Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Võrdsusvoliniku ja sotsiaalministeeriumi pseudoteaduslikes lähenemistes peitub tõeline “lame maa”

01.07.2021
Vastutuse vallas on kõige hullem olukord sotsiaalministeeriumis. Pilt on illustratiivne.
© Uued Uudised

Eesti vasakliberaalid on nii ametis suukorvistamisele pinna loomisega, et toetuvad selles lausa pseudoteaduslikele luuludele.

Volinik.ee leheküljel kirjutatakse: “Võrdsete võimaluste volinik koos sotsiaalministeeriumiga kuulutab välja uuringuprojekti konkursi vihakõne analüüsimiseks ning vihakõne vähendamiseks. Konkurss toimub teadlaste leidmiseks, kes hakkavad analüüsima vihakõne ja sellega seotud mõistete õiguslikku ja kultuurilist tähendust ja kasutust Eestis; annavad ülevaate vihakõnega seotud pöördumistest ja juhtumitest ning selgitatavad välja vihakõne äratundmiseks ja menetlemiseks vajaliku toe. Projekt uurib käitumismudelid ja -mustreid, mis mõjutavad vihakõne kasutamist ning projekti väljund on kasutatav korrakaitseorganisatsioonidele ja Eesti ühiskonnale vihakõne vähendamiseks.

Võrdsete võimaluste voliniku Liisa Pakosta sõnul on Eesti kultuuriline kontekst vihakõne tajumise osas läbi uurimata, samuti ootab ta teadlastelt tuge ühiskondlike hoiakute nügimisel.”

Sotsiaalmeedias kommenteerib seda ühiskonnateadlane ja orientalist Peeter Espak.

“Kas keegi suudaks seletada, kuidas on võimalik kuulutada välja riiklikku teaduskonkurssi mingi nähtuse esinemise ja sellesse sekkumise võimaluste ning ühiskondlike kahjude vähendamise uurimiseks, kui antud nähtust pole esmalt isegi määratletud – ei juriidiliselt, kultuuriliselt, keeleliselt ega ka ajalooliselt? Ühtlasi võttes eelduseks, et määratlemata ja defineerimata nähtus on automaatselt “halb” ning vajab sekkumist ning temast tulenevate ühiskondlike kahjude vähendamist.

Sellist tegevust nimetatakse minu arvates otseseks pseudoteaduseks. Näiteks ajaloo või kultuuri uurimises oleks see miskit sama, kui ülimalt ähmaselt teada oleva mingi vana linna või riigi, mille varemed on kas leidmata (teada ainult teistest allikatest nn kuulujuttudena) või veel väljakaevamata uurimiseks korraldataks projektikonkurss, uurimaks välja selle muistse linna või riigi kultuurilisi ja ajaloolisi mõjusid mingitele piirkondadele ja ajastutele. Ehk kuidas saab millegi mõjusid ja olemust hinnata, kui pole hinnatud ja määratletud isegi uurimisobjekti olemust või olemasolu, sealjuures ette ära tehes ka eetilised ja moraalsed järeldused? See on ju pseudoteadus oma ehedaimal kujul!”

Peeter Espak lisab: Probleem on eelkõige just selles, et konkurss toimub teadusportaali kaudu – kus peaks olema teaduslikud projektid (https://www.etis.ee/…/21d4345b-6ec1-4a43-b2bd-6bf78db7dd0b).