Streigi murdmiseks piisab pirukast, peaasi, et korraks midagi kõhtu saab?

Pirukas kui streigimurdja

Rakvere Lihakombinaat ei pidanud väga palju vaeva nägema, et streiki osaliselt murda, mitmed näljapalgal olevad töötajad loobusid piltlikult öeldes piruka nimel streigist.

Rakvere Lihakombinaadis toimuv on kurb näide sellest, kuidas välismaine suurkorporatsioon Eesti inimeste seljast viimase riisub. Juhtkonna suhtumise ilmekas näide ongi seesama kuulutus: kui ei osalenud streigis, siis võtke vastu streimurdja tasu, üks pirukas! Huvitav oleks teada, kas ja kui palju seda autasu ka kasutati.

Toimetusele ei ole teada, kui palju saavad HKScan korporatsiooni töötajad palka Soomes. Põhjanaabritel on tugevad ametiühingud, mis sõlmivad tööandjate ja töötajate vahel palgakokkuleppeid, kus määratakse ära erineva taseme miinimumtunnitasud ning lisatasud üleajatöö, öötundide jms eest.

Nii on näiteks ühe sama sektori ettevõtte kollektiivlepingu järgi perioodiks 01.02.2017–31.01.2021 kokku lepitud, et madalama palgaastmega töötaja miinimumtunnipalk algab 10,57 eurost, millele lisanduvad sõltuvalt asjaoludest erinevad lisatasud.

Kogu töökonflikti alguses, mullu oktoobris, ütles üks Delfi Ärilehega rääkinud Rakvere Lihakombinaadi töötaja: „Meie töö on raske ja jälk, sa töötad terve päeva vere sees ja mis palga eest? Osad saavad 450 eurot, osad 600 ja paremad 800 eurot kuus.”

Kommentaarid