Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Varro Vooglaid nõuab peaminister Kaja Kallaselt laimamise lõpetamist ja avaliku vabanduse esitamist

-
21.02.2022
Varro Vooglaid meeleavaldusel
© Uued Uudised

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhataja Varro Vooglaid pöördus täna peaminister Kaja Kallase (Reformierakond) poole, nõudes 17. veebruaril peaministri ametlikul Facebooki lehel avaldatud laimavaid valeväiteid sisaldava postituse kustutamist ja laimamise eest avaliku vabanduse esitamist.

Vooglaiu sõnul sisaldab peaminister Kallase postitus kolme faktiliselt otseselt vale ja seega laimavat väidet. Esiteks on Vooglaiu sõnul vale väide, nagu oleks tema või tema juhitud SAPTK poolt Toompeal korraldatud meeleavaldustel rünnatud politseid. Teiseks on tema sõnul vale väide, nagu oleks 23. oktoobril 2021 Vabaduse väljakul korraldatud koroonapiirangute vastasel meeleavaldusel rünnatud Eesti arste, teadlasi ja meditsiinitöötajaid. Kolmandaks on Vooglaiu sõnul vale väide, nagu oleks tema näol tegu isikuga, kes ründab Eesti iseseisvust.
„Kõik Teie poolt esitatud valeväited on nii eraldi võetuna kui ka kogumis raskelt laimavad ja seeläbi minu head nime kahjustavad. Sellisena on tegu nii võlaõigusseaduses kui ka riigivastutuse seaduses sätestatud põhimõtete jämeda rikkumisega. Eelnevat silmas pidades nõuan Teilt kui peaministrilt, et eemaldaksite viivitamatult kõnealuse postituse oma ametlikult Facebooki lehelt ja avaldaksite seal samas valeväidete esitamise eest avaliku vabanduse,“ kirjutas Vooglaid ja lisas, et kui tema nõuet ei ole täidetud Eesti Vabariigi aastapäevaks ehk 24. veebruariks 2022, pöördub ta oma õiguste kaitseks kohtu poole.
Peaminister Kaja Kallase kõnealuse postituse leiab tema kui Eesti Vabariigi peaministri ametlikult Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/kallaskaja/posts/358839806063609
Võlaõigusseaduse paragrahv 1046 lõike 1 kohaselt on isiku au teotamine, muu hulgas ebakohase väärtushinnanguga, õigusvastane, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Sama seaduse paragrahvi 1047 lõike 1 kohaselt on õigusvastane isiku või tema tegevuse kohta ebaõigete andmete avaldamine või faktilist laadi andmete mittetäielik või eksitav avaldamine, kui avaldaja ei tõenda, et ta ei teadnud avaldamisel andmete ebaõigsusest või mittetäielikkusest ega pidanudki sellest teadma.
Mittevaralise kahju hüvitamise kohustuse näeb ette ka riigivastutuse seadus, mis sätestab paragrahvis 9 lõige 1, et füüsiline isik võib nõuda mittevaralise kahju rahalist hüvitamist süüliselt au või hea nime teotamise korral.