Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Maaeluminister Mart Järvik: toidu ohutust ei määrata ajakirjanduses ilmunud pealkirjade järgi

-
02.10.2019
Mart Järvik.
© UU

Maaeluminister Mart Järvik peab lubamatuks Eesti meedias toimuvat „avalikku hukkamist“, mille käigus püütakse üldsust hirmutada, et Eesti kalatöötlejate teatud tooted on tervisele ohtlikud ning põhjustavad inimeste surma.

Möödunud nädalal ilmusid erinevates meediakanalites süüdistused, et Eesti kalatöötleja M.V. Wooli tooted on põhjustanud üle Euroopa, sealhulgas Eestis inimeste surma.

Järviku hinnangul on vastutustundetute ja põhjendamatute süüdistustega tekitatud Eesti toiduainetetööstusele nii ulatuslik rahaline kui ka mainekahju. “Meie kaubanduspartnerite silmis on löögi saanud Eesti kui usaldusväärse tootja maine. Siseriiklikult on tarbijad loobumas või loobunud mitmete kalatoodete tarbimisest.”

Maaeluminister peab oluliseks nii rahvatervist kui ka Eesti toiduainetetööstuse, sealhulgas kalatööstuse usaldusväärsust ja käekäiku. “Seetõttu pean lubamatuks Eesti meedias toimuvat „avalikku hukkamist“, mille käigus püütakse üldsust hirmutada, et Eesti kalatöötlejate teatud tooted on tervisele ohtlikud ning põhjustavad inimeste surma. Taolise paanika külvamisega ei kahjustata mitte ainult ühe ettevõtte mainet, vaid terve Eesti kalatööstuse usaldusväärsust,” ütles Järvik.

“Avalikkuse hirmutamine ja meedias toimuv kohtupidamine ei sobi õigusriiki. Õigusriigis ei määrata toidu ohutust ajakirjanduse pealkirjade alusel, vaid seaduses ettenähtud riikliku järelevalve menetluse käigus, järgides kõiki seaduses toodud nõudeid. Kõik, sealhulgas ametnikud, kes on sellisele õigusvälisele paralleelmenetlusele kaasa aidanud, peavad tunnetama oma vastutust.”

Minister kinnitab, et Eesti kalatööstuses, sealhulgas M. V. Woolis valmistatud tooted, on praegustel andmetel ohutud.

“Vastupidiseid tõendeid seni ei ole  Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) ministrile esitanud. Toiduseadus näeb ette väga selged ja jõulised abinõud, et takistada tervisele ohtlike toodete turule pääs. Olukorras, kus ettevõtja on VTA tegevuse kohtusse kaevanud, ei pea VTA ametnikud „Pealtnägijasse“ ega mujale meediasse minema, et avalikkuses kahtlusi külvata  ning kohtu suhtumist kallutada, vaid ootama ära kohtulahendi.”

Maaeluministrile ei ole esitatud ühtegi riikliku järelevalve menetluses kogutud tõendit, mis võimaldaks väita, et M. V. Wooli poolt valmistatud kalatooted on põhjustanud isikute surma. Terviseamet on järjekindlalt väljendanud seisukohta, et olemasolevate faktide ja väidete põhjal ei ole võimalik asuda seisukohale, et M. V. Wooli toodete söömine on põhjustanud inimeste surma.

Teema käsitlemisel ei ole pööratud tähelepanu asjaolule, et  kõikide toitude, sealhulgas toorkalast toodete puhul tuleb jälgida tähelepanelikult säilitamistingimusi ning näidustusi. Nii näiteks on toorkalast toodete puhul oluline kinni pidada ettevõtja poolt ette nähtud säilitamistemperatuurist. Vastasel juhul luuakse soodne pinnas bakterite levikuks ja kasvuks. Samuti ei peaks toorkalast tooteid tarbima rasedad, imetavad emad ning madala immuunsustasemega inimesed.

Mart Järvik kinnitab, et nii ministeerium kui ka VTA jälgivad järjepidevalt, et Eesti tarbijate lauale ei jõuaks ohtlikud kalatooted. “Samas tuleb viivitamatult välja töötada abinõud, et taastada Eesti kalatööstuse usaldusväärsus ja maine ning kaupmeeste ja tarbijate usaldus Eesti kalatoodete suhtes,” märkis Järvik.