Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Mõned kaubanduskeskused rikuvad võrdse kohtlemise põhimõtet eirates seadust

-
02.03.2023
Rakveres Grossi kaubamaja ees lubatakse valimisreklaami teha kõigil, vastupidiselt mõnele teisele sealsele kaubanduskeskusele, kus tehakse erandeid

Riigikogu liige, EKRE Lääne-Virumaa ringkonna esimees Anti Poolamets esitas võrdse kohtlemise volinikule kaebuse selle kohta, et mõned äriettevõtted Rakveres kohtlevad Riigikogu kandidaate erinevalt, rikkudes sel moel seadust.

Poolamets kirjutas: „Edastan kaebuse Rakvere linnas ja Rakvere vallas esinenud juhtumite kohta, kus on meie hinnangul rikutud võrdse kohtlemise seadust.

Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluvad kandidaadid taotlesid Evelin Poolametsa poolt Rakvere Kroonikeskusele 13.02 saadetud kirjas võimalust valimisreklaami tegemiseks reklaamipinna ostmisel. Sama taotleti 16.02 kirjas Rakvere vallas paiknevalt Põhjakeskuselt nii telefonitsi, kui kirjalikult reklaamileti ostmist, et tutvustada erakonna seisukohti ning jagada materjale. Seda neile ei võimaldatud. Samas võimaldati seda teiste erakondade liikmetele.

Põhiseaduse paragrahv 12 keelab poliitiliste veendumuste alusel diskrimineerimise.

Meie hinnangul on jämedalt rikutud võrdse kohtlemise seaduse paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud keeldu, mille järgi on isikutele töö- või teenuste osutamise lepingu sõlmimisel diskrimineerimine veendumuste alusel keelatud.

Riigikogu valimiste kandidaadi Evelin Poolametsa soov teha kampaaniat, tasulise leti abil ning saada teenust nii Rakvere Põhjakeskuselt kui Kroonikeskuselt võrdselt Reformierakonnaga, lükati kirjalikult tagasi. Kroonikeskuse ja Põhjakeskuse esindajate vastuskirjades mainib Kroonikeskuse esindaja otsesõnu, et keskuse omanik ei lubanud EKRE kandidaadile teenust müüa. Põhjakeskuse esindaja Liisi Loss märkis vastuskirjas, et nad on kaardistanud väärtusi ning EKRE esindajatele võimalust ei pakuta.

Oleme näinud Põhjakeskuses kampaaniat tegemas nii sotsiaaldemokraate kui Reformierakonda. Kuna Reformierakonna esindajate kampaania Põhjakeskuses on nende Lääne-Viru kodulehekülje andmetel toimunud juba üle kuu aja, siis võime tõdeda, et rikkumine on süsteemne ja pikaajaline ning teenuste osutamisel on koheldud teiste maailmavaadete esindajaid ebavõrdselt. Kroonikeskuses olen ise vaadelnud Reformierakonna kampaaniat, kus kasutati lauda, suheldi inimestega ning jagati valimiste materjale.

Ebaausat kampaaniat ning poliitiliste konkurentide diskrimineerimist on tulnud korduvalt ette ka varem. Nii keelas Rakvere linn eelmiste kohalike omavalitsuste valimistel EKRE sinimustvalge värvikombinatsiooniga valimisreklaami. Tartu Halduskohus tühistas otsuse ning linn pidi maksma kompensatsiooni. Paraku kompensatsioon ei hüvita kahju, mis tekkis valimisreklaami keelamisest. Seetõttu on vaja diskrimineerimine koheselt lõpetada.

Kuna rikkumine on tahtlik, siis osundan  karistusseadustiku paragrahvile 167, mis keelustab seadusliku valimisagitatsiooni takistamise. Valimisagitatsiooni takistamise eest karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga. Juriidilist isikut võib karistada rahatrahviga kuni 3600 eurot. Kui Te näete eelpool kirjeldatud tegudes süüteo tunnuseid, siis palume meie kaebus edasi suunata politseile.“