Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee
 

Kohus: Braueri paigutamine politseisõiduki kongi oli õigusvastane

-
17.12.2021
Elvis Brauer
© UU

Tallinna halduskohus tuvastas, et politsei tegevus tänavu kevadel Tallinna Kalamajas kohvikupidaja Elvis Braueri politseisõiduki kongi paigutamisel ja tema kinnipidamisel seal oli õigusvastane.

Halduskohus rahuldas Braueri kaebuse politsei- ja piirivalveameti vastu tema suhtes tehtud õigusvastaste toimingutega tekitatud varalise ja mittevaralise hüvitise välja mõistmise nõuetes osaliselt.

Kohus leidis, et põhjendatud oli politsei tegevus 11. aprillil Braueri isikusamasuse tuvastamisel ja turvakontrollis, kuid õigusvastane oli tema paigutamine politseisõiduki kongi. Kohus märkis, et see tegevus kvalifitseerub vabaduse võtmisena ning seaduse kohaselt võib füüsiline isik temalt vabaduse võtmise korral nõuda mittevaralise kahju rahalist hüvitamist.

Seetõttu rahuldas kohus selle osas Braueri kaebuse ja mõistis PPA-lt tema kasuks välja 50 eurot ja 50 senti. Braueri väide varalise kahju tekkimise kohta kohtus esitatud tõenditega veenvat kinnitust ei leidnud ja see jäi rahuldamata. Kohus mõistis PPA-lt Braueri kasuks välja ka menetluskulud 465 eurot.

11. aprilli päeval vestlesid politseinikud Tallinna vanalinnas ühe naisega, kui lähenes Brauer, kes asus politseinikele esitama küsimusi viimaste tegevuse kohta. Politseinike ja Braueri vahel tekkis seepeale sõnavahetus, mille käigus nõudsid korrakaitsjad temalt isikut tõendavat dokumendi, mille esitamisest too aga keeldus.

Seejärel võtsid politseinikud Braueri kinni ja toimetasid ta konvoibussi juurde, kus tehti talle turvakontroll, mille käigus leiti tema taskust rahakott, kus oli ka isikutunnistus ning seejärel paigutati ta konvoibussi kongi, kust ta vabastati alles kolmveerand tunni pärast.

Brauer esitas halduskohtule kaebuse, milles taotles PPA toimingute õigusvastasuse tuvastamist ning nende toimingute käigus talle tekitatud 400 euro suuruse varalise kahju hüvitamist ning mittevaralise kahju hüvitamist kohtu äranägemisel.

Halduskohus leidis, et PPA tegevus, mis seisnes Braueri paigutamises konvoibussi kongi ning tema seal kinni pidamises, oli õigusvastane.

“Küll aga olid PPA toimingud, mis seisnesid kaebaja isikusamasuse tuvastamises, sealhulgas vahetu sunni kasutamises ning turvakontrolli teostamises, kohtu hinnangul õiguspärased,” tõdes kohus.

Kohus märkis, et korrakaitseseaduse kohaselt võib politsei isiku teadmisel kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel tuvastada isikusamasuse, kui see on vajalik ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks. Ka on politseil selleks õigus peatada isik ja nõuda isikusamasuse tuvastamist võimaldava dokumendi esitamist.

Antud asjas sekkus Brauer politseinike poolt ametikohustuste täitmisesse ja häitis neid, nentis kohus. “Olukorras, kus kõrvaline isik sekkub politsei toimingutesse ilma, et tal selleks mistahes üheselt arusaadavat põhjust oleks ehk kus sellise isiku motiivid ja eesmärgid ei ole politseiametnikule selgelt arusaadavad, võib politseiametnik ohtu eeldada ja võtta selle neutraliseerimiseks vajalikke vastumeetmeid,” märkis kohus.

Kohus selgitas, et objektiivsetele asjaoludele hinnangu andmisel ja ohu tuvastamisel on politseiametnikul avar kaalutlusruum, mis tähendab seda, et hinnang ohu esinemisele ei tohi olla ilmselgelt meelevaldne. “Käesoleval juhul see kohtu hinnangul nõnda ei olnud,” märkis kohus. “Antud asjas tuli silmas pidada ka avaramat konteksti, nimelt Braueriga seotud sündmused leidsid aset meeleavalduse toimumiskoha ehk Tallinnas Vabaduse väljaku vahetus läheduses,” selgitas kohus.

Kohus lisas, et politseiametniku ametiülesannete põhjendamatu takistamine on iseenesest käsitatav korrarikkumisena, seda ka siis – nagu see käesoleval juhul oli – kui kaebajale võis selle info pinnalt, mis temani jõudis, jääda mulje, et politseiametnikud käituvad eelnimetatud naise suhtes õigusvastaselt ning selles olukorras võis politseiametnik asuda seisukohale, et esineb korrarikkumise toime panemise oht.

“Teadmata, miks Brauer nii käitub ja mida ta sellega saavutada soovib, ei pidanud politseiametnikud välistama võimalust, et ta hakkab avalikku korda rikkuma. Selles olukorras oli temalt tema isikusamasuse tuvastamiseks dokumendi esitamise nõudmine mitte üksnes põhjendatud, vaid tegelikult ainumõeldav samm,” leidis kohus.

Kohus märkis ka, et kohtule esitatud tõenditest nähtus, et politseiametnik hoiatas Brauerit vahetu sunni kohaldamise eest, öeldes, et kui too oma dokumenti ei esita, kasutab politsei jõudu ning Brauer pidi sellest aru saama. Kuna Brauer talle politseiniku poolt seaduslikult antud korraldust ei täitnud, oli jõu kasutamine kohtu hinnangul lubatav.

“Olukorras, kus isik ei ole nõus, hoolimata politseiametniku korraldusest, oma isikut tõendavat dokumenti esitama, on isiku selleks politseiasutusse toimetamine viimane võimalus. Politseiasutusse toimetamine eeldab turvakontrolli läbi viimist. Kui sellise turvakontrolli käigus toimuval läbikompamisel ilmneb, et isiku taskus on võimalik dokument või rahakott, kus tavaliselt inimesed dokumente kannavad, võib turvakontrolli teostaja selle taskust välja võtta ja selle sisu läbi vaadata, veendumaks, kas isikusamasuse tuvastamist võimaldav dokument seal on,” selgitas kohus.

“Käesoleval juhul oli Braueril dokument kaasas ning just sel põhjusel osutusidki edaspidised toimingud ehk tema paigutamine sõiduki kongi ja seal kinni pidamine õigusvastaseks,” tõdes kohus.

Kohus lisas, et õigusvastane ei olnud turvakontrolli läbiviimine ja tema riiete, sealhulgas tasku ja seal olnud asjade läbivaatus. “Kuid selleks, et politsei saaks veenduda dokumendi ehtsuses, võrrelda dokumendifotoga või vajadusel kontrollida isikut oma andmekogudest, ei olnud kohtu hinnangul teda vaja paigutada kongi,” märkis kohus.

EKRE-sse kuuluv Elvis Brauer peab kohvikut Mem Cafe, mille terviseamet pani kinni. Ka sealt koidab mitu kohtuasja.

BNS