Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kliimaministeerium on oma tegevuse alusdokumendiks võtnud George Orwelli “1984”

-
11.02.2024
Kliimaministeeriumi käsiraamat.
© Scanpix

Kui lugeda ERR-ist kliimaministeeriumi utoopilisi tulevikuplaane, siis tuleb hirm peale: lühikese ajaga tahetakse teha meeletuid ümberkorraldusi, mis tõenäoliselt lõpevad samamoodi, nagu Gorbatšovi alkoholismivastane võitlus. Ühtlasi on see selge üleskutse panna ka Eestis traktorid juba valmis, et Toompeale sõita. Peetakse ebasündsaks anda diagnoose mittespetsialisti poolt, aga kliimaministeerium tuleks küll üle kolida Wismari haiglasse.

Tundub, et Kristen Michal ning kogu vasakäärmuslaste koalitsioon on üheskoos lugenud George Orwelli raamatut “1984” ja otsustanud selle reaalsesse ellu viia. “1984” on 1949. aasta 8. juunil Ühendkuningriigis ilmunud George Orwelli düstoopiline romaan totalitaarsest tulevikuriigist. Romaan oli mõeldud hoiatama totalitarismiga kaasnevate ohtude eest, aga Kaja Kallase valitsus võttis selle oma käsiraamatuks.

ERR vahendab: “Kliimaministeeriumis valminud ülevaade pakub Eesti kasvuhoonegaaside heitme vähendamiseks hulga ideid, muu hulgas näiteks põldude metsastamist, süsinikumaksu, ummikumaksu, linnade tihendamist ning nullheitega tsoone Tartus ja Tallinnas.

Nendeks põhimõteteks on näiteks põlevkivienergeetikast väljumine, fossiilkütuste toetamise keeld, kehtivate lubade muutmine, “saastaja maksab” põhimõte, looduspõhiste lahenduste esikohale panek, ambitsiooni vähendamise keeld, keskkonnamõjude hindamise protsessis kliimamõju hindamine ning riiklike ja kohalike omavalitsuste investeeringute kliimakindluse tagamine.

Veel peaks sektoris laialdasemalt kasutusele võtma taastuvtoorainest, jäätmetest või jääkidest valmistatud diislikütuse (HVO), asendama Tallinna, Tartu ja Pärnu taksod elektrisõidukitega ja soodustama raskeveokites biometaani kasutamist.

Kõik riigisisesed laevad tuleks dokumendi kohaselt muuta kliimaneutraalseks, arendada ratta- ja jalgrattateid ning rajada Tallinnasse uusi trammiliine. Uute meetmete ettepanekute hulgast leiab ka pikad ja tõhusad autorongid, kuid mida see endast kujutab, dokument välja ei too.

Arendajatele tahetakse panna kohustus arendada teenuseid ja liikuvust ning ühistranspordiliinid ja graafikud tuleks vastavusse viia liikumisvajadustega. Lisaks on ideedena välja toodud ühistranspordiliikide ülene riiklik planeerimine ning taastuvkütuste, näiteks elektri- ja vesinikutaristu arendamine.

Selleks, et sihile lähemale jõuda, tuleks kliimaministeeriumi idee kohaselt kehtestada lisameetmeid, milleks käiakse välja hulk ettepanekuid. Näiteks peaks turvasmullad viima rohumaa alla, rajama biogaasijaamasid, vähendama mineraalväetiste kogust, võtma rohkem kasutusele täppisviljelust ja viljelema süsinikupõllundust.

Turba kaevandamiseks tuleks seada lõpptähtaeg, viia sisse süsinikumaks ja suurendada keskkonnatasusid. Ekspordile tuleks eelistada kohapealset väärindamist.

Samuti peaks väheviljakad alad metsastama, stabiliseerima loomade arvu ja soodustama alternatiivkütuste kasutamist, sedastab dokument. Seega tuleks tarbijad teadlikumaks muuta, et nende käitumine muutuks ja selle kaudu muutuks kestlikumaks ka toidutootmine. Võimalikuks peetakse õiglase ülemineku toetust tootmissuuna või -viisi muutmiseks.

Heitele on suur mõju turbatootmisel, mistõttu selle vähendamine aitab ka heidet vähendada. Näiteks tuleks turbakaevandusalad korrastada – märjutada või metsastada, eelistades sellist korrastamist, mis toetab elurikkust. Lisaks tuleks seada lõpptähtaeg turba kaevandamisele ja uutele aladele lubade andmisele ning kehtestada süsinikumaks ja suurendada keskkonnatasu, pakub dokument välja.

Metsamajanduses võiks dokumendi kohaselt suurendada metsauuendust ja hooldusraiet. Rajada tuleks istandikke ja puitu keemiliselt väärindada. Avalike ehitiste hanketingimustes tuleks eelistada puithooneid.

Ideedena on välja käidud ka kuivendusparadigma uus mõtestamine, turvasmuldadel paikneval metsamaal tuleks kuivendussüsteemid sulgeda.”

See utoopiline lolluste rodu on pikemgi, aga üks on selge: läänemaailma ja sealhulgas Eestit ootab ees kliimatotalitarism, kus Maa päästmise nimel veristatakse kliimaaltaril kogu inimkond.

Uued Uudised