Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Nordea pank vallandas töötajate esindaja

-
20.10.2015
nordea

Töövaidluskomisjoni otsuse järgi diskrimineeris Nordea pank töötajate esindajat Hannes Veskimäed ning tema vallandamine päev pärast töövaidluskomisjoni otsuse avaldamist ei ole Eesti Finantssektori Töötajate Liidu sõnul kooskõlas seaduse ja hea tavaga.

Nordea panga töötajate esindaja pöördus töövaidluskomisjoni poole septembris, kirjeldades temale pikema aja jooksul Nordea juhtkonna poolt osaks saanud diskrimineerimist seoses töötajate õiguste esindamisega. Töövaidluskomisjon leidis oma 13. oktoobril avaldatud otsuses, et Nordea on rikkunud Eesti õigusakte, rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO konventsioone ja Euroopa sotsiaalhartat ning käitunud töötajate esindaja suhtes ebaseaduslikult.

Samuti tuvastas töövaidluskomisjon, et töötajate esindajale 8. mail Nordea poolt tehtud hoiatus oli diskrimineeriv ning töötajate esindajat hoiatati tegevuste eest, mida teiste töötajate puhul hoiatuse vääriliseks ei peeta. Töövaidluskomisjoni otsus kohustab Nordea panka lõpetama töötajate esindaja diskrimineerimine.

Kahetsusväärselt, ning vastuolus töövaidluskomisjoni lahendiga, otsustas Nordea päev pärast töövaidluskomisjoni lahendi avaldamist töötajate esindaja vallandada. Eesti Finantssektori Töötajate Liit leiab, et ka see Nordea otsus ei ole kooskõlas Eesti õigusaktidega, on alusetu ning tehtud diskrimineerivatel ja otsitud põhjustel.

Nordea töötajate esindaja õiguste rikkumine on kõikide Nordea töötajate õiguste rikkumine ning Eesti Finantssektori Töötajate Liit nõuab Nordealt töötajate esindaja kohest tööle ennistamist.