Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee
 

Õpetajad on koolis hädas ukrainlaste õpetamisega, kannatavad Eesti õpilased

-
01.09.2022
Kool

Kuressaare Hariduse kooli 53 õpetajat tegid ühispöördumise Saaremaa valla ja kooli juhtidele, kuna ei tule toime Ukraina sõjapõgenikest lastele vene keeles ainete õpetamisega, sest see nõuab lisaaega ja kannatajateks on Eesti õpilased.

„Olematu eesti keele oskuse ja ootamatuse tõttu said nendest lastest esimese hooga lihtsalt tundides viibijad. Hoolimata koolijuhtide keelitustest, et teilt õpetajatelt, ei oodatagi enamat, ei suutnud me neist lastest mööda vaadata. Võtsime seda kui panust, kuidas aidata ukrainlasi nende sõjas okupantide vastu,” kirjutasid õpetajad kevadisele kogemusele tuginedes.

Igaüks neist püüdis vastavalt oma vene keele tasemele ukraina lapsi õpetada. „Tegime seda kõike isikliku aja ja seniste Eesti õpilaste hariduse arvelt,” tõdesid õpetajad. Nad said viimati ukrainlaste õpetamise teemal kokku 22. augustil, kuid keegi pea kohale tulnud 30 õpetajast ei pidanud olukorda leppimisväärseks.

„Ei saa eeldada Eesti õpetajalt, et ta peaks suutma edasi anda oma ainevaldkonna teadmisi ka ukraina või vene keeles. Kahes keeles tunni andmisel ei saa täismahus õpet enam ka eestikeelsed õpilased ja suureneb õpetaja ajakulu kakseelse tunni ettevalmistamisel,” kirjutasid õpetajad.

Nad pidasid olukorda, kus keelt mitteoskav laps peab tunnis viibima ilma tugisüsteemita ning räägitu on tema jaoks arusaamatu, sellise lapse jaoks raisatud ja mõttetuks ajaks. „Keelest mittearusaamine viib üsna kiiresti tunnis kõrvaliste tegevusteni, mis omakorda tekitab trotsi ja arusaamatust Eesti õpilaste suhtes,” nentisid Hariduse kooli õpetajad.

Nad ei ole enam tekkinud olukorraga nõus ja nõuavad valla ja kooli juhtidelt läbimõeldud, õpetajatega läbiarutatud, varasemalt uusimmigrantidega tegelenud koolide kogemustel põhinevat plaani, mis oleks produktiivne ja õiglane kõigi õpilaste kui õpetajate suhtes. Õpetajad ootavad lahendust septembri jooksul, kuid lootsid seda juba 1. septembriks.

BNS