Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee
 

Ministeeriumide koostöö tundub Eestis nii haruldane olevat, et seda tähistatakse vastava leppega

-
22.12.2021
Kus asub bürokraatia kodu?
© Uued Uudised

Järgnev uudis on hea näide sellest, kuidas ametnike-keskses riigis tehakse asendustegevust, selle asemel et lihtsalt koostööd teha. Ehk siis – kaks ministeeriumi peaks tegema koostööd lausa igapäevaselt, seda ilma leppeta, piduliku allkirjastamiseta ja kõike seda avalikkusele suure kisa saatel reklaamimata.

Algul võib tunduda, et tegu on riikidevahelise kokkuleppega, aga ei – ainult kaks Eesti Vabariigi ministeeriumi otsustasid, et teevad midagi ka koos.

Kaitseministeerium ja välisministeerium sõlmisid kolmapäeval leppe välis- ja julgeolekupoliitikaalase koostöö edendamiseks. Kaitseminister Kalle Laanet ja välisminister Eva-Maria Liimets allkirjastasid leppe välis- ja julgeolekupoliitika koostöö edendamiseks kahe ministeeriumi valitsemisala vahel.

“Meil on välisministeeriumiga väga tihe koostöö, ent praegust julgeolekuolukorda arvestades tahame selle kokkuleppega veelgi tugevdada sidemeid riigi välispoliitika, julgeoleku ja riigikaitse eesmärkide elluviimisel ja tutvustamisel nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt,” ütles Laanet.

Edasi selgub, et koostöö on juba ammu olemas. Kahe ministeeriumi vahel on aastaid toiminud näiteks riigiametnike rotatsioon, kus ühe ministeeriumi töötajad saavad oma erialaseid oskusi ja kogemusi rakendada ning koguda teise ministeeriumi valitsemisalas. Koostööleppe eesmärgiks on edendada värbamist, et tuua kahte valdkonda rohkem erialast teadmist.

“Vaadates meie julgeolekukeskkonna arenguid, on tähtis pidevalt mõelda, kuidas olla valmis võimalikult hästi vastama selles tekkivatele tavapärastele ja ka uutele väljakutsetele. Seetõttu on oluline märgata neid kohti, kus saame erinevate riigiasutuste vahelist tavapärast koostööd tihendada ning üksteise tegevust parimal viisil täiendada,” ütles Liimets.

Koostööd tehakse ka kahese kasutusega ja küberruumi tehnoloogiatega seotud teadus- ja arendustegevuses ning vastavate koostöövõrgustike loomisel.

“Kavatseme leida viise Eesti kaitsetööstuse ekspordi kasvatamiseks ning kasutada äridiplomaatia võimalusi Eesti ettevõtete välisturgudel toetamiseks. Küberkaitse tugevdamiseks soovime senisest enam tegutseda koos nii teadus- ja arendustegevuses kui ka vastavate koostöövõrgustike loomisel,” tõi Liimets välja.

Samuti hakatakse ühiselt panustama teadus- ja arendustegevusse, et kasvatada võimekust julgeoleku tugevdamiseks. Nii määratakse üheskoos kriitilise tähtsusega välispoliitika, julgeoleku ja riigikaitse valdkonna uurimisprobleemid, mille analüüside tellimiseks teadus- ja arendusasutustelt otsitakse edaspidi ühiseid võimalusi.

Samuti on leppe eesmärk kaitsetööstuse valdkonna arendamine ning ekspordi kasvatamine toetades Eesti ettevõtteid välisturgudel. Selleks kaastakse ettevõtjaid kõrgetasemeliste visiitide äridelegatsiooni ning aidatakse luua suhteid ja vahendada kontakte erialamessidel.

Kahe ministeeriumi vahel on veel mitmeid koostööpunkte nii infoturbe, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kui ka riigikaitseobjekti valvamise ja kaitsmise alal. Samuti tehakse koostööd hangete, personali, õigusloome alal ning rahvusvaheliste kokkulepete koostamisel.

Kaks ministeeriumi on paisanud välja ohtralt sõnavahtu, tõestamaks, et nad ikka teevad midagi. Tõelised tegijad oleks vastavat koostööd teinud ka ilma selle sabakergitamiseta.