Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Sotsialist Ossinovski eestvedamisel võidakse rõdudel ja akendel suitsetamine keelustada

-
26.05.2016
Suits

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tutvustas neljapäevasel kabinetiistungil ettepanekuid tubakaseaduse edasiseks muutmiseks, muuhulgas oli arutelu all kortermajade rõdudel ja akendel suitsetamise keelamine ning tubakatoodete riigisisese kaugmüügi keelamine.

Valitsus arutas neljapäeval vajalikke tubakaseaduse muudatusi, millest enamik on eelmistest tubakadirektiivi üle võtmiseks koostatud eelnõudest välja jäänud sätted või nende menetluse käigus esitatud ettepanekud, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Üks ettepanekutest, mida valitsuskabinet arutas, on kortermajade rõdudel ja akendel suitsetamise keeld. Säärase asjakorralduse pani ette Tervise Arengu Instituut (TAI). “Ettepanek on ühelt poolt hea, sest selles osas on laekunud kodanikelt nii Tervise Arengu Instituudile, terviseametile kui ka sotsiaalministeeriumile abipalveid ja kaebusi,” märgib sotsiaalministeerium memorandumis.

Hetkel kehtiv tubakaseadus ei kaitse mittesuitsetajate õigust tervisele, kui ühistus on häälteenamus suitsetajate käes, ning rõdudel ja akendel suitsetamine tähendab, et suits levib ventilatsioonavade ja akende kaudu ka mittesuitsetajateni. “Mittesuitsetava elanikkonna kaitseks oleks seetõttu vajalik tänasest parem kaitsev regulatsioon, sest probleem on reaalne ja murekohaks ning häirivaks teguriks paljudele inimestele,” märkis ministeerium.

Teiselt poolt on see ettepanek aga ministeeriumi hinnangul problemaatiline, sest puudub mõjuanalüüs ja seetõttu ka põhjendatud alus, et probleemi seaduse tasandil lahendamine on kõige efektiivsem variant. “Alternatiivne võimalus oleks akendel ja rõdudel suitsetamist reguleerida korteriühistute sisekorraeeskirjades,” tutvustas Ossinovski neljapäeval ministeeriumi seisukohta.

Samuti on arutuse all e-sigareti tarvitamise keelamine sarnaselt suitsetamise keelule kaupluse müügisaalis, korterelamu koridoris, trepikojas ning korterelamu muus üldkasutatavas ruumis. TAI on märkinud, et küsimus on sotsiaalses mõjus. “E-sigareti kasutamine avalikes ruumides, kus tavasigaretti ei tohi kasutada, taastab suitsetamise nähtavust läbi suitsetamisele ainuomase käeliigutuse ning taastab suitsetamise sotsiaalset aktsepteeritavust,” on TAI märkinud.

Samuti on TAI märkinud, et järelvalve on keerukas, kuna kaugelt ei ole võimalik aru saada, kas tegemist on tavasigareti suitsetamisega või e-sigareti suitsetamisega. Samuti on TAI sõnul läbi uurimata e-sigareti aurude tervisemõju nii suitsetajale kui tema ümber olevatele inimestele. Ka selles küsimuses sotsiaalministeeriumil kindlat seisukohta praegu ei ole ning ettepanek valitusele on kujundada selles küsimuses seisukoht.

Kindlasti soovib sotsiaalministeerium aga keelustada tubakatoodete riigisisene kaugmüük. “Kui riigisisest kaugmüüki mitte keelustada, siis tubakatoodete ning nendega seonduvate toodete kättesaadavus ei väheneks, piiriülese kaugmüügi keeld ei oleks piisavalt efektiivne,” tutvustab Ossinovski ministeeriumi seisukohta.

Keeld seisneb tubakatoodete ja seonduvate toodete riigisisese e-kaubanduse, telefonimüügi, kataloogimüügi ja muude sarnaste müügiviiside keelustamises. Samuti ei oleks tarbijal enam võimalik endale neid tooteid otse koju või postkontorisse interneti või muu sidevahendi abil tellida, mis tähendab, et tarbijal tuleb ostusoovi korral neile ise järgi minna, mis omakorda vähendab nende toodete kättesaadavust, seisab memorandumis.

Samuti soovib Ossinovski laiendada vastutust täisealise isiku poolt alaealise mõjutamise eest tubakatooteid tarbima, tarbimist suurendama või tarbimisest mitte loobuma kja tubakatootega seonduvale tootele; see kategooria hõlmab muuhulgas ka e-sigarette. Samuti soovib Ossinovski muuta tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete müügil dokumendi küsimise kohustuslikuks, kui tegu ei ole ilmselgelt täisealise isikuga.

Ossinovski soovib samuti laiendada tubakatoodete müügiedenduse ehk kauplustes toodete atraktiivsemaks muutmise ja reklaamimise keelu tubakatoodetelt ka tubakatoodetega seonduvatele toodetele, mis hõlmab ka e-sigarette. Neile peaks ministri hinnangul laienema ka müügiedenduskeelu rikkumisega kaasnev vastutus.

BNS

Foto: Reuters