Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Koroonavaktsiinist keeldunud kaitseliitlane võitis kohtus vallandajaid

17.03.2023
Kohtuhaamer
© UU

Tallinna ringkonnakohus otsustas neljapäeval, et koroonavaktsiinist keeldunud kaitseliitlase teenistusest vabastamine oli seadusevastane ning mõistis talle välja hüvitise.

Vaktsineerimisest keeldunud kaitseliitlasse teenistusest vabastamise tunnistas seadusevastaseks ka Tallinna halduskohus mullu 31. augusti otsusega. Ringkonnakohus jättis halduskohtu otsuse resolutsiooni muutmata, kuid muutis halduskohtu otsuse põhjendusi, asendades need ringkonnakohtu omadega.

Koroonaviiruse vastu vaktsineerimata kaitseliitlane vaidlustas kohtus Kaitseliidu ülema ja kaitseväe juhataja käskkirjad, mille alusel ta teenistusest vabastati.

Kaitseliidu ülema käskkirjaga vabastati inimene Kaitseliidu ametikohalt. Kaitseväe juhataja asetäitja käskkirjaga vabastati ta Kaitseliidu tegevteenistusest seoses tegevteenistusse võtmise nõuetele mittevastavusega ning ta arvati reservi. Nõuetele mittevastavus tulenes väidetava vaktsineerimiskohustuse mittetäitmisest.

Tallinna halduskohus tunnistas mullu 31. augustil Kaitseliidu ülema ja kaitseväe juhataja käskkirjad õigusvastasteks. Halduskohus mõistis kaitseväelt ja Kaitseliidult solidaarselt inimese kasuks välja hüvitise 12 kuu keskmise palga ulatuses. Samuti mõistis kohus kaitseväelt ja Kaitseliidult solidaarselt kaitseliitlase kasuks välja viimase menetluskulud 3974 eurot ja 40 senti.

Tallinna ringkonnakohus selgitas neljapäevases otsuses, et nõue, mille täitmata jätmise tõttu vabastatakse inimene Kaitseliidu rahuaja ametikohalt või tegevteenistusest, peab tulenema seadusest või olema kehtestatud seaduse alusel määrusega.

Kuna tegevväelase vaktsineerimiskohustus kehtestati kaitseväe juhataja 31. augusti 2021 käskkirjaga ja Kaitseliidu ülema 3. septembri 2021 ning 17. septembri 2021 käskkirjadega, ei tulenenud vaktsineerimisnõue seadusest ega olnud kehtestatud määrusega seaduse alusel. Seetõttu oli teenistusest vabastamine õigusvastane.

„Vaktsineerimiskohustuse kehtestamine ei ole ka teenistuskohustuse täitmiseks antav käsk kaitseväe korralduse seaduse tähenduses, nagu arvasid vastustajad, vaid see on täiendav tervisenõue isikule teenistussuhte jätkamiseks,” märkis ringkonnakohus.

Halduskohtu mõistetud hüvitisele ja kohtukuludele lisaks mõistis Tallinna ringkonnakohus õigusvastaselt teenistusest vabastatud kaitseliitlasele apellatsiooniastme menetluskulude katteks välja 2500 eurot.

Tallinna ringkonnakohtu otsusele võib esitada riigikohtule kassatsioonkaebuse hiljemalt 17. aprilliks. (BNS)