Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Lendorava kaitsekava nõuab ministeeriumilt võitlust lageraiega

05.02.2016
Lendorava kaitsekava nõuab ministeeriumilt võitlust lageraiega

Neljapäeval teatas Keskkonnaministeerium lendorava kaitse tegevuskava allkirjastamisest. Tegevuskava näeb ette hääbumisohus liigi Eestis säilimiseks vajalikud tegevused aastateks 2016–2020 ning pikaajalised kaitse-eesmärgid aastani 2030.

Kaitsekava järgneb mitu aastat kestnud avalikkuse survele alates sellest, kui sai ilmsiks, et praeguste metsamajandustingimuste jätkudes ei pruugi lendorav Eestis käesolevat dekaadi üle elada.

Kaitsetegevuste lähiajaeesmärkideks on:
• lendorava säilimine Eestis vabalt looduses elava liigina;
• saavutada leviku tase, mille puhul jooksva aasta kohta oleks registreeritud vähemalt 60 asustatud lendorava elupaika;
• liikumiskoridoride tagamine Alutaguse piirkonna lendorava elupaikade vahel;
• arvukuse languse peatamine;
• lendorava levialal potentsiaalsete, kuid praegu asustamata lendoravale sobivate elupaikade kaitse, võimaldamaks säilitada loomade omavahelist sotsiaalset sidet ning populatsiooni taastumist.

Lendorava kaitse pikaajalisteks eesmärgiks on lendorava elujõulise asurkonna tagamine, mis koosneb vähemalt 250-st asustatud leiukohast.

Üks põhilisi lendoravale saatuslikuks saada ähvardavaid tegureid on metsade lageraie. “Teadaolevad lendoravate leiukohad on üksteisest suuremal või vähemal määral isoleeritud,” on kirjas kaitsekavas. “Veelgi enam, võimalikud levikukoridorid lähestikku paiknevate leiukohtade vahel on lageraie lankidega läbi lõigatud alles viimasel kümnendil.”

Et sellega võidelda, näeb kaitsekava ette lageraie piiramist lendorava elupaikades: “Piiranguvööndis võib lubada püsielupaiga valitseja nõusolekul kujundus- ning lageraiet väikesepindalalistel aladel. Täiendavaks tingimuseks on lageraie puhul, et langi laius võib olla kuni 30 meetrit (kui mõlemal pool lanki on kõrged puud suudab lendorav nii laia lanki veel ületada) ja pindala kuni 0,5 hektarit ning kavandatavat lageraielanki ümbritseb vähemalt 60 m raadiuses puistu kõrgusega vähemalt 15 m (vähemalt sellise kõrgusega metsi kasutavad lendoravad liikumiseks ja toitumiseks). Lankide minimaalseks vaheks peab jääma 60 meetrit, et tagada puistute tormikindlus ja loomade liikumisvõimalused. Lageraie lubatavuse hindamisel võetakse lanki 60 m ümbritsevate aladena arvesse vaid metsamaad ja püsielupaiga piires asuvad puistud.”

FOTO: PM/Scanpix – Keskkonnaministeerium