Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased kutsub üles toetama rahvaalgatust WHO uute sunnimeetodite vastu

-
21.11.2023
WHO üritab saada riikideüleseks organisatsiooniks.
© Scanpix

1. detsembril on saabumas oluline tähtaeg, enne mida peaks Eesti riik teatama WHO-le, et pole nõus sellisel kujul WHO Tervise-eeskirjade muudatusettepanekute lühendatud jõustumistähtajaga. Alates 20. novembrist on võimalik oma allkirjaga toetada MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased poolt koostatud samateemalist rahvaalgatust.

“Pöördume Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Vabariigi Riigikogu liikmete poole palvega saata Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektorile teadaanne, et Eesti ei nõustu Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade muudatusettepanekute jõustumise lühema tähtajaga.

Käimas on WHO töörühma poolt algatatud muudatusettepanekute tegemine kehtivasse Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade dokumenti (2005). Murettekitav on asjaolu, et läbirääkimised toimuvad suures osas üldsuse eest varjatult. Lisaks ka see, et muudatusettepanekud on ette nähtud jõustuma vaikimisi. Oleme mitmete planeeritavate muudatuste vastu, kuna:

Muudatusettepanekute dokumendis on maha kriipsutatud teksti osad, mis räägivad inimõiguste, inimväärikuse ja põhiõiguste austamisest. Need mõisted on asendatud märksa ähmasemate õigluse, kaasatuse ja sidususe mõistetega, mis ei kata mingil moel kehalise puutumatuse ja informeeritud nõusoleku põhimõtteid.

Covid-19 kriisis kasutatud meetmed, mis on tänaseks tagantjärgi kohtulikult ebaseaduslikeks tunnistatud, oleksid tuleviku tervisekriisides igati legaalsed ja muutuksid meile kohustuslikuks.

Mitmed muudatusettepanekud on hoiatavalt sarnased koroonakriisis Hiinas kasutusele võetud karmide meetmetega.

Rahvatervise hädaolukorras saaks WHO sundida meid eirama siseriiklikke seadusi, kaasa arvatud Eesti Vabariigi põhiseadust.

Väljavõtted Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade (International Health Regulations, IHR) muudatusettepanekute dokumendist: [1]

LK 3. Artikkel 3, Punkt 1

Käesolevate eeskirjade rakendamisel austatakse täielikult inimeste väärikust, inimõigusi ja põhivabadusi, lähtutakse õigluse, kaasatuse, sidususe põhimõtetest ja kooskõlas liikmesriikide ühistest, kuid diferentseeritud kohustustest, võttes arvesse nende sotsiaalset ja majanduslikku arengut.

LK 17. Artikkel 18, Punkt 1

WHO poolt liikmesriikidele nende inimeste kohta antud soovitused* võivad sisaldada järgmisi nõuandeid:

mingeid erilisi tervisekaitsemeetmeid ei soovitata;
vaadata läbi reisimise ajalugu mõjutatud piirkondades;
vaadata üle arstliku läbivaatuse ja laborianalüüside tõendid;

nõuda arstlikku läbivaatust;
vaadata üle tõendid vaktsineerimise või muu profülaktika kohta;
nõuda vaktsineerimist või muud profülaktikat;

viia kahtlustatavad isikud rahvatervise järelevalve alla;
rakendada karantiini või muid tervisekaitsemeetmeid kahtlustatavate isikute suhtes;
rakendada mõjutatud isikute isoleerimist ja vajadusel ravi;

rakendada kahtlustatavate või mõjutatud isikute kontaktide jälgimist;
keelata kahtlustatavate ja mõjutatud isikute sisenemine;
keelata mittemõjutatud isikute sisenemine mõjutatud piirkondadesse; ja
rakendada mõjutatud piirkondadest pärit isikutele väljumiskontrolli ja/või piiranguid.

Võimalike tervisekriiside reguleerimist puudutavaid rahvusvahelisi dokumente on kaks:

Tervise-eeskirjade muudatuste dokument, mis rakendub automaatselt.
WHO CA+ ehk uus pandeemialeping, mis peab läbima ratifitseerimisprotsessi iga riigi parlamendis.

Kui Eesti riik saadab enne käesoleva aasta 1. detsembrit WHO peadirektorile lühivormis teate, et me ei nõustu Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade jõustumistähtaja lühendamisega, siis saab meie riik ühe aasta ajapikendust ja muudatusettepanekud hakkavad kehtima meile 12 kuu asemel 24 kuud pärast nende kinnitamist. [2]

Toeta rahvaalgatust! Võtame Eesti riigile lisaaega, et nimetatud dokument koos juristide, inimõiguste spetsialistide, arstide ja teadlastega läbi töötada.

_______________________________________________________________________________

* Kui seni kehtivas dokumendis tähendab soovitus mittesiduvat nõuannet, siis muudatuste tulemusel on definitsioonist sõna “mittesiduv” maha tõmmatud.

Viited:

WHO Second Meeting of the Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005), Provisional agenda item 6 https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf

WHO Seventy-fifth World Health Assembly, Agenda item 16.2 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R12-en.pdf

Toimetas MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased