Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Rahandusminister Martin Helme poliitiline avaldus: tahan paluda vabandust kõigi Eesti ettevõtjate ees

-
04.12.2019
Martin Helme sõnul on Kaja Kallase valitsus asunud jõuliselt takistama rahapesu uurimist.
© Scanpix

Rahandusministrina tunnen endal kohustust hoolitseda selle eest, et Eesti ettevõtlus areneks ja looks täiendavat maksutulu. Peaksime toetama selliste ettevõtjate tegevust, kes loovad töökohti äärealadele, kes panustavad ekspordile, kes tahavad rakendada uusi tehnoloogiaid ja innovaatilisi lahendusi.

Ent nagu näeme viimastel kuudel toimunud süsteemsetest rünnakutest valitsuse ministrite pihta, oleme Eesti elu arendamisega kellelegi valusalt kanna peale astunud. Täna on Postimees avaldanud järjekordse libaloo, nagu ründaks ministrid ja nende nõunikud „ausaid“ ametnikke „ebaausate“ ettevõtjate huvides. See on selge ja ühemõtteline vale.

Vastab tõele, et paljuski just tänu rahandusministri sekkumisele oleme tänaseks jõudnud niikaugele, et valitsuses võeti vastu põhimõtteline otsus lisaradari hankimiseks, mis võimaldaks valmis ehitada osa Ida-Virumaa tuuleparkidest. Kevadest saadik oleme teinud intensiivselt tööd, et välja selgitada, kuidas on tekkinud ebanormaalne olukord, et kogu Eestis on takerdunud kõigi tuuleparkide arendus. Üks ja sama muster kordub nii maal kui merel – arendajad, kes on juba kohalikult omavalitsuselt saanud ehitusloa ning on teinud kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvaid investeeringuid, on pidanud keerukaid ja kulukaid kohtuvaidlusi Eesti Vabariigi erinevate institutsioonidega, kes üksteise võidu otsivad uusi ettekäändeid tuuleparkide ehitusi peatada.

Eriti kummaline on kogu selles protsessis kaitseministeeriumi tegevus, kes on asunud jagama suuniseid teistele ministeeriumitele ja valitsusasutusele ning võtnud üle isegi nende esindamise kohtutes, kuid samas keeldub osalemast rahandusministri korraldatud kohtumistel, kus püütakse otsida olukorrale lahendusi.

Miks peab rahandusminister tegelema tuuleparkidega? Lühike vastus oleks, et kuna arendajad on Eesti riiki ähvardanud sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuvate kahjunõuetega, siis on hädavajalik otsida lahendusi, et neid kahjunõudeid ära hoida või vähendada. Tuuleenergia puhul tuleb aga kindlasti meenutada ka taastuvenergia suurendamise eesmärke, energiajulgeolekut, regionaalpoliitilisi ning sotsiaalseid aspekte, samuti üldisest majanduskeskkonnast tingitud maksulaekumisi. Ida-Virumaale rajatavad tuulepargid loovad piirkonnas uusi töökohti ning annavad võimalusi pakkuda väärikat tööd nendele, kes kaotavad rakenduse põlevkivienergeetikas. Ukraina kogemuste pinnalt julgen väita, et tuhat töötut kaevurit või energeetikut Ida-Virumaal on julgeolukoht, mille vastu ei aita ükskõik kui võimas radar.

Tuulepargid on paraku vaid jäämäe veepealne osa. Oma lühikese ametisoleku aja jooksul olen kohtunud paljude murelike ettevõtjatega, kes on Eesti riigis pettunud ning kaaluvad tõsiselt Eestis ettevõtluse lõpetamist või ongi juba seda teinud. Jutt ei ole mitte ainult hävitavate tagajärgedega aktsiisitõusudest, mis jääb pigem poliitikute südametunnistusele, vaid aina enam ja enam saan ma kaebusi selle kohta, kuidas eluvõõrad ja kiuslikud ametnikud loobivad ettevõtjale igal sammul kaikaid kodarasse.

Mulle tuli üllatuseks, kui laialt on Eesti tippametnike hulgas levinud vaenulik suhtumine ettevõtjatesse, kes ju tegelikult maksavad ametnikule palka. Mul on olnud raske veenda ametnikke, et nad ei näeks ettevõtjas vaenlast, vaid sooviksid teha koostööd. Olen mitmel koosolekul olnud tunnistajaks, kuidas ametnikud on välja naernud ettepanekud asuda ettevõtjatega läbirääkimistesse ja otsida probleemi lahendamiseks kompromisse. Leian, et ka järelevalveametnik peab püüdma lahendada vaidlusi läbirääkimiste teel, mitte tahtma ettevõtjat kiusata ja karistada.

Kinnitan, et mina ega minu nõunikud ei ole ühelegi asutuse juhile jaganud käske või keelde mõne konkreetse isiku huvidest lähtuvalt. Küll olen pidanud jõuetult käsi laiutama, kui pean lugema järjekordset kaebekirja ettevõtjalt, kus tuuakse välja ametnike omavoli, kuid mina ei saa vastuseks kirjutada muud, kui et seadusest tulenevalt ei ole mul õigust sekkuda järelevalvetegevusse – kui ei meeldi, minge kohtusse! Paraku ei looda ettevõtjad enam ka kohtusüsteemile, sest nad tunnetavad, et kohtunik usaldab vaidluses ametnikku rohkem kui ettevõtjat.

Tahan paluda vabandust kõigi tublide Eesti maksumaksjate ees, kes on pidanud kannatama ametnike omavoli all ning luban anda endast parima, et see olukord muutuks.

Martin Helme
rahandusminister