Riigi Infosüsteemide Ameti peadirektor: reaalne turvarisk on olemas

Taimar Peterkop, RIATaimar Peterkop, RIA

“Eesti ekspertide praeguse hinnangu kohaselt on turvarisk olemas ja me jätkame teadlaste väidete kontrollimist,” ütles RIA peadirektor Taimar Peterkop. “Oleme juba välja töötanud esmased lahendused riskide maandamiseks ja teeme kõik selleks, et ID-kaardi turvalisus oleks jätkuvalt tagatud,” lisas ta.

“Praeguse info kohaselt ei ole antud turvarisk realiseerunud ja mitte kellegi digitaalset identiteeti ei ole selle abil kuritarvitatud,” ütles Peterkop. “Kõik ID-kaardiga tehtud toimingud kehtivad ja astume rea samme, et seda turvariski ei oleks võimalik Eesti ID-kaardi ründamiseks kasutada ka tulevikus. Sulgesime ID-kaardi avalike võtmete andmebaasi, kuna ilma avalikku võtit teadmata ei ole võimalik antud turvariski kaardi ründamiseks kasutada,” märkis RIA juht.

Kommentaarid