Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Vandeadvokaat Aivar Pilv: Nursipalu laiendus riivab tugevalt isikute õigusi

09.01.2023
Eesti riik peab jälgima, et tähtsate otsuste tegemisel oma rahvast üle ei sõidetaks. Pilt on illustratiivne.
© Uued Uudised

Nursipalu harjutuvälja hoogsa laienemise vastu võitlevate kinnistuomanike ja mittetulundusühingutega Meie Nursipalu ja Nursi Tegusad kohtunud vandeadvokaat Aivar Pilv tõdes, et teema riivab väga tugevalt inimeste õigusi ja elukeskkonda.

Arutluse all oli eelkõige see, mismoodi peaks kohalik kogukond oma õiguste ja huvide kaitseks tegutsema olukorras, kus kaitseministeerium plaanib Nursipalu militaarse harjutusväljaku laiendamist.

Vandeadvokaat Aivar Pilv selgitas haldusmenetlusega seonduvaid küsimusi ja toiminguid ning võimalusi kohaliku kogukonna õiguste kaitsmiseks. Pilv möönis, et plaanitav harjutusväljak on Eesti õiguse ajaloos pretsedent ja väga intensiivselt isikute õigusi ja elukeskkonda riivav. “Ei tea ühtegi sellist analoogset juhtumit, kus riigikaitselisi huvisid, elukeskkonna olulist muutust ja rahvatervist oleks varem pidanud selliselt kaaluma,” ütles Pilv.

Lisaks elukeskkonnale ja rahvatervisele olid kohtumisel jutuks keskkonnakaitse ja muinsuskaitse kui avaliku huvi objektid, aga ka fakt, et Nursipalu harjutusvälja laienemine oleks vastuolus Võru maakonna arengukavaga. Vandeadvokaat selgitas ka kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse regulatsiooni põhimõtteid, millest riik lähtub ning millega omanikud peavad arvestama. Samuti selgitas Pilv kohtupraktikat kinnisasja avalikes huvides omandamise asjades ning selle raames tõusetunud küsimusi ja küsitavusi omanike õiguste kaitsel.

“Kohus on alati kõige viimane ja kõige keerulisem instants oma õiguste kaitseks, aga selleks peab valmis olema, kui olukord seda nõuab,” sõnas Pilv kohtumisel. “Paratamatult tundub, et antud situatsioonis teist võimalust ei ole. Kohus saaks kontrollida, kas haldusorgan on kõiki asjaolusid välja selgitanud, kõike kaalunud, on põhjendatult ja motiveeritult tegutsenud oma otsustuste kujundamisel.”

Vandeadvokaat rõhutas, et kindlasti on vaja eelnevas menetluses kõigil huvigruppidel ja isikutel, kelle õigusi ja huve kõnesolev projekt puudutab ja riivab, aktiivselt esitada oma seisukohti, ettepanekuid ja vastuväiteid, et haldusorgan oleks nendest teadlik ning arvestaks läbiviidavas menetluses.

Seekordne kohtumine oli mõeldud eelkõige Nursipalu harjutusväljakuga seotud õiguslike teemade kaardistamiseks. Aivar Pilv oli valmis kohaliku kogukonna ja inimestega kohtuma hea tahte avaldusena, mitte tasulise tööna. Aga ta soovitas kõigil maaomanikel, keda Nursipalu laienemine puudutab, leida endale lepinguline esindaja.

Pilv soovitas ka kõigil Nursipaluga seotud kohalikel omavalitsustel ehk Rõuge, Antsla ja Võru vallal ning Võru linnal osaleda Nursipalu plaanidega seotud haldusmenetlustes võimalikult aktiivselt: esitada kiirelt teabepäringuid ja vajadusel ka kaebeid kaitseministeeriumisse ning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusesse.

Kõik 217 maaomanikku ja 21 hoonestatud kinnistute omanikku on huvi korral oodatud võtma ühendust LEADELL Pilv Advokaadibürooga. (BNS)