Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Konkurentsiameti lahtikangutamine Majandusministeeriumi alt lõhnab kahtlaselt

30.04.2015
Konkurentsiameti lahtikangutamine Majandusministeeriumi alt lõhnab kahtlaselt

Valitsus on võtnud ette konkurentsiameti kangutamise Majandusministeeriumi haldusalast Justiitsministeeriumi alla. See võib kahjustada Majandusministeeriumi võimet teha oma haldusalas majandust elavdavaid otsuseid, sest reaalsuses on Konkurentsiameti roll erinevate majandussektorite analüüsimisel ning soovituste andmisel konkurentsiolukorra parandamiseks muutumas hoopis olulisemaks. Sellises olukorras oleks vastupidi, tarvis tihendada Majandusministeeriumi ja Konkurentsiameti koostööd. Valitsuse sellesuunaline tegevus tundub seda kummalisem, et sisulist mõjuanalüüsi, mis põhjendaks selle sammu otstarbekust, tehtud pole. Tegemist on järjekordse pealiskaudse poliitilise otsusega.

On ilmselge, et Eesti majanduslik areng on hangunud ja välised kasvutegurid nagu otseinvesteeringud või ekspordi kasv lähiajal majandusarengut ei soosi. Seda enam tuleb poliitikutel ja riigiaparaadil tõsiselt kaaluda kõiki sisemisi võimalusi ja ressursse, et Eesti majandusareng käima tõmmata. Seejuures muutub üha olulisemaks kõikide valitsusaparaadi allüksuste süsteemne suunamine ja sidus koostöö valdkonda koordineeriva ministeeriumiga. Konkurentsiameti lahtikangutamine Majandusministeeriumi alt viitab, et valitsus kavatseb ministeeriumi ja allasutuste koostöö tugevama koordineerimise asemel liikuda hoopis kaootilisema tegutsemise suunas.
Mõjuvõimas Konkurentsiamet on küll pikalt olnud avalikkuse huviorbiidist väljas kuid ei maksa unustada, et tegemist on ametiga, kes kontrollib ettevõtjate koondumist kõikides majandusvaldkondades, muu hulgas ka raudteel ja energiamajanduses.
Mõeldes, mis võib olla Reformierakonna (sellega tegi algust Kristjan Michael) sellise käitumise taga siis paraku ei saa mainimata jätta, et Konkurentsiameti ja Majandusministeeriumi sidemete nõrgestamine võib mõjutada muu hulgas näiteks riigi otsuste adekvaatsust Eesti Raudtee juhtimisel; näiteks tariifide kehtestamisega seotud otsuste kaudu. Konkurentsiameti pädevus on hädavajalik ka energeetikasektori turu reguleerimise osas, mis on samuti Majandusministeeriumi koordineerida. Kellele on kasulik nende sidemete nõrgestamine? Need on valdkonnad, kus liiguvad suured rahad. Nagu ütleb vanasõna: seal kus saia murtakse, on ka hiirtel pidu. Sestap tasub avalikkusel selles suhtes oravate tegevusel silma peal hoida. Kas ei terenda Konkurentsiameti justiitsministri alluvusse viimise taga mõni skeem neutraliseerida Konkurentsiameti mõju, et hiljem oleks lihtsam astuda samme näiteks Eesti Raudtee järjekordse erastamise suunas? Peaministri eksnõuniku Ruta Arumäe paljastus – et riiki juhitakse exceli tabelis kulusid ja tulusid kokku liites – šokeeris tervet ühiskonda. Haritud ja intelligentse nõuniku aus ning julge ülestunnistus andis Eesti avalikkusele jõulise ohusignaali – valitsus juhib riiki ebaefektiivselt ja mõtestamatult. Paistab, et sellega minnakse kindlalt edasi!

UU