“Räägime asjast II”: valitsusliit hävitab nii praamiühenduse kui ka Lõuna-Eesti haiglad

Hiiumaa praamHiiumaa praam

Järgmise teemana arutlesid Martin ja Mart Helme katastroofilist praamiühendust mandri ja Hiumaa vahel, kus ühel saarel elavad eestlased on oma riigist ära lõigatud, kuid keegi ei tee midagi ja keegi ka ei vastuta.

Martin Helme sõnul oli juba 2015. aastal näha, et tellitud praamid on liiga suured, mille kohta esitati valitsusele  ka järelpärimine, kuid minister Michal rahustas siis, et tulevad nii süvendamised kui kaide pikendamised. Paraku pole midagi tehtud ega tehta ka nüüd, hiidlastel soovitatakse hoopiski lennukiga lennata, kuigi on teada, et kõik mahud nii reisijate kui kaupade osas on liiga suured. Kriisi tekkesse on segatud paljud ministrid, alates Partsist ja Michalist kuni Palo ja Simsonini, kes kõik peaksid vastutama, aga ei kavatsegi seda teha.

Mart Helme tõi välja ka selle, et keskkonnaministeeriumi ei luba kalade kudemise ettekäändel kevadel süvendustöid ette võtta ja taas on tegu IRL-i küünilise väljapressimisega valitsusele mingite järelandmiste saavutamiseks. Martin Helme sõnul pole minister Kadri Simson olukorras küll otseselt süüdi, kuid oleks seda pidanud ette nägema, sest selliseid seisakuid on varemgi olnud. Riik aga on liiga uhke, et Leedolt madala süvisega laevu rentida, pigem ohverdatakse hiidlaste aeg ja kannatus, kuigi kannatab ka kogu valitsuse maine. Samas aga räägivad Ratas ja Simson suure suuga Tallinn-Helsingi tunnelist.

Tallinn kui korruptsioonipesa

Mart Helme võttis teemaks ka Tallinna linnavalitsuse korruptsiooniteema, kus Taavi Aasa alluvad on aastaid varastanud suuri summasid ja elanud luksuslikku elu, Aas istub ise kümnetes nõukogudes, kust saab palka, aga ta ei märka midagi või on hoopis kõiges osaline. “Taavi Aasa selja tagant varastatakse süle ja seljaga, aga ta on kas saamatu või juhm, et seda saab teha,  või on ise ka asjas sees,” rääkis Martin Helme. Mart Helme teadmist mööda ei räägita Tallinna linnavalitsuses sellistel teemadel telefonitsi, vaid kirjutatakse oma ettepanekud paberile, mis pärast kokkulepete jõustumist põletatakse, nii et isegi sõrmejälgi ei jää.

Martin Helme sõnul on linnatransport oma 70 miljoni euroga ja 10 protsendiga eelarvest Tallinnale üks suurimaid eelarveridu. “Seal on miljon kohta, kuhu saab protsente juurde kirjutada ja raha jagub kõigile võimulolijatele,” seletas ta. Mart Helme sõnul on korruptsioon linnavalitsuses võtnud enneolematud mõõtmed ja selles on vastutav ka linnaisasid kaitsev Jüri Ratas, kes riskib väga valusa tagasilöögiga oma erakonnale.

Martin Helme rääkis, et kui EKRE-s tuleb mingi signaal kahtlasest rahakasutusest alt üles, siis uuritakse seda kohe, kuid Tallinna linnavalitsuses ei suuda keegi midagi näha isegi siis, kui korruptandid elavad luksuslikku elu. Mart Helme nentis, et see korruptsiooniteave paraku vene valijaskonnani ei jõua, sest Keskerakond hoiab neid tegelikkuse varjamiseks teadlikult PBK infoväljas, ja ega venelased ongi korruptsiooni suhtes leplikumad.

Saatejuhid tõid eraldi välja ka selle, et ETV+ tellib reklaame veelgi eestivaenulikumalt kanalilt kui on PBK, nimelt Vene riigikanalilt RTR ning seega viiakse Eesti maksumaksjate raha Vene propagandakanalisse, makstes neile Eesti-vastasuse eest. Mart Helme sõnul valitseb ka ETV+ kanalis irooniline eestipõlgus.

Martin Helme juhtis tähelepanu ka sellele, kuidas Keskerakond kritiseeris varem Reformierakonda maaelu väljasuretamise eest, nüüd aga suleb ise haruapteeke ja sünnitusosakondi. “Mis vahe on teie ja RE vahel?” küsis ta.

Väikehaiglate raha krabatakse suurtele

Mart Helme meenutas kõmu tekitanud Heimar Lenki soovi läheneda EKRE-le — see poliitik on valitud just Põlva-, Valga- ja Võrumaalt, ja kuna ta peab nüüd oma valijatele selgitust andma, miks KE valitsus neid hülgab, oli see katse ennast puhtaks pesta, näidates, et tema pole Ratasega nõus.

Martin Helme osutas ka sellele, et nii Ratas kui ka Ossinovski ütlevad, et nad ei saa midagi teha, kuigi Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogus on ka riik osaline, ning seda peetakse ülal maksumaksja rahast. “Kui peaminister ütleb, et ta ei saa ju rusikaga lauale lüüa, siis just nii ta peakski tegema!” lisas ta. “Kui te midagi teha ei suuda, siis astuge tagasi ja las tulevad need, kes suudavad!”

Helme sõnul on tegu teadliku poliitikaga, kus Tartu Ülikooli Kliinikum ostis üles Lõuna-Eesti haiglad, lubades sinna üle kanda oma teenuste kvaliteeti, kuid tegelikult osteti need selleks, et haiglad kinni panna ning miljard eurot tervishoiuraha haigekassalt Tartu ja Tallinna haiglatele pumbata.

Mart Helme naeruvääristas väidet, et Valgas, Põlvas ja Võrus ei saavat tagada sünnitamise kvaliteeti. “Kas auto tagaistmel või kiirabiautos on turvalisem sünnitada?” küsis ta, lisades, et haiglatesse saab vajadusel lihtsamalt kutsuda nii spetsialiste Tartust kui ka tagada sünnituseks vajalike esmaste seadmete olemasolu. Tegelikult näitab ka statistika, et sünnituste puhul on Lõuna-Eesti haiglad samal tasemel suurte haiglatega.

Martin Helme tuletas meelde, kuidas Jüri Ratas tõi arupärimisel välja oma regionaalpoliitika eduna taastatud top-up-toetused, mis on küll vajalikud, aga ei tähenda suurt midagi, kui üldist maaelupoliitikat pole, ning kokku lapatakse juba ka rahvamaju ja koole.

Helmede sõnul pole Keskerakonna ja Reformierakonna poliitikal enam mingit vahet, esimene vaid vormistab teise korda saadetut ja üheskoos ehitatakse üles ametnike riiki. “Ühed leiavad vabanduse, nagu kartellierakonnad, teised aga võimaluse,” ütles Martin Helme, lubades, et EKRE loob võimalused.

Kommentaarid