Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Võrdõiguslikkuse volinikule avalduse esitanud Priit Dieves: olen lähtunud siirast usust, et Eestis kehtib õigus vabalt levitada ideid ja arvamusi

-
11.07.2016
sõnavabadus, tsensuur

Järva-Jaani gümnaasiumi endine ajalooõpetaja Priit Dieves esitas võrdõiguslikkuse volinikule avalduse, milles juhib tähelepanu, et koolidirektori otsus lõpetada temaga tööleping Õhtulehes ilmunud arvamusartikli tõttu on diskrimineerimine veendumuste tõttu.

Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Raigo Prants vallandas Dievese kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ametikohalt 10. juunil. Vallandamise põhjuseks tõi direktor 8. juunil Õhtulehes ilmunud Dievese arvamusartikli «Lastetud naised, laske oma ülikõrge latt alla!».

Töösuhte lõpetamist põhjendades heitis direktor Prants ette seda, et artiklis avaldatud mõttekäigud võivad osutuda naistele solvavaks, et need ei peegelda piisavalt positiivset suhtumist võrdõiguslikkusesse ning et need võivad olla ka ebademokraatlikud. Seetõttu leidis direktor Prants oma käskkirjas Dievese vallandamist motiveerides, et minu arvamusartiklis esitatud seisukohad ei ühti Järva-­Jaani Gümnaasiumi “väärtushinnangute ja hoiakutega”.

„Minu hinnangul on Järva­-Jaani Gümnaasium rikkunud minu töölepingu erakorralise ülesütlemisega käskkirjas toodud põhjustel võrdse kohtlemise seaduses sätestatud põhimõtet, mille kohaselt on töölepingu lõpetamisel või ülesütlemisel ja ametist vabastamisel keelatud isikute diskrimineerimine nende veendumuste tõttu. Diskrimineerimine seisneb selles, et mind on koheldud töösuhte lõpetamisel halvemini, kui oleks koheldud inimest, kel on teistsugused veendumused või kes oleks hoidunud selliste veendumuste väljendamisest, nagu mina seda oma artiklis tegin,“ selgitab Dieves.

„Seisukohtadega, mida ma oma arvamusartiklis väljendasin, ei pruugi nõustuda. Aga sõna­ ja veendumustevabadust austavas ühiskonnas peaks olema elementaarne ühelt poolt see, et inimestel võivad olla erinevad veendumused ja sellest tulenevalt ka erinevad seisukohad, ning teiselt poolt see, et neid seisukohti julgetakse väljendada ja et nende üle ei peljata diskussiooni pidada. Seetõttu ei saa pidada õiglaseks ega õiguspäraseks, et Järva­-Jaani Gümnaasiumi direktor on käsitlenud minu suhtes tööandja usalduse kaotamise alusena seda, et väljendasin üleriigilise levikuga päevalehes oma veendumustele toetudes oma seisukohti, tehes seda igati viisakas ja kultuurses vormis. Vaadates, milliseid tegusid töölepingu seadus usalduse kaotusega seonduvalt mainib – vargus ja pettus –, on selge, et seadusandja on siin silmas pidanud õigusvastaseid või selgelt ebaeetilisi tegusid, millel ei ole vähimatki pistmist ühiskondlikus arutelus osalemisega kultuurselt väljendatud seisukohtade esitamise teel.“

Dieves osutab avalduses, et Õhtulehe arvamusartklis artiklis ei kirjutanud ta ei koolist, õpetaja ametist ega ka ajaloo või ühiskonnaõpetuse õpetamisest koolides. „Tegu oli täielikult koolivälise arvamusavaldusega, mis lähtub minu kui Eesti Vabariigi kodaniku püüdlusest osaleda oma veendumuste väljendamise teel ühiskondlikus arutelus ning soovist teostada seeläbi vabadest, väärikatest ja poliitiliselt aktiivsetest kodanikest koosneva ühiskonna ideaali. Seda ideaali teostada püüdes, nii hästi kui ma seda suudan, olen lähtunud siirast usust, et Eestis kehtib põhiseaduses sätestatud igaühe “õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil”, mis on üks demokraatliku ühiskonna nurgakividest,“ ütleb Dieves.

„Ilmselgelt ei saa õpetajana töötamine tähendada seda, et inimene on sunnitud loobuma oma veendumustele tuginevate seisukohtade avalikust väljendamisest ja hoiduma seega kultuursel kombel ja aktiivse kodanikuna ühiskondlikus arutelus osalemisest, sest vastasel korral võib ta kaotada oma töö. Just selliste stsenaariumite ärahoidmist, kus inimesed ei julge enam avalikult oma veendumusi väljendada, peaks tagama muu hulgas põhiseaduse ja Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestatud keeld, mille kohaselt ei tohi kedagi tema veendumuste pärast diskrimineerida.“

Dieves palub võrdõigusvolinikul anda antud küsimuses oma ametlik hinnang. 23. juunil 2016 esitas Dieves ebaseadusliku vallandamise kohta avalduse ka töövaidluskomisjonile.

UU