne kohtlemine, mille tulemusel üks isik satub halvemasse olukorda kui teine isik samas või samalaadses olukorras. Otsene on diskrimineerimine siis, kui üht inimest on võrreldes teise inimesega koheldud erinevalt pelgalt konkreetse tunnuse tõttu.“

§ 19 ütleb, et igaühel on õigus vabale eneseteostusele. See hõlmab inimväärikuse kaitset ehk õigust kehalisele puutumatusele ja tegutsemisvabadust ehk vabadust teha või tegemata jätta seda, mida isik soovib.

§ 20 ütleb, et igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele – õigus vabalt liikuda soovitud kohta.

§ 37: igaühel on õigus haridusele – õigus osaleda õppetöös, käia koolis.

§ 41: igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma – kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele.

„Nende õiguste eest tuleb seista! Kaitseme oma põhiseadust,“ kirjutab Kert Kingo, rõhutades, et vaktsiinipass ehk Covidi tõend ei ole seaduslik dokument – seaduse mõistes on see lihtsalt üks paber, mille kohta puudub igasugune regulatsioon. „Seadustamata paber ei saa dikteerida meile, mida me võime või ei või. See ei saa meid kohustada millekski ja see ei anna kellelegi õigust meid represseerida,“ lisab Kingo.