Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium kavatseb Eestisse tuua 2000 immigranti

-
20.11.2017
Immigrandid
© UU

Sotsist ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo eestvedamisel on valminud kava, mille kohaselt tahetakse Eestisse tuua nn digipöörde kattevarjus u 2000 immigranti, kulutades selleks 8 miljonit eurot.

Eelmisel nädalal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt avalikustatud IKT arenguprogrammi kontseptsioonis on kirjas, et ministeeriumi eesmärk on tuua Eestisse lähiajal 2000 immigranti, põhjendades seda IKT sektori vajadusega. Samas on seesugune vajadus tegelikult põhjendamata ning programmi eessõnast selgub, et sisendiks ongi kõigest mingid programmi väljatöötamise käigus peetud arutelud. Dokumendist ei ilmne mitte ükski konkreetne isik, kes on selle koostamisega tegelenud. Avalikustamata on ka kõikvõimalikud lisad, millest võiks nähtuda, kes ja kunas vastavaid arutelusid pidasid.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud IKT arenguprogramm ei sisalda mitte ühtegi sisulist lahendust Eesti inimeste heaolu ja majandusliku järje parandamiseks. Märkimisväärne osa arenguprogrammi rahast on ette nähtud e-residentidele, et siin hõlpsasti oma ärisid registreerida. Viimase osas paistab silma ka uus trend, kus probleemseid ettevõtteid kanditakse e-residentide nimele. E-residentsuse vastavus Eesti põhiseadusele on küsitav, kuna selle kohaselt on Eesti riik loodud eesti rahva kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. E-residentsus teenib aga ilmselgelt välismaiste isikute huve, mitte eesti rahva oma.

IKT arenguprogrammi kontseptsioonis on kirjas ka järgnev: “Kavandatav targa immigratsiooni programm IKT-spetsialistide värbamiseks väljastpoolt Eestit on osa Vabariigi Valitsuse laiapõhjalisest välistööjõu kaasamise tegevuskavast, mis hõlmab tegevusi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Haridus – ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi valdkondades ja võtab arvesse välistööjõu kaasamise tegevuskava „Work In Estonia“ aastateks 2015 – 2016 raames ellu viidud tegevusi. Samuti on oluliselt lihtsustatud välistööjõu kaasamisega seonduvat seadusandlust (välismaalaste seaduse muudatused) ning vähendatud bürokraatiat Vabariigi Valitsuse algatatud nullbürokraatia rakkerühma tegevuste raames.” Sellest nähtub, et Eesti vabariigi valitsus koos mitmete ministeeriumidega on käivitanud massiivse elanikkonna väljavahetamise strateegia, kus kulutatakse märkimisväärseid summasid, et tuua Eestisse immigrante ja luua neile igasuguseid eeliseid.

Ministeeriumi vastavasisulises pressiteates väidetakse, et tegemist on kõrgepalgaliste IT-spetsialistidega. Siinjuures jääb arusaamatuks, miks ei võiks kõrget palka saada eesti päritolu inimesed. Sisuliselt saadab MKM kõigile eestlastele selge sõnumi: teil ei olegi asja kõrgepalgalistele ametikohtadele, me eelistame välismaalasi omadele, teie asi on kas minna välismaale või töötada miinimupalga eest ja saada sellest tühist maksuvabastust. Kui suunata kasvõi programmi need 16 miljonit, mis kava kohaselt ette nähtud välismaalastele hüvedele loomiseks, hoopis eestlaste IT-alase kvalifikatsiooni tõstmisse, tekiks reaalne kasutegur ka Eesti ühiskonnale.

Ei ole kahtlustki, et olukord on võrreldav Nõukogude Liidu aegsega, mil põlisrahvaid püüti  immigratsiooni abil oma ajaloolisel kodumaal vähemusse suruda. Ka toona, toimus see kõik Eestis paljuski eestlaste endi mahitusel, kes lõikasid oma tegevusest profiiti, et ronida karjääriredelil kõrgemale ja saada lähemale suurematele hüvedele.


Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium