Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Maksuküüru kaotamine ei õigusta inimeste arvates maksutõuse ega peretoetuste vähendamist

-
08.05.2023
Rahval napib raha.
© UU

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud küsitlusest selgub, et 66% vastajate arvates ei õigusta maksuküüru kaotamine maksutõuse ning 64% arvates ei õigusta maksuküüru kaotamine peretoetuste vähendamist. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.

Hiljuti sõlmitud koalitsioonileppe ühed enim kõneainet pakkunud punktid on olnud maksumuudatused ning peretoetuste vähendamine. Reformierakonna, Eesti 200 ja SDE kolmikliit teatas ühelt poolt maksuküüru kaotamisest, kuid samal ajal lepiti kokku ka tulu- ja käibemaksu tõusus ning automaksu kehtestamises. Lisaks lubati vähendada lasterikka pere toetust ning kaotada lastega peredele kehtivad maksusoodustused. Arvamusliidrite ning opositsioonipoliitikute poolt on kõlama jäänud seisukoht, et nimetatud maksutõusud ja toetuste kärped on vajalikud, et kompenseerida maksküüru kaotamisest tekkiv puudujääk riigieelarves. Sellest tulenevalt palus Ühiskonnauuringute Instituut Eesti inimestel hinnata, kas maksuküüru kaotamine õigustab nimetatud maksutõuse ja kärpeid.

Maksuküüru ja maksutõusude kohta küsiti:  „Kas maksuküüru kaotamine õigustab planeeritud maksutõuse nagu näiteks käibemaksu tõus ja automaks?“ 21% vastajatest ütles „Jah“ või „Pigem jah“, 66% „Pigem ei“ või „Ei“ ning 13% vastas „Ei oska öelda“.

Kui Reformierakonna toetajatest 59% arvab, et maksküüru kaotamine õigustab maksutõuse, siis kõigi teiste suuremate erakondade toetajate seas on enamuses vastajad, kelle arvates ei õigusta.

Maksuküüru ja peretoetuste vähendamise kohta küsiti: „Kas maksuküüru kaotamine õigustab peretoetuste vähendamist?“ 25% vastajatest ütles „Jah“ või „Pigem jah“, 64% „Pigem ei“ või „Ei“ ning 11% vastas „Ei oska öelda“.

Sarnaselt eelmisele küsimusele on Reformierakonna toetajate seas enamuses (61%) vastajad, kelle arvates maksuküüru kaotamine õigustab peretoetuse vähendamist ning kõikide teiste suuremate erakondade toetajate seas on enamuses vastajad, kelle arvates ei õigusta.

Ühiskonnauuringute Instituudi poolt paluti tulemusi kommenteerida Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute Instituudi teaduril Martin Mölderil:

„Valijate hoiakud nö „maksuküüru“ kaotamise osas – ehk siis teisisõnu ühetaolise(ma) tulumaksusüsteemi taaskehtestamine – ning koalitsioonierakondade vastav käitumine ütlevad meile nii mõndagi poliitika toimimisest. Taolist tulumaksusüsteemi muutmist ning selle tõttu teiste maksude tõstmist või peretoetuste vähendamist toetavad sisuliselt ainult Reformierakonna valijad. See näitab ilmselt osalt, et Reformi toetajad tunnevad selle märksõna taga oma erakonna ära ja kujundavad oma hoiakud vastavalt. Samas on Reformierakonna toetajate hulgas ka väga palju neid, kes nendest muudatustest kõige enam vähemalt oma palga osas võidavad. Kuid kui poolehoid tuleks ainult omakasu kaalutlustel, võiks eeldada, et ka Eesti 200 toetajate hulgas oleks toetus selle maksureformi nimel teiste maksude tõstmisele või peretoetuste vähendamisele suurem. Ka Eesti 200 valijate hulgas on väga palju taolise sissetulekuga inimesi, kes sellest reformist kõige enam rahalist kasu saavad. Kuid nii Eesti 200 kui Sotsiaaldemokraatide valijate hulgas seda toetust võrreldes vastuseisuga napib. Üldiselt näeme, et Reformierakonna valimislubaduste elluviimise nimel on kaks väiksemat koalitsioonipartnerit valmis pigem eirama oma valijate eelistusi.“

Veel paluti vastajatel öelda, kas nende arvates võidavad maksuküüru kaotamisest kõige enam kõrgema, keskmise või madalama sissetulekuga inimesed. 47% arvates võidavad kõrgema sissetulekuga, 26% arvates keskmise sissetulekuga ning 6% arvates väiksema sissetulekuga isikud. 21% vastajatest ütles „Ei oska öelda“.

Norstati küsitlus viidi läbi 5.- 6. maini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1001 vastajat.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte klientideks on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMARi reegleid ja kvaliteedistandardeid.