Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Rakvere linnapea vastas EKRE arupärimisele punamonumentide teisaldamise asjus: võib minna seitse aastat

16.06.2022
Punamonument Rakveres

Rakvere linnapea Triin Varek (Keskerakond) vastas eile linnavolikogu EKRE saadikute Aarne Mäe, Anti Poolametsa ja Eino Vaheri esitatud arupärimisele punamonumendi teisaldamise asjus Rakvere kesklinnast.

Jutt on Alar Kotli kavandi järgi loodud silmatorkavast obeliskist Kastani puiestee ääres kerkiva riigigümnaasiumi ja Vabadussõja ausamba vahetus naabruses, mille alla on erinevatel aegadel maetud ka inimesi.

Triin Varek ütles, et linnavalitsus on ühishaudadega seonduvalt teinud mitu järelepärimist ja saatnud kirju erinevatesse instantsidesse, kuid asjaajamine on aega võtnud, sest mõnelt poolt pole veel ka vastuseid tulnud.

Ümbermatmise ja samba saatuse otsustamiseks on alustatud konsultatsioone kaitseministeeriumiga, muinsuskaitseametiga, ajaloomuuseumiga ning sõjamuuseumi sõjahaudade ja sihttoetuste nõuniku Peep Reisseriga.

Põhiküsimus on selles, kuhu monument viia ja kuhu säilmed ümber matta, lisaks on vahja selgust, kes selle kõige eest maksab, kas riik või omavalitsus.

„Esitasime ametliku taotluse 10. juunil, aga esialgne info oli, et ministeerium püüab kujundada ühtset seisukohta kogu Eesti suhtes,“ kõneles Triin Varek.

Linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami (Isamaa) tõi näiteks Läti, kus see probleem on lahendatud riiklikul tasemel, kus seim võttis vastava otsuse vastu ja monumentide lammutamine juba käib.

Kummati märkis Varek, et esialgse info kohaselt võib kõikide sõjahaudade ümbermatmine võtta aega viis kuni seitse aastat ning see kujuneb ilmselt väga kulukaks. Väidetavalt on sinna maetud poolesaja inimese säilmed.

Volikogus läks aruteluks, kas piisab vaid monumendi teisaldamisest ja märkida plats tagasihoidlikuma hauatähisega või matta ka kõik säilmed ümber. Lisaks pakuti, et monumendi ümber võiks istutada kõrghaljastuse, et see obelisk silma ei torkaks, samuti märgiti, et on algatatud raha kogumine selleks, et panna sinna mälestustahvel või monument neile koolipoistele, kes omal ajal püüdsid punamonumenti lammutada ja selle tõttu repressioonide ohvriks langesid.

Kui küsiti volikogu liikmete isiklikku seisukohta selles küsimuses, jäi enamik volinikke vait ja hakkas piinlikult kinganinasid põrnitsema.

Rakvere linnavolikogu 21-liikmelises koosseisus on võimul Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon, EKRE-l on volikogus neli kohta.

EKRE esitatud arupärimine oli järgmine:

Venemaa verine agressioon Ukrainas, samuti 9. mai tähistamine meile vaenuliku režiimi võidupühana on tõstatanud diskussiooni punamonumentide sobivuse üle avalikus ruumis.

Siit küsimused:

1. Mitu okupatsiooni ülistavat ja/või agressiooni õigustava sümboolikaga monumenti on Rakveres?

2. Kas Rakvere linnavalitsus kavatseb nendega momentumit kasutades midagi ette võtta? . Kui jah, siis mida? Kui ei, siis miks?

3. Kas Rakvere linnavalitsuse seisukohalt on Rakvere „punamonumendi“ asukoht sobilik – Kastani tänavas, kesklinnas, Vabaduse platsi naabruses valmiva ühisgümnaasiumi ees?

4. Nii Rakvere linnapea kui ka Rakvere linnavolikogu esimees on öelnud, et see sammas asub kaitsevööndis ning on kahekordse kaitse all. Tegelikult lükkab muinsuskaitseamet ümber väärinfo, justkui oleks avalikes kohtades asuvad punamonumendid mälestistena kaitse all. Ameti peadirektori kohusetäitja Linda Lainvoo rõhutas Postimehele, et Eestis on ajaloomälestistena kaitse all sõjahauad, aga mitte nende juures olevad monumendid. Nõnda võib monumendi võimalikust ümbematmisest sõltumata teisaldada.

„Sõjahaua ümbermatmise ja matmiskohta tähistava hauatähise ümberpaigaldamise küsimuses peab kohalik omavalitsus kujundama oma seisukoha,“ selgitas Lainvoo.

Kas Rakvere linnavalitsus on kujundanud Rakvere kesklinnas asuva „punamonumendi“ suhtes seisukoha? Milline see seisukoht on? Kui ei ole, siis kas on kavatsus mingi seisukoht kujundada?

5. Lainvoo kinnitas ka, et sõjahauale ebasobiva asukoha kindlaks tegemiseks ja sõjahaua ümbermatmiseks saab kohalik omavalitsus pöörduda vastava taotlusega kaitseministeeriumi poole.

Kas Rakvere linnavalitsus on vastava taotlusega pöördunud kaitseministeeriumi poole või kavatseb seda teha? Kui ei, siis miks?

6. Kui linna- või vallavalitsus leiab, et sõjahaud asub selleks sobimatus kohas, siis tuleb pöörduda sõjahaudade komisjoni poole, et komisjon hindaks haua asukoha sobivust või mittesobivust.

Kas Rakvere linnavalitsus on pöördunud sõjahaudade komisjoni poole seoses kõnesoleva monumendiga. Kui ei, siis kas te kavatsete seda teha? Kui ei, siis miks?