Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Sotsiaalministeeriumi soolise võrdsuse võitlus kulgeb üle kivide ja kändude ehk kantseliidi keeles

-
01.07.2021
Minister Riisalost on saanud järjekordne kobarkäkimeister. Pilt on illustratiivne..
© Uued Uudised

Sellest, et praegune ülepolitiseeritud ja -ideologiseeritud võitlus soolise võrdsuse eest on üks sovjetlik absurdikampaania, annab märku ka sotsiaalministeeriumi kodulehel olev info selle kohta, et sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb “Pariisi kõrgetasemelisel soolise võrdõiguslikkuse üritusel Generation Equality Forum, kus Eesti annab lubaduse veelgi jõulisemalt tegutseda selle nimel, et suureneks naiste osakaal loodusteaduste, tehnoloogia, sealhulgas IKT, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas, seda nii hariduses kui tööturul.”

Nimelt edastab sotsiaalministeerium üdini kantseliitliku pressiteate, mis on täis grammatilisi vigu – vigane reklaam aga on teadupärast antireklaam (kirjapilt muutmata).

“Eesti liitus tegevuskoalitsiooniga „Tehnoloogia ja innovatsioon soolise võrdsuse heaks“, mille eesmärkide saavutamiseks anname lubaduse aidata vähendada soopõhist digilõhet ja suurendada naiste ja tüdrukute digikaasatust, tugevdada naised, rahu ja julgeolek valdkonnas tegutsedes küberturvalisuse ja soolisuse seoseid ning jõustada arengukoostöö ja humanitaarabi tegevuste kaudu naisi ja tüdrukuid IKT abil. Eesti lubab tegutseda ka selle nimel, et pöörataks tähelepanu vajadusele vältida seksismi ja soostereotüüpide põlistamist tehisintellekti süsteemide kaudu ja suurendada soolist tasakaalu tehisintellekti puudutavas poliitikakujundamises, otsuste langetamisel, samuti teadus- ja arendustegevuses. /…/

Lisaks on Eesti Generation Equality algatuse raames liitunud rakkerühmaga, mis keskendub ÜRO Julgeoleku Nõukogu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ eesmärkide ning naiste ja tüdrukute õiguste kaitset ja soolise võrdõiguslikkuse edendamist toetava humanitaarkoostöö edendamisele. Vastavad tegutsemislubadused annab foorumi raames Eesti nimel välisminister Eva-Maria Liimets.

Teised temaatilised tegevuskoalitsioonid keskenduvad teemadele nagu soopõhine vägivald, majanduslik õiglus ja õigused, kehaline autonoomia ning seksuaal- ja reproduktiivtervis ja -õigused, feministlik lähenemine kliimaõiglusele ning feministlikud liikumised ja eestvedamine.”

Kas keegi saab aru, mida naised Riisalo abiga lõpuks saavutavad? “…tugevdada naised, rahu ja julgeolek valdkonnas tegutsedes küberturvalisuse ja soolisuse seoseid ning jõustada arengukoostöö ja humanitaarabi tegevuste kaudu naisi ja tüdrukuid IKT abil…”? Pluss veel “kehaline anatoomia” ja “reproduktiivtervis” koos feministliku kliimaõiglusega? Ja erilisi jõledusi kardetakse tehisintellektilt: “…vältida seksismi ja soostereotüüpide põlistamist tehisintellekti süsteemide kaudu.”

Ürituse raames annavad riigid ja lai ring erinevaid teisi osalisi, sealhulgas erasektori ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, lubadusi konkreetsete sammude astumiseks järgmise viie aasta jooksul, et maailm liiguks senisest jõudsamalt edasi soolise võrdsuse suunas.

Just nimelt, annavad lubadusi, sest “Muuhulgas tähistatakse üritusega eelmisel aastal aset leidnud veerandsajandi möödumist neljandast üleilmsest naiste maailmakonverentsist Pekingis, kus kiideti heaks seni jätkuvalt ambitsioonikaim ja endiselt päevakajaline deklaratsioon ning tegevuskava naiste õiguste parandamiseks ja soolise võrdsuse saavutamiseks maailmas.”

Veerandsada aastat on möödas ja mida on naisõiguslus reaalselt saavutanud, peale räuskavate pöetudpeade arvu suurenemise tänavatel? Teate, sõdivas Kongo DV-s toimuvad naiste massivägistamised…