Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Põhja-Tallinnas algab metsseajaht

-
21.10.2015
metssiga

Tallinna Keskkonnaamet kavatseb piirata Paljassaare poolsaarele tunginud metssigade arvukust. Selleks koostab Harju Jahindusklubi tegevuskava, milles käsitletakse jahipidamise üksikasju.

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul on Paljassaare poolsaarel metssigade arvukus suurenenud niivõrd, et elanike jaoks on muutunud häirivaks metssigade rüüsted linna haljasaladel ning elamute ja ettevõtete territooriumitel. „Kuivõrd metssigu kohtab üha sagedamini väljaspool loodusmaastikku, siis on tekkinud oht, et loomad võivad rünnata ka inimesi. Samuti takistavad metssead lindude kaitseks loodud Paljassaare hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamist, sest metssead rüüstavad maaspesitsevate lindude pesasid,“ märkis Sarapuu. „Seepärast tuleb varalise kahju ennetamiseks, inimeste ohutuse tagamiseks ning Paljassaare hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamiseks piirata metssigade arvukust Paljassaare poolsaarel.“

Metssead asustavad Paljassaare poolsaart järjepidevalt 2009. aastast. Käesoleva aasta suveni oli teada, et poolsaarel elab kolm kuni neli looma. Selle aasta suve lõpus teavitati aga Tallinna Keskkonnaametit juba 10–12 loomast. 13. oktoobril teatas ASi Tallinna Vesi esindaja, et heitveepuhastusjaama territooriumil oli nähtud juba mitmekümnepealist karja. Metssigade poolt ülestuhnitud pinnase järgi arvati, et loomad tegutsevad üksnes Paljassaare hoiualal. Tänaseks on aga selgunud, et loomad on toitu otsides liikunud linna hooldatavatele haljasaladele ning elamute ja ettevõtete territooriumitele, põhjustades oma tegevusega varalist kahju ning tekitades inimestes hirmu.

Probleemi lahendamiseks kutsus Tallinna Keskkonnaamet 13. oktoobril kokku nõupidamise, kus osalesid Politsei- ja Piirivalveameti, Keskkonnaameti, Põhja-Tallinna Valitsuse, Eesti Jahimeeste Seltsi, Harju Jahindusklubi ja ASi Tallinna Vesi esindajad. Koosolekul leiti, et Paljassaare poolsaarel ei tohi olla püsivat metssigade asurkonda ning ainus võimalus olemasoleva asurkonna arvukuse piiramiseks on loomade surmamine.

Paljassaare poolsaarel elavate metssigade jahipidamisele ei kohaldu jahiseadus, sest jahiseaduse § 23 lõike 3 punkti 1 kohaselt ei peeta jahipidamiseks tiheasustusalale tunginud uluki jälitamist, püüdmist, tabamist või surmamist. Seega on Tallinna linnal heakorra ja elanike turvalisuse tagamiseks õigus jälitada, püüda ja surmata Paljassaare poolsaarel kui tiheasustusalal elavaid metssigu.

Harju Jahindusklubi koostatav tegevuskava kooskõlastatakse Politsei- ja Piirivalveameti, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ning Põhja-Tallinna Valitsusega ja vajadusel Tallinna Transpordiametiga (kui osutub vajalikuks tee või tänava sulgemine). Kui jahipidamise üksikasjad ja läbiviimise aeg on selgunud, teavitatakse sellest ka piirkonna elanikke ja ettevõtteid.