Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Toetus erakorraliste valimiste läbiviimiseks on veelgi kasvanud: neid soovib 55% küsitletutest

13.11.2023
See on üks praeguse aja peamistest nõuetest.
© UU

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest ja Norstati poolt läbi viidud selgub, et üha rohkem inimesi peab vajalikuks erakorraliste valimiste läbiviimist, sest suurte pettuste abiga võimule saanud koalitsioon on oma mandaadi igati ära nullinud.

Vastajatelt küsiti: “Kas Teie arvates tuleks Eestis korraldada erakorralised valimised?” 55% vastas “Pigem jah” või “Jah”, 38% vastas “Ei” või “Pigem ei”, ning 7% “Ei oska öelda”. Erakorraliste valimiste korraldamist toetaks opositsioonierakondade toetajad ning ei toetaks koalitsioonierakondade toetajad.

Sama küsimus esitati vastajatele ka 11. oktoobril läbi viidud küsitluses ning siis arvas 51% vastajatest, et Eestis tuleks korraldada erakorralised valimised.

Kõige rohkem pooldavad erakorralisi valimisi EKRE toetajad: “Jah” ja “Pigem jah! vastas kokku, 92,5%, Keskerakonna toetajatest 88%, Isamaa toetajatest 70,4%, SDE puhul 25,6%, Eesti 200-l 23,4% ning Reformierakonna toetajatest vastas “Pigem ei” 1,3%.

Lisaks küsiti: “Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?” 25% vastas “Ei” või “Pigem ei”, 68% “Pigem jah” või “Jah” ning 7% vastas “Ei oska öelda”. Erakondliku eelistuse järgi on Reformierakonna ja Eesti 200 toetajate seas enamuses vastajad, kelle arvates peaminister ei peaks tagasi astuma. Sotsiaaldemokraatide ning opositsioonierakondade toetajate seas enamus vastajaid toetab peaministri tagasiastumist.

Antud küsimust on küsitud alates augusti lõpust kokku viiel korral ning peaministri tagasiastumist toetavate inimeste osakaal on püsinud selle aja jooksul suhteliselt stabiilne.

Viimasena paluti vastajatel öelda, millist valitsuskoalitsiooni nad eelistasid. Valik oli võimalik teha praeguse Riigikogu kohtade jaotuse järgi kõige tõenäolisemate koalitsioonide järgi ehk pakuti välja koalitsioonid, kellel oleks rohkem kui 51 kohta. Vastajate eelistus koalitsioonide vahel jagunes järgmiselt

EKRE-Keskerakond-E200-Isamaa: 21%
Reformierakond-E200-Sotsiaaldemokraadid: 18%
Reformierakond-Sotsiaaldemokraadid-Isamaa: 15%
EKRE-Keskerakond-E200-Sotsiaaldemokraadid: 10%
Reformierakond-E200-Isamaa: 8%
Reformierakond-EKRE: 3%
Ei oska öelda 27%

Kõige tähelepanuväärsem antud küsimuse puhul on see, et populaarseim koalitsioonivariant on ainus, kus ei ole Reformierakonda. See on kõige populaarsem koalitsioonivariant opositsioonierakondade toetajate seas, samal ajal koalitsioonierakondade toetajad eelistavad enim praegust valitsusliitu.