Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Prokuratuur jätab Keskerakonna arvatava rahastamisskeemi uurimata

-
03.05.2017
Laadime sisu...

Põhja ringkonnaprokuratuur ei alustanud kriminaalmenetlust Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa ning Tallinna Linnahalli AS-i juhatuse endise liikme Väino Sarneti tegevuse suhtes, kuigi Tallinna Linnahalli nõukogu juhi kohalt tagandatud Meelis Pai süüdistas neid kuriteoteates seaduserikkumistes.  

“Teisipäeval otsustas Põhja ringkonnaprokuratuur Meelis Pai tehtud kuriteokaebuse osas kriminaalmenetlust mitte alustada. Kuriteokaebuse sisuks olid linnahalli ümberprojekteerimiseks tellitud riigihanke nõuete väidetavad rikkumised. Prokuratuur tutvus kaebusega ja asus seisukohale, et antud juhul kriminaalmenetlust ei alustata, sest prokuratuurile esitatud materjalid ei sisalda küllaldaselt andmeid, mis viitaksid kuriteo toimepanemisele,” selgitas prokuratuuri pressiesindaja.

Ta viitas asjaolule, et riigihangete seaduse järgi teostab riigihangete üle järelevalvet rahandusministeerium, mis on antud riigihanke osas viinud läbi kaks järelevalvemenetlust. Neist esimesega tuvastas rahandusministeerium küll hankija poolseid rikkumisi, kuid mitte sellises ulatuses, et oleks pidanud alustama süüteomenetluse. Sama riigihanke osas viis rahandusministeerium läbi ka täiendava järelevalvemenetluse, kuid ka pärast täiendavate toimingute tegemist järelevalvemenetlus lõpetati.

“Kuna kõnealuse riigihanke osas on rahandusministeerium viinud läbi kaks järelevalvemenetlust ega tuvastanud nii ulatuslike rikkumisi, mis oleksid nõudnud süüteomenetluse alustamist, ei ole praegu põhjendatud ka kriminaalmenetluse alustamine,” märkis pressiesindaja.

Prokuratuur rõhutas, et kriminaalmenetlus alustatakse vaid juhul, kui esineb põhjendatud kahtlus kuriteo toimepanemise kohta. Kriminaalmenetlusi ei viida läbi selleks, et välja selgitada, kas mõni tegu on või ei ole kuritegu.

Meelis Pai esitas Aasa ja Sarneti suhtes kuriteoteate aprilli keskel. Pai sõnul alustati tema vastast meediakampaaniat koheselt pärast 14. märtsil toimunud Tallina Linnahalli nõukogu koosolekut, kus nõukogu nõudis  Väino Sarneti ja Allianss Arhitektide OÜ vahel sõlmitud projekteerimise hankelepingu tühistamist. “Nimetatud leping sõlmiti ilma avaliku konkursita ning selle kehtimine oleks tähendanud seaduserikkumise aktsepteerimist ning Tallinna linnale üle kolme miljoni euro suuruse võimaliku kahju tekitamist. Tallinna Linnahalli nõukogu oli ja on alates jaanuarist  korduvalt juhtinud Taavi Aasa ja Väino Sarneti tähelepanu ülalnimetatud kuriteotunnustega käitumisele. Tallinna Linnahalli nõukogu tellitud juriidiline ekspertiis kinnitas kõiki nõukogu kahtlusi,” märkis Pai aprillis.

“Vaatamata asjaolule, et mitmed ajakirjanduslikud väljaanded ja telesaated on igakülgselt teemat käsitlenud ja kahtlustused esile toonud ning rõhutanud, et olemasolevad dokumendid  kinnitavad kõikide väidete õigsust ei ole  õiguskaitse organite poolt järgnenud mingisugust reaktsiooni. Seoses sellega esitasin kuriteoteate Taavi Aasa ja Väino Sarneti vastu Tallinna Linnahall AS-is  toimepandud suuremahulises kuriteo sooritamise katses Põhja ringkonnaprokuratuurile,” märkis Pai aprilli keskel.

BNS/UU