Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Maakoolid jätkavad võitlust: kõik Lääneranna koolid pöördusid valla vastu kohtusse

-
03.05.2023
Maakool
© Metsküla kool.

Eelmisel nädalal esitasid Lääneranna vallavolikogu vastu kohtusse kaebuse Lõpe ja Metsküla koolide lapsevanemad, varasematel nädatel tegid seda Virtsu, Varbla ja Koonga koolid.

Vallavolikogu 24. märtsi otsusega plaanitakse sulgeda Metsküla ja Lõpe kool, Koonga ja Varbla kool muudetakse 6-klassiliseks ja Virtsu kool 4-klassiliseks. Lääneranna volikogu otsuse osas on menetlust alustanud ka justiitsministeerium.

Koolide kärpimisest ja sulgemisest puudutatud kogukondade sõnul oli otsusele eelnev kaasamine puudulik kui mitte öelda, et olematu.

Hagejad leiavad, et koolide reform olukorras, kus valla kulu lapse kohta oli mõnes piirkonnas oli vaid 800 eurot aastas, ei ole kaalutletud ja mõistlik ning sellised otsused viivad elanike lahkumiseni.

Kohtuasjades osalevad eksperdid viitavad, et noorte perede maale elama asumise peamiseks takistuseks on algkoolide puudumine lähiringkonnas või valdade soov neid sulgeda.

Ebatõhusa regionaalpoliitika tõttu on Eestis kümne aasta jooksul suletud 14 protsenti koolidest, sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta on kasvanud samal ajal aga üle kahe korra.

Valitsuse kavandatud ning koalitsioonilepingus kokku lepitud algkoolide säilitamise meetmete tõttu leiavad kaebajad, et volikogu otsus oli rutakas, kahjustab kogu valla huve ning seab küsimärgi alla selle jätkusuutlikkuse.

Hagejate sõnul on otsus konfliktis ka Eesti haridusvaldkonna arengukavas määratud kohustusega tagada lastele kodulähedane õpe põhikooli esimeses ja teises kooliastmes.

Lääneranna valla koolivõrk on juba täna riigi keskmisest oluliselt hõredam – vald on Eesti üks hõredamalt asustatud omavalitsusi ning ühe kooli kohta on 195 ruutkilomeetrit pinda. See nõuab ka teistsugust lähenemist kui mujal piirkondades. Ka Lääneranna valla ühinemisleping kohustab valda olemasolevat koolivõrku säilitama.

24. märtsil otsustas Lääneranna vallavolikogu hoolimata ülevallalisest valjuhäälsest vastuseisust sulgeda või oluliselt kärpida kõiki vallas asuvaid koole peale kahe – Lihula ja Kõmsi.

Lääneranna kogukonnad on algatanud ka rahvaalgatusel allkirjade kogumise, et pöörata tähelepanu probleemidele ja lahendustele, et säilitada elu maapiirkondades, anda abikäsi hajaastustuspiirkondade kohalikele omavalitsustele ning säilitada maakoolid ja seeläbi elu maal. (BNS)

Loe ka Metsküla kool kui näide kaduvast Eestist