Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Tarmo Kulmari 65. sünnipäevaks anti välja pühendusteos

04.12.2015
Tarmo Kulmar

Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja orientalistikakeskuse ühistööna ilmus TÜ kirjastuse väljaandel trükist võrdleva usuteaduse professori Tarmo Kulmari 65. sünnipäevale pühendatud teos „When Gods Spoke: Researches and Reflections on Religious Phenomena and Artefacts. Studia in Honorem Tarmo Kulmar“. Pühendusteost esitletakse homme, 4. detsembril professor Kulmari austamisõhtul korporatsioonis Sakala.

Orientalistikakeskuse poolt väljaantava teadustööde seeria Studia Orientalia Tartuensia, Series Nova 6 köitena ilmunud 435-leheküljelise kogumiku toimetajad on Tartu Ülikooli võrdleva usundiloo vanemteadur Peeter Espak, Tartu ülikooli sinoloogia vanemteadur Märt Läänemets ja Tartu Ülikooli orientalistika vanemteadur Vladimir Sazonov.

Köide sisaldab 23 artiklit Tarmo Kulmari õpilastelt ja kolleegidelt, Tartu ülikooli usuteaduskonna dekaani Riho Altnurme eessõna, Peeter Espaki pühendusartiklit ning Tarmo Kulmari teadustööde täielikku bibliograafiat.

Riho Altnurme tõdeb eessõnas, et Tarmo Kulmari mitmekülgsed õpingud ülikoolis – ajalugu ja arheoloogia, psühholoogia, eesti filoloogia ja teoloogia – on andnud talle oskuste näha maailma eri perspektiividest. 1991. aastast, mil Tartu ülikooli juures taasavati usuteaduskond, on Tarmo Kulmar olnud aktiivne nii akadeemilises töös kui ka teaduskonna arendamisel ja koostöökontaktide loomisel välisülikoolidega. Vähemtähtis ei ole ka tema ühiskondlik panus.

Kulmar on mitmekülgne humanitaarteaduste õppejõud ja mõjukas valdkonna edendaja. Tema lühiettekanded ülikooli lahtiste uste päeval on paljudele potentsiaalsetele tudengitele inspiratsiooniks erialavaliku tegemisel. Tema loengukursused on atraktiivsed üliõpilastele üle kogu ülikooli. Kulmar on inspireeriv ja edukas ka uue põlvkonna teadlaste harimisel – tema juhendamisel on tänaseks kaitstud kaheksa doktoriväitekirja.

Pühendusteose esitlus toimub homme, 4. detsembril professor Kulmari austamisõhtul Tartus korporatsioonis Sakala algusega kell 19.