Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Siseminister Mart Helme võtab uimastitarvitamise ennetamise ja vähendamise teravdatud tähelepanu alla

-
29.08.2019
Siseminister Mart Helme.
© Scanpix

Siseminister Mart Helme kutsub sügisel kokku uimastiennetuse valitsuskomisjoni kohtumise, et vaadata üle lähiaastate tegevused ja arenguvajadused uimastite kättesaadavuse vähendamiseks ja seda eelkõige noorte seas.

Hiljutine rahvusvaheline kooliõpilaste tervisekäitumise uuring näitab, et Eesti koolinoorte seas on uimastite tarbimine varasemaga võrreldes vähenenud. Samas on tekkinud Eestis kauplejad, kes suveniiritoodete nime all müüvad erinevaid kanepitooteid.

Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel mais 2019 valminud kooliõpilaste tervisekäitumise uuring toob välja, et Eesti koolinoorte seas on näiteks kanepi proovimine vähenenud. Viimase uuringu järgi on kuni 15-aastastest noortest kanepit proovinud 17% vastanutest. Vaid neli aastat tagasi oli see näitaja 24%.

Uuringust näha olev kanepitarbimise vähenemine on väga positiivne ilming, kuid olukord, kus kanepiga seotud tooteid on võimalik lihtsalt soetada, võib saavutatud positiivse trendi ära rikkuda.

„Noored, kelle nimel pingutame ja kes on kõige haavatavam grupp, satuvad kergesti kättesaadavast ja n-ö süütuna näivast kanepist ning sellelaadsetest toodetest kõige lihtsamini sõltuvusse. Et seda vältida, on vajalik välja töötada tegevusplaan. Selle eesmärgi nimel kutsun sügisel kokku uimastiennetuse valitsuskomisjoni, kus me vaatame üle ekspertide ettepanekud ning otsustame, kuidas täpsemalt edasi minna,“ ütleb siseminister Mart Helme.

Uuringud ja eksperdid kinnitavad, et kanepi tarbimine jätab organismi jäädava jälje ning eriti rängalt võib see mõjuda noortele inimestele, pärssides näiteks nende aju oluliste funktsioonide arengut.

Seetõttu on valitsuskomisjon ja selle juures tegutseva sotsiaal-, rahvatervise-, korrakaitse- ja kriminaalvaldkonna ekspertidest koosnev töörühm käsitlenud uimastitevastast võitlust rahvatervise osana. „See tähendab, et kui politsei ülesandeks on kogukonnas avalikku korda hoida ja teha järelevalvet näiteks narkojoobes juhtide tabamiseks, siis samas pakutakse uimastitarvitajatele neid abistavaid nõustamis- ja raviteenused,“ räägib Helme.

Tema sõnul on oluline just see, et politsei suunab neid teenuseid saama õigusrikkujad, kellel on uimastitega probleeme. „Seda tüüpi koostöö vähendab samaaegselt korduvkuritegevust ja uimastisõltuvusi ning vajab laiemat kasutuselevõttu,“ lisab minister.

Järjest rohkem pannakse rõhku ennetustööle. Viimaste aastate jooksul on organiseeritud nii noorsootöötajate, noorsoopolitseinike, õpetajate kui ka lapsevanemate koolitamiseks mitmeid uusi võimalusi. Noortega kokkupuutuvad politseiametnikud on nüüdseks kõik läbinud täiendava ennetusalase väljaõppe, mis aitab neil olla paremini toeks oma kogukonnas ennetustegevuste kavandamisel.

Samaaegselt on käivitatud mitu tõenduspõhist ennetusprogrammi nagu VEPA-mäng ja SPIN-programm. „Nende tegevuste mõju on tänaseks ka hinnatud ja tulemused näitavad selget vajadust nendega jätkata.“ ütles Helme.

„Üheks eesmärgiks on jõuda olukorda, kus Eesti ei ole enam maailmas tuntud uimastisurmade kõrge arvu, vaid selle poolest, et oleme näiteks igasse kooli ja kogukonda viinud tõenduspõhised ennetusprogrammid,“ lisas siseminister.

2012. aastal loodud uimastiennetuse valitsuskomisjoni kuuluvad sise-, sotsiaal-, justiits- ning haridus- ja teadusminister, erinevate noorte ja haridusega tegelevate erialaliitude esindajad, kohalike omavalitsuste esindajad ja uimastiennetusega seotud riigiametite juhid.

Riigiasutustest kuuluvad valitsuskomisjoni tervise arengu instituudi, politsei- ja piirivalveameti, maksu- ja tolliameti, prokuratuuri, ravimiameti, sotsiaalkindlustusameti ning sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad. Uimastiennetuse valitsuskomisjoni arutelu fookuses ei ole meditsiinilisel eesmärgil kasutatav kanep, sest sel eesmärgil kanepi kasutamine on juba varasemalt reguleeritud.