Donald Trumpi esivanemate seas on muistsed soomeugrilased

trumpi-esivanemad

Valdavas enamuses on senised Ühendriikide presidendid osaliselt põlvnenud Euroopa kuningasuguvõsadest ja erandiks ei ole ka äsjavalitud Donald J. Trump.

Kiievit ja Novgorodi valitsenud Rjuriku suguvõsa kaudu on Trumpi esivanemate hulgas ka muinasaegsed soomeugri ülikud, järeldub genealoogilistest andmetest.

9. sajandil oletatavasti Novgorodi valitsenud hõimupealik Rjurikust põlvneb Trump mitut eri naisliini pidi. Neist lühima põhjal on Trump Rjuriku järeltulija 36. astmes.

Rjurik omakorda põlvnes Poola professori Andrzej Bajori geeniuuringute järgi läänepoolsetest soomeugrilastest. Rjuriku geenipilt võimaldab teda seostada just soomeugrilastega. Tema järeltulijailt leitud haplogrupp N1c1 on levinuim Kirde-Euroopas, soomlastest kannab seda üle 60, lätlastest-leedulastest üle 40 protsendi.

Tartu vallutanud suurvürst Jaroslav Tark, Rjuriku järglane, andis oma tütre Anna naiseks toonasele Prantsuse kuningale, kelle kaudu soomeugri geenid jõudsid ka Inglismaa kuningate ja kohalike aadlikeni. Ühe sellise aadliku kauge järeltulija oli Šotimaa kalurikülas sündinud Mary Anne MacLeod, kes rändas Ühendriikidesse ja tutvus seal ärimehe Fred Trumpiga. Nende viiest lapsest üks valitigi tänavu USA presidendiks.

Järgnev nimekiri loetleb Donald Trumpini viinud Rjuriku järglasliini.

Kommentaarid