Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Pirita linnaosakogu ei toetanud bussiliinide 5 ja 8 marsruutide muutmist

25.07.2023
Pirita linnaosakogu eestvedamisel saavutati oluline võit, linnavalitsus jätab liini senisel kujul alles.
© Erakogu

Esmaspäeval, 24. juulil kogunes Pirita linnaosakogu erakorralisele koosolekule, kus toetati ühehäälselt ettepanekuid tunnistada viivitamatult kehtetuks otsused, millega muudetakse bussiliinide nr 5 ja nr 8 marsruute. Mainitud otsused kahjustavad Pirita linnaosakogu hinnangul ebamõistlikult Pirita linnaosa elanike seaduslikke huvisid.

Pirita linnaosakogu aseesimehe Aat Purje (EKRE) sõnul ei peaks ühistranspordiliine kavandama lähtudes täituvuse statistikast. „Juba üksnes petitsioon bussiliini nr 5 toetuseks, mis on kogunud ligi 7000 allkirja, näitab, et see liin läheb väga paljudele korda. Pirita-Kose elanikele on ühendus Kesklinnaga jätkuvalt ülioluline. Tallinn vajab terviklikku ühistranspordisüsteemi, mitte liine, mis näevad head välja Exceli tabelis.“

Purje hinnangul ei rahuldanud linnaosakogu koosolekul osalenud Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti (KESK) selgitused linnaosakogu liikmeid. „Sveti ja talle tuge pakkuma tulnud Tallinna Transpordiameti ametnike põhjendused bussiliinide muutmiseks tuginesid kaheldaval statistikal, mis toetub sõidukaardi valideerimise andmestikul ning bussi ustel paiknevatel automaatsetel anduritel, mis loevad sisenevaid inimesi,“ kirjeldab Purje.

„Esimene ja kõige suurem probleem on siinkohal see, et keegi peale ametnike ei ole seda statistikat näinud ega saanud sellega varasemalt tutvuda, mis välistab juba eos osapooltevahelise konstruktiivse arutelu. Teine probleem on selles, et suur hulk ühistranspordi kasutajatest ei valideeri bussis enda kaarti ning sisenevaid inimesi lugevad andurid paiknevad täna kokku üksnes 60% bussides. Minu hinnangul ei ole võimalik selliste andmetega ühistranspordiliine kavandades opereerida,“ lisab ta.

Pirita linnaosakogu liikme Eno Leiese (EKRE) sõnul võib ju Tallinna linnavalitsus liinide muutmise vajalikkuseks välja tuua igasuguseid numbreid ja statistikat, kuid nende taha ei saa varjata tõsiasja, et liinide nr 5 ja nr 8 kavandatud muudatused teevad nii Kosel kui ka Mähel elavate inimeste ühenduse Kesklinnaga senisest ebamugavamaks. „Pole mõtet rääkida rohepealinnast või ühistranspordi kasulikkusest, kui tegudega sunnitakse Pirita inimesi üha enam autorooli istuma,“ räägib ta.

Ka on Eno Leiese arvates läbi mõtlemata plaanitavate muudatustega kaasnevad probleemid liikluskorralduses. „Linnast Kose poole suunduvate nr 5 busside suunamine Kose tee küllaltki järsule ja niigi üle koormatud mäkketõusule suurendab tunduvalt müra ning heitgaaside hulka elumajade rajoonis, rääkimata Kose tee ja Narva maantee ristmikust, kus bussid valgusfoori taga vasakpööret oodates sulgevad kõigile teistele liiklejatele ka foorist sõltumatu parempöörde.“

Avaldustega teeb Pirita linnaosakogu Tallinna linnavalitsusele ja Tallinna Transpordiametile ettepaneku tunnistada viivitamatult kehtetuks otsus bussiliini nr 5 liikumistee kõnealusel viisil muutmiseks ja tagada bussiliini nr 5 senise liikumistee säilimine. Samuti teeb linnaosakogu ettepaneku tunnistada kehtetuks käskkiri, millega muudetakse bussiliini nr 8 liikumisteed ja säilitada bussiliini nr 8 ligipääs Narva maanteele, liikudes sealtkaudu edasi Balti jaama suunas.

Linnaosakogudel on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse regulatsiooni alusel õigus teha kohaliku elu küsimustes linnavolikogule või linnavalitsusele küsimuste aruteluks ja õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi.

Toimetuselt: seda võitlust kroonis edu, sest BNS teatab teisipäeval, et “Tallinna linnavalitsus otsustas, et liinibuss number 5 jätkab sõitmist senisel Männiku-Metsakooli marsruudil ning 1. augustist plaanitud muudatusi sel liinil ellu ei viida.”